sobota, 31 grudnia 2016

Happy New Year !!!!

"I zno­wu rok czte­ry ra­zy po­ry zmieni.  "

"And again the year four times will change the seasons."Dwanaście miesięcy, cztery pory roku i tak powoli mija kolejny rok mojego życia - rok 2016. Ostatnie jego dni zawsze zmuszają mnie w pewien sposób do refleksji. Mimo smutnej końcówki tego roku, udało mi się podczas tych kilku miesięcy zrealizować niektóre ze swoich planów, a także spełnić kilka z moich marzeń.

 Przez cały rok zarówno podczas sesji zdjęciowych jak i nagrań filmowych miałam możliwość pracy ze wspaniałymi ludźmi. Udało mi się zagrać aż w trzech filmach; w tym wcielić się w pierwszoplanową postać kobiety uprowadzonej przez kosmitów, narkomankę oraz mamę uroczego 11-latka. Po raz kolejny udało mi się pojawić także na wybiegu w ramach pokazu Piękno jest w nas.

Latem spełniłam swoje odwieczne marzenie o skoku spadochronowym- uczucie było tak niesamowite, iż mam zamiar kontynuować ten rodzaj sportu w przyszłości:-) Kolejne z marzeń stało się rzeczywistością podczas jesiennego pobytu w Maroku, gdzie spędziłam noc na pustyni co również znajdowało się na mojej tzw. Bucket list :-)

Podczas podróży zarówno tych bliższych jak i tych dalszych miałam okazję poznać wielu cudownych ludzi z różnych miejsc świata.
Ten rok był dla mnie szczególny również z innego powodu. W lutym moja jedyna i najukochańsza siostra wzięła ślub. Mimo ogromnego stresu wiem, że był to jeden z najpiękniejszych dni w jej życiu i ogromnie cieszę się, że mogłam być jego częścią.
Mam nadzieję, że przyszły rok okaże się dla mnie łaskawy i pozwoli mi na realizację kolejnych marzeń oraz projektów.

Z tego miejsca chciałabym życzyć Wam wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, radości, miłości w nadchodzącym roku 2017 a ponadto szampańskiej, pełnej fajerwerków imprezy Sylwestrowej

Wasza


Twelve months, the four seasons and so slowly passes another year of my life - 2016. Its last days always push me in some way to reflections. Despite the sad end of this year, I was able to during these few months to realize some of my plans, and made that some of my dreams came true.

 
Throughout the year,  during photo shoots and film recordings I had the opportunity to work with great people. I was able to play in three films; in this play the leading role of a woman abducted by aliens, and a junky sister and as wellmom charming 11-year-old.
Once again I was able to also appear on the catwalk as part of the show Beauty is inside us.
During the summer I made come true on of my eternal dreams - parachute jump - the feeling was so amazing so that I'm going to continue this type of sport in the future :-) Another dream has become a reality during the autumn  during my staying in Morocco, where I spent the night in the desert which was also on my b
ucket list :-)
During the trip, both the closer and the more I had the opportunity to meet many wonderful people from different places of the world.
This year was special for me for another reason. In February, my only and dearest sister got married.
Despite the enormous stress I know that it was one of the most beautiful day in her life and I am delighted that I could be a part of it.
I hope that next year will be kind to me and allow me to develop further dreams and projects.


From this place I would like to wish all of you good health, happiness, joy, love in the coming 2017 and also fill of champagne , full of fireworks New Year's Eve :-)


yours

2016 shortly in pictures/2016 krótko w zdjęciach :

January/Styczeń:

 Event - Poznań Offline Party vol.6
February/Luty:
party - night of gentelmen
 March/Marzec:  fashion show - Beuty is inside us :-) 
 
April/Kwiecień:

Virtual Quest
May/Maj:
June/Czerwiec:
 

 
 
 
July/Lipiec:
 


 backstage on movie set - Abduction :-D

 
 
August/Sierpień:
 
 
 
 
September/Wrzesień:
 

 
 
October/Pazdziernik:
  
 
November/Listopad
  
December/Grudzień: