czwartek, 29 października 2020

LIFESTYLE - STRAJK KOBIET/ MAMY DOŚĆ - WOMEN'S STRIKE/ WE HAVE ENOUGH

"Kobieta jest organizmem ultradoskonałym.

Potrafi się regenerować po

ekstremalnie ciężkich doświadczeniach."

/K.Nosowska/

"A woman is an ultra-perfect organism.

Can regenerate after

extremely hard experiences. "

/K.Nosowska/Miałam w planach inny post, ale są kwestie, których przemilczeć nie można. W ubiegły czwartek Trybunał Konstytucyjny zabrał kobietom w Polsce prawo do  możliwości wykonania aborcji eugenicznej. Radykalne w tej kwestii prawo, zaostrzono jeszcze bardziej i zrobiono to pod osłoną pandemii. Ta decyzja spowodowała, że  tysiące strajkujących kobiet wyszło na ulicę walcząc o swoje prawa. Walcząc, aby im zaufano. Walcząc o pewnego rodzaju wolność.

Każda z nas jest inna. Ma odmienne przekonania, wartości, a także wytrzymałość. Znajduje się w innej sytuacji życiowej. Tymaczesem rządzący nie biorąc pod uwagę tych różnic, wrzucili nas wszystkie do jednego worka podejmując w naszym imieniu jakże ważną decyzję, której skutki  w pierwszej kolejności odczuwać będą właśnie kobiety. Dlatego #mamy dość, #to jest wojna oraz #strajkkobiet.

Nie jestem zwoleniczką aborcji jako takiej, ale nie mogę  prawa do niej odebrać innej kobiecie. Nie jestem nią. Nie wiem co myśli, czuje, w co wierzy, w jakiej jest sytuacji materialnej i czy jej psychika jest w stanie udźwignąć przyjście na swiat dziecka, które z góry ze względu na nieuleczalną chorobę  skazane jest na śmierć. Dlatego właśnie jestem po stronie strajkujących, w tych trudnych czasach pandemii kobiet. Wspieram je po to, by dano im prawo wyboru. Nie chcę żyć w kraju, który z kobiety czyni inkubator. Nie chcę żyć w świecie z powieści "Opowieść podręcznej" Margaret Atwood. Jestem silną oraz wolną kobietą, która myśli, czuje oraz decyduje. A przynajmniej powinna mieć do tego prawo.


***

I had another plans for the post, but there are issues that cannot be kept silent. Last Thursday, the Constitutional Tribunal took away the right of women in Poland by forbidding a eugenic abortion. The law, which was radical on this issue, was made even more stringent and it was done under the cover of a pandemic. This decision caused thousands of striking women to take to the streets, fighting for their rights. Fighting to be trusted. Fighting for some kind of freedom.

Each of us is different. Each of us has different beliefs, values ​​and endurance. Each of us is in a different life situation. Meanwhile, the rulers, disregarding these differences, they lumped them together, making this important decision on our behalf, the effects of which will be felt in the first place by women. That's why #we are fed up, #this is war and #womenstrike.

I am not a supporter of abortion generally, but I cannot take the rights to get an abortion from another woman. I am not her. I do not know what she thinks, feels, what she believes in, what her financial situation is and whether her psyche is able to cope with the coming into the world of a child who is sentenced to death due to an incurable disease. That is the reason why I am on the side of the strikers women in these difficult times of the pandemic. I support them so that they are given the right to choose. I don't want to live in the country that treats a woman an incubator. I don't want to live in the world of the novel "The Handmaid's Tale" by Margaret Atwood. I am a strong and free woman who thinks, feels and decides. Or at least she should have the right to do so.

pictures: internet

poniedziałek, 26 października 2020

FASHION - ELIE SAAB SS21

 "Nosząc imponujące ubrania, 

wiedzie się bardziej interesujące życie."

