poniedziałek, 25 stycznia 2021

Turystyka kontrowersyjna / Controversial tourism - Zachodnia (Genex Tower) i Wschodnia Brama Belgradu (Redo complex)

 

"Tych zdjęć nie znajdziemy

 w broszurach biur podróży"

"We don't find these photos

in travel agency brochures"
1. Zachodnia brama Belgradu, czyli Genex Tower

Zachodnia Bram Belgradu, to zaprojektowany w 1977 roku przez Mihajlo Mitrovica budynek znajdujący się na drodze od lotniska do centrum miasta w dzielnicy Nowy Belgrad. Budynek, którego inwestorem była firma Genex miał być swego czasu symbolem nowoczesnej oraz rozwojowej Jugosławii. Składał się on z dwóch 115 -metrowych połaczonych ze sobą budynków. W jednym z nich znajdowały się biurowce - zajmowane swego czasu w całości przez pracowników firmy Genex. W drugim z nich natomiast umieszczono lokale mieszkalne. Na szczycie znjadowała  się obrotowa restaurację, która cieszyła się popularnością przede wszystkim ze względu na piękny widok panoramy miasta. Obracał się ona poczatkowo co godzinę. Niestety jej mechanizm dość szybko przestał działać. Po upadku firmy Genex opustoszała też większość lokali biurowych. 

Budynek, który miał być symbolem nowoczesności zaliczany jest dziś do grona najbrzydszych budynków świata. W 2019 roku serbscy architekci złożyli wnisoek, aby dołaczył on do grona zabytków kultury. Genex tower wymaga i czeka na swoją renowację. Niestety inwestorów wciąż brak.


The Western Gate of Belgrade, designed in 1977 by Mihajlo Mitrovic, is located on the way from the airport to the city center in the New Belgrade district. The building, the investor of which was the Genex company, was supposed to be once a symbol of modern and developing Yugoslavia. It consisted of two 115-meter interconnected buildings. In one of them there were office buildings - once occupied entirely by Genex employees. In the second one, there are residential flats. There was a revolving restaurant at the top, which was popular mainly due to the beautiful view of the city panorama. At first it rotated every hour. Unfortunately, its mechanism stopped working quite quickly. After the collapse of Genex, most of the office premises were also deserted.

The building, which was supposed to be a symbol of modernity, is today one of the ugliest buildings in the world. In 2019, Serbian architects applied for it to be included in the group of cultural monuments. Genex tower needs and is waiting for its renovation. Unfortunately, there are still no investors.2. Wschodnia Brama Belgradu czyli kompleks Rudo.

 

Wschodnia Brama Belgradu to natomaist kompleks trzech 28-piętrowych budynków, nazywanany inaczej komplesem Rudo lub Trzema siostrami.  Został zaprojektowany przez architekta Verę Cirkovicia. Jego budowała miała miejsce w latach 1973-1976. Każdy zbloków ma kolejno numer jeden, dwa i trzy.  Po upadku Jugosławi popadł w ruinę. W 2012 roku jego mieszkańcy starali się samodzielnie pozyskac fundusze na renowację. Udało im się nisetety jedynie zdobyc zaledwie cząstkę kwoty potrzebna na remont całosci. Dziś w kompleksi Rudo mieszka około 1400 osób.

 

The Eastern Gate of Belgrade is a complex of three 28-story buildings, also known as the Rudo complex or the Three Sisters. It was designed by architect Vera Cirkovic. Its construction took place in the years 1973-1976. Each block is numbered one, two, and three in sequence. After the fall, Yugoslavia fell into disrepair. In 2012, its residents tried to obtain funds for renovation on their own. They only managed to get only a fraction of the amount needed to renovate the whole. Today, around 1,400 people live in the Rudo complex.pictures: internet

wtorek, 19 stycznia 2021

Cosmetics/Kosmetyki- Clarins gel Contour des Yeux

 "Piękno kobiety musi być widoczne w oczach,

poniewaz sa one dzrwiami do jej serca"

/Audrey Hepburn/

"A woman's beauty must be seen in the eyes,

because they are doors to her heart

/Audrey Hepburn/Krem pod oczy to zdecydowanie jeden z takich produktów, który kobieta mieć powinna. Przyznaję, że często je zmieniam i testuję nowe. Jeden z moich ostatnich nabytków to gel Contour des Yeux marki Clarince. Kupiłam go nieco spontanicznie na lotnisku. Produkt ten ma przyjemną żelową konsystencję i neutralny zapach. Używam go od dwóch miesięcy. Jego dużym atutem jest efekt przyjemnego chłodzenia po nałożeniu.


