poniedziałek, 26 czerwca 2017

Travels - Dubaj -Zea - Azja part 2

„Podróżowanie to nie jest coś do czego się nadajesz. To coś co robisz. Jak oddychanie.” – Gayle Forman
 
"Traveling is not something you are comfortable with. That's what you do. Like to breathe . "- Gayle Forman
Dzisiaj zapraszam Was do kolejnej zdjęciowej  części wycieczki po Dubaju :-)

Today I would like to invite you to another photo journey around Dubai :-)
on the way to Atlatis hotel ( this time by foot)
w drodze do Atlantis ( tym razem piechotą)
travel card  ( you can buy them for 25 AED about 25 złotys return ones) thanks for them you can get to Atlantis hotel
karta podróżnicza  ( możesz ją kupić za 25 złotych) dzięki niej dostaniesz się do Hotelu Atlantis

on the way to Atlantis inside special train
w drodze do Atlantis w specjalnym pociągu
Atlantis Hotel


Dubai Marina

we decided to make special cruise around Dubai Marina and Persian Bay
zdecydowałyśmy się na podróż statkiem dookoła Marina Dubai oraz wokół Zatoki Perskiej


the best coke in my life ( in Ramadan you can drink in public places) this time on the ship we could
najlepsza Coca Cola w moim życiu ( w okresie Ramadanu nie można pić w miejscach publicznych) tym razem na statku mogłyśmy

About drinking in Dubai ( I mean clean water etc) we did it but in places out of people - it's quite hard to survive in 45oC without water :-)
Jeżeli chodzi o picie w Dubaju ( mam tu na myśli zwykła wodę itd.) robiłyśmy to ale w miejscach z dala od ludzi - jest raczej ciężko przetrwać bez  wody w temperaturze 45oC

Eye of Dubai


Dubai Marina Mall inside
famous Oriental Dancer in Marina District
znana tancerka orientalna w Marina Dubai
We have found here some pieces of public art as well
Znalazłyśmy tutaj także elementy sztuki publicznej :-)by night / nocąduring long walk between World Trade Centre and Dubai Mall
długi spacer pomiędzy World Trade Centre a Dubai Mall

on the way we met baby peacock
w drodze spotkałyśmy małego pawika

and peacock mum
i pawią mamęHappiness Street / ulica Szczęścia
plus of Ramadan  no people in the city centre so it's easy to make a pictures everywhere
plusy Ramadanu - żadnych ludzi w mieście więc łatwo jest zrobić idealne zdjęcie niemalże wszędzieand in the end I leave you with famous Dubai dancing fountain
a na koniec zostawiam Was z słynną tańczącą fontanną nieopodal Dubai Mall