Eye cream is definitely one of those products that a woman should have. I admit that I change them often and test new ones. One of my recent acquisitions is Clarince gel Contour des Yeux. I bought it spontaneously at the airport. This product has a pleasant gel texture and a neutral scent. I've been using them since two months. Its great advantage is the pleasant cooling effect after application.+ PLUSY/PROS:

*  bardzo dobrze nawiliża / moisturizes very well

* przyjemna, żelowa dająca uczucie chłodu konsystencja/ nice, gel texture that gives a feeling of coolness

* wydajność ( pojemność 20 ml)/efficiency (capacity 20 ml)

* nie wywołuje alergii/ does not cause allergies


- MINUSY/

* cena  (około 140 złotych/  about 30 Euro)/Price ( about 140 PLN/ 30EURO)

*  jedynie delikatnie redukuje cienie pod oczami /it only gently reduces dark circles under the eyes


środa, 13 stycznia 2021

Culture/Kultura -Books December 2020/ Grudzień 2020

 " Powiedz mi, jakie książki masz w domu,

  a powiem Ci kim jesteś"

   /Jarosław Iwaszkiewicz/

"Tell me what books you have at home,

and I'll tell you who you are "

/ Jarosław Iwaszkiewicz /Nowy rok to zawsze szansa na nowy start oraz znalezienie choć kilku minut dziennie na literaturę. Zapraszam Was zatem na pierwsze podsumowanie książkowe, w tym roku. Szczerze liczyłam, że w grudniu korzystając z przerwy świątecznej uda mi się nadrobić zaległości w tym zakresie, ale niestety nie wyszło. No cóż ... jak to mówią życie. Wśród książek, które udało mi sie przeczytać dominują zdecydowanie thrillery, ale nie zabrakło też książki obyczajowej oraz reportażu. Zapraszam Was zatem na krótkie podsumowanie.

The new year is always a chance for a fresh start and finding at least a few minutes a day for literature. So, I invite you to the first book summary, this year. I sincerely hoped that in December, taking advantage of the Christmas break, I would be able to use the time and read more, but unfortunately it did not work out. Well ... like they say such a life. Among the books that I have read, thrillers are definitely dominant, but there is also novel of manners and reportage. So, I invite you to a short summary.
1. Sławomir Jastrzębowski " Toksyna" / "Toxin" - audiobook  4/10

Pierwsza z pozycji to audiobook "Toksyna", której głównym bohaterem jest Sławciu. Sławciu natomiast to typowy koks rasista uzależniony od seksu, alkoholu oraz narkotyków. Człowiek niezwykle prosty jeśli chodzi o kwestie emocjonalne, a wręcz niemalże całkowicie pozawiony uczuć wyższych. Od początku wzbudza w czytelniku negatywne uczucia. Książka ta to zbiór przeróżnych wydarzeń z życia Sławcia, włacznie z jego seksualnymi podbojami. Jest napisana charakterstycznym językiem, którym na co dzień wysławia się główny bohater dzięki czemu jako czytelnicy możemy bardziej wejść w jego świat. Pozostaje tylko pytanie czy na pewno tego chcemy....

The first position is the audiobook "Toxin", the main character of which is Sławciu. Sławcie is a typical racist coke addicted to sex, alcohol and drugs. An extremely simple man when it comes to emotional issues, and even almost completely devoid of higher feelings. From the beginning, it arouses negative feelings in the reader. This book is a collection of various events in the life of Sławcia including his sexual conquests. It is written in the characteristic language spoken by the main character thanks to which readers can enter into his world more deeper. The only question is whether we really want it ...

photo:internet


2. Jakub Szamałek "Gdziekolwiek spojrzysz"/ „Wherever you look” 8/10

Druga z pozycji to trzecia część serii "Ukryta sieć" z Julitą Wójcik w roli głównej.  W miejscowości Żelazna Góra dochodzi do niebezpiecznego wycieku miedzi. Wysoko postawieni analitycy komputerowi wykrywają złośliwego wirusa a nasza główna bohaterka odkrywa, że grupa przestępcza, którą zajmuje się od lat zainteresowała się z niewiadomych powodów pewnymi zbiorami bibliotecznymi. Autor w ciekawy sposób po raz kolejny pokazuje nam pułapki świata wirtualnego. Niesamowicie wciągająca i wartka akcja oraz ciekawa bohaterka sprawiają, że książkę, czyta się z dużą przyjemnością.

The second position is the third part of the "Hidden Net" series with Julita Wójcik in the lead role. There is a dangerous copper leak in the village of Żelazna Góra. High-ranking computer analysts detect a malicious virus and our main character discovers that the criminal group she has been following for years has become interested in certain library collections for unknown reasons. The author shows us the traps of the virtual world in an interesting way. Incredibly addictive and fast-paced action and an interesting main female character make the book is a pleasure to read.
3. Liliana Fabisińska " Śnieżynki" / „ Snowflakes”7/10

"Śnieżynki" to książka obyczajowa poruszająca niezwykle delikatny temat jakim jest in vitro. Monika jedna z bohaterek  od zawsze marzy o posiadaniu dziecka oraz dużej rodzinie. Niestety wraz z upływem czasu jej największe marzenie nie chce się spełnić. Dagmara natomiast jest skupionym na karierze muzykiem, dla której życie to pewnego rodzaju przygoda. Zbieg okoliczności sprawia, że poznaje Monikę, która stanowi jej przeciwieństwo. Z czasem obie panie połączy  przyjaźń oraz  obietnica, po której nic nie będzie już takie jak było. 

"Snowflakes" is a novel of manners dealing with an extremely delicate topic, which is in vitro. Monika, one of the main characters, has always dreamed of having a child and a large family. Unfortunately, as time passes, her greatest dream does not come true. Dagmara, on the other hand, is a career-focused musician for whom life is a kind of adventure. By coincidence, she meets Monika, who is her opposite. Over time, the two ladies will be united by friendship and a promise, after which nothing will be the same
4. Marek Rabij " Życie na miarę"/ „ A life to measure” 8/10

Ta pozycja to jedyny w tym zestawieniu reportaż ukazujący ciemne oblicze przemysłu odzieżowego. To historia dziesiątek tysięcy  zatrudnionych w fabrykach i szwalniach w Bangladeszu. Pracujących często w niebezpiecznych dla zdrowia warunkach za groszowe stawki. Autor zaprasza nas do ich  trudnego świata opowiadając historie tak wielu z nich. Książka niezwykle emocjonalna, ale zdecydowanie warta przeczytania.

This item is the only one report book in this ranking showing the dark face of the clothing industry. This is the story of tens of thousands of people employed in factories and sewing factories in Bangladesh. They are working often  in hazardous conditions for peanuts. The author invites us to their difficult world by telling the stories of so many of them. The book is extremely emotional, but definitely worth to read.
5. Andrzej Janikowski "Wiwisekcja"/ „Vivisection” 3/10

We wrocławskim parku zostają znalezione zwłoki mężczyzny. Kilka dni później kolejne ciało zostaje odnalezione na terenie ogródków działkowych. Morderstwa poczatkowo wydają się być oparte na motywach religijnych. Kolejnych ofiar przybywa a samo śledztwo jest nieco bardziej skomplikowane niż się wydaje. Fabuła książki jak i jej okładka zapowiadały się naprawdę obiecująco. Niestety po nawet całkiem niezłym poczatku musiałam się zmuszać, aby przeczytać ją do końca. 

A man's body is found in one of the parks in Wrocław. A few days later, another body is found in the allotment gardens. The murders initially appear to be based on religious motives. There are more and more victims and the investigation itself is a bit more complicated than it seems on the beginning. The story of the book and its cover looked really promising but unfortunately, even after a  quite pretty good start, I had to force myself to read it to the end.czwartek, 7 stycznia 2021

Turystyka kontrowerysjna/Controversial tourism - Kamagasaki (Nishinari-ku)

 "Nie mamy prawa opływać w luksusy i tylko udawać,

 że coś robimy, jeśli połowa świata żyje w nędzy."

/Helen Fielding/

"We have no right to enjoy luxuries and only pretend

 that we do something if half the world lives in poverty. "

/ Helen Fielding /
Witam Was wszystkich w Nowym Roku 2021.Dzisiaj po raz kolejny zabieram Was do Azji, a ogólnie rzecz biorąc do Japonii. Nawet ten teoretycznie uporządkowany kraj ma swoje ciemne miejscówki. Jedną z nich jest  dzielnica  Kamagasaki, do której podobno trafić nie jest łatwo. Nie znajduje sie ona bowiem  na żadnej z  map i stanowi wstydliwy sekret Japończyków.  Miano slumsu zyskała w latach 50-tych . Głównie zamieszkiwana przez biednych, bezrobotnych oraz ofiary wojny. To w tych latach najczęściej dochodziło tam do kradzieży oraz pobić a japońska mafia załatwiała tam swoje interesy. Ponadto kwitł hazard oraz prostytucja. Po roku 1966 dzielnica zmieniła nazwę na Nishinari-ku.

Welcome to all of you in New Year 2021.Today once again I am taking you to Asia, and to Japan in general. Even this theoretically ordered country has its dark spots. One of them is the Kamagasaki district, which is said to be not easy to get to. It is not on any of the maps and is a shameful secret of the Japanese. It gained the name of a slum in the 1950s. Mainly inhabited by the poor, unemployed and victims of war. During these years  theft and battery were most common there, and the Japanese mafia did their business there. Moreover, gambling and prostitution flourished. After 1966, the district was renamed Nishinari-ku.
Życie najuboższych mieszkańcow  toczy w cieniu biurowca Abenobashi Terminal Building a sama dzielnica jest schronieniem dla tysiąca bezdomnych. Wiele mieszkających tutaj osób utrzymuje sie wyłacznie z zasiłków społecznych. Część z nich stara  dorobić się  chwytając różnych, najczęściej jednodniowych zleceń na budowach. To właśnie tej bardziej obrotnej części mieszkańców dzielnicy udaje się zapewnić sobie noclegi w bardzo tanich motelach. Pozostali korzystają z bezpłatnych nocelegowni ( o ile jest w nich miejsce), a cała reszta nocuje niestety na ulicach.

The lives of the poorest residents live in the shadow of the Abenobashi Terminal Building and the district itself is a shelter for thousands of homeless people. Many of the people who live here live off only social welfare. Some of them try to earn some money by "catching" various, usually one-day jobs at construction sites. Only more canny part of the district's inhabitants are manage to secure accommodation in very cheap motels. Others use free night shelters (if there is room in them), and unfortunately all the rest spend the night on the streets.

Mieszkańcy Kamagasaki którym nie udało zdobyć się żadnych zleceń, zwykle spędzają czas na otoczonym barakami trójkątnym deptaku - Sankaku. W samym jego centrum, na specjalnym podwyższeniu znajduje się telewizor, który urochomiany jest na kilka godzin dziennie. Stanowi on jedyne bezpłatne źródło rozrywki dla mieszkańców.

The people of Kamagasaki who did not manage to win any contracts usually spend their time on the triangular pedestrian street  Sankaku surrounded by barracks - . In its very center, on a special elevation, there is a TV set that is loved for several hours a day. It is the only source of free entertainment for residents.Po zmierzchu niemalże na każdej przecznicy oraz ulicy powstają niezwykłe konstrukcje z kartonów majace zapewnić nocleg tym, którym nie udało się go zdobyć. Dzięki takim konstrukcjom bezdomni zapewniają sobie chociaż minimum prywatności. Popularną noclegownią jest położony niedaleko ZOO dworzec kolejowy Ebisucho, którego brama otwarta jest przez całą noc. Bezdomni zwykle przenoszą się tam po godzinie 23:00, wtedy bowiem zatrzymywany jest ruch pociągów.

After dusk, unusual cardboard constructions are created on almost every street and block to provide accommodation for those who did not manage to get it. Thanks to such structures, the homeless ensure at least a minimum of privacy. A popular accommodation facility is the Ebisucho train station located near the Zoo, whose gate is open all night. The homeless usually move there after 23:00, when train traffic stops there.
Dzielnica ma swoje probemy, mimo to widoczna jest jej poprawa. Ulice coraz częściej są uprzątnietę    ( japończycy kochają ład i porządek) a domy częściowo wyremontowane. Znajduje się tutaj wiele hosteli młodzieżowych o niskim standardzie, ale ze względu na cenę są one popularne wśród turystów. Mieszkańcy radzą sobie jak tylko mogą. Organizacje charytatywne pomagają tym najbiedniejszym otrzymać niezbędny pakiet socjalny w ramach, którego objęci są oni bezpłatną opieką medyczną oraz  ubezpieczeniem w razie wypadku w pracy. Oferują też pomoc w zdobyciu zakwaterowania.

The district has its problems, but its improvement is visible. The streets are more and more often cleaned (the Japanese love law and order) and the houses are partially renovated. There are many low standard youth hostels here, and cause of the law the prices  they are very popular among the tourists. Residents are doing as best they can. Charitable organizations help the poorest to receive the necessary social package as part of which they are covered by free medical care and insurance in the event of an accident at work. They also offer help in finding accommodation. 

W dzielnicy znajduje się otoczony kolczastym drutem posterunek policyjny, a także nielegalne jaskinie hazardu oraz dwie nieco zniszczone szkoły podstawowe. Większość mieszkańców cierpi na schorzenia związane z nędzą takie jak zaplanie wątropy typu C, alkoholizm, depresja. Na ulicach częstym widokiem są popijacy sake mężczyźni. Dla wielu z nich alkoholizm jest sposobem na życie. Nałóg jest tak silny, że dla niego są w stanie zrezygnowac z darmowego noclegu w schronisku. Na szczęście są i tacy, dla których nocleg na pryczy z ciepłym kocem, prysznicem i paczką ciasteczek jest priorytetem.

The district has surrounded by barbed wire police station, illegal gambling caves and two slightly damaged elementary schools. Most of the inhabitants suffer from poverty-related diseases such as hepatitis C, alcoholism and depression. Men drinking sake in the streets are a common view in the streets. For many of them, alcoholism is a way of life. The addiction is so strong and cause of it they are able to give up free accommodation in a shelter. Fortunately, there are those for whom an overnight stay on a bunk with a warm blanket, shower and a packet of cookies is a priority.Ciekawą rzecza jest fakt, że mimo, iż dzielnia nie cieszy się najlepszą opinią - rzadko dochodzi tutaj do aktów przemocy . W czasach współczesnych to właśnie najubożsi mieszkańcy dzielnicy stają się ofiarami przęstepstw a nie ich sprawcami. Wielu mieszkańców miasta nawet nie ukrywa publicznie niechęci w stsounku do nich.Często dochodzi do sytuacji podczas których bezdomnym dokuczaja młodzi chłopcy. Obrzucają ich kamieniami czy petardami po czym uciekają.Tego typu zachowania sprawiły,że w 2008 roku wybuchły zamieszki przeciwko nierówności społezcnej. Chodziło przede wszystkim o kwestię policjanta, który nie udzielił pomocy bezdomnemu, w wyniku czego zmarł.Miejsca takie jak Kamagasaki ( Nishinari-ku) zmuszają nas w szczególny sposób do refleksji nad człowiekiem. Przekonują, że bez względu na pochodzenie, sytuację materialną,wykonywaną pracę- ludzie zasługują na szacunek oraz równe traktowanie.

An interesting fact is that, although the district does not have the best opinion, there are rarely acts of violence here. In modern times, it is the poorest inhabitants of the district  become the victims of crimes, not their perpetrators. Many residents of the city do not even publicly hide their dislike of them. There are often situations in which homeless people are teased by young boys. They throw stones or firecrackers at them and then run away. This type of behavior caused riots against social inequality in 2008. It was primarily about the question of the policeman who decided not help the homeless and  he died as a result. Places such as Kamagasaki (Nishinari-ku) force us to reflect on a person in a special way. They convince us that regardless of their origin, financial situation, or work performed, people deserve for respect and equal treatment.


pictures: internet