 Vivienne Westwood

"You lead a more interesting life 

by wearing impressive clothes." Vivienne WestwoodDziś, po nieco dłuższej przerwie w tej kategorii powracam z postem modowym. Jakiś czas temu, przeglądając kolekcje projektantów w ramach Fashion Week-ów na sezon W/L 2021 trafiłam na ubrania jednego z moich trzech ukochanych projektantów mody, do których należy Elie Saab. Chyba przez te wszystkie lata podczas, których śledziłam jego prace żadna z jego kolekcji nigdy mnie nie rozczarowała. Podobnie jest  z tą najnowszą zaprojektowaną na kolejny sezon. 

Jak na projektanta przystało, nie zabrakło w niej sporej ilości sukienek   ( swoją drogą zawsze marzyłam, aby mieć choć jedną zaprojektowana przez niego suknię, bo są zwyczajnie przepiękne), ale oprócz nich pojawia się w niej kilka zestawień w parze ze spodniami. W kolorystyce dominuje biel, czerń, soczyste kolory niczym z lat 90-tych a także subtelne pastele. Dodatkowo sporo w tej kolekcji elementów nadających całości takiej zwiewności oraz lekkości. Ponadto całość uzupełniają subtelne koronki a także błyszczące dodatki. Część z sukien kojarzy mi się z przeniesionym do czasów współczesnych antykiem, dzięki czemu noszące je kobiety mogą czuć się niczym greckie boginie.

Jestem ciekawa czy Wam podoba się jego najnowsza kolekcja, a także jakich innych projektantów w sposób szczególny cenicie.


***


Today, after a longer break in this category, I come back with a fashion post. Some time ago, while browsing the designers' collections as part of Fashion Weeks Spring/Summer 2021 season, I found clothes from one of my three beloved fashion designers - Elie Saab. I guess in all the years that I have followed his works, none of his collections has ever disappointed me. The same feelings I have looking on the newest one.

As befits a designer, it does not lack a large number of dresses (by the way, I always dreamed of having at least one dress designed by him, because they are simply beautiful), but apart from them, there are several combinations with pants. This collection is dominated by white, black, juicy colors similar to those from the 90s, and also subtle pastels. In addition, a lot of elements in this collection give the whole such airy and lightness look. Extra the whole is filled by subtle lace and shiny accessories. I associate some of the dresses with antiquities transferred to the present day, thanks to which women wearing them can feel like Greek goddesses

I am curious if you like his latest collection, and what other designers you particularly appreciate
zdjęcia - internet ( TFS )

wtorek, 20 października 2020

TRAVELS- Portugal - Praia D'el Rey part 1

 „Podróżowanie - pozbawia Cię mowy,

 a potem zmienia w gawędziarza”. 

/Ibn Battuta/

“Traveling – it leaves you speechless,

 then turns you into a storyteller.” 

/ Ibn Battuta/Myślałam, że ten post nie powstanie. Byłam prawie pewna, że kolejny zaplanowany wyjazd poza granice kraju nie dojdzie do skutku. Stało się na szczęście  inaczej, i tak w połowie września udało mi się dolecieć ( przez Londyn) do Portugalii. Ten wyjazd był jednak nieco inny od poprzednich, ponieważ lecieliśmy rodzinnie, w większej grupie wraz z dwójką maluchów mojej siostry. Podróże z małymi dziećmi kierują sie nieco innymi prawami.

I thought this post would not be made. I was almost sure that the next planned trip outside the country would not take place. Fortunately, it happened otherwise, and so in mid-September I managed to fly (via London) to Portugal. This trip, however, was a bit different than the previous ones, because we flew with family, in a larger group with my sister's two little ones. Traveling with small children is slightly different.
Wszyscy mieszkaliśmy w dużej willi z basenem niedaleko oceanu Atlantyckiego, uwielbianego ze względu na niesamowite fale przez miłośników sportów wodnych zwłaszcza surfingu. Co zresztą było szczególnie zauważalne w pobliskich miejscowościach, typowo dostosowanych do potrzeb fanów tego sportu. 

We all stayed in a large villa with a swimming pool near the Atlantic Ocean, loved caused of its amazing waves by water sports enthusiasts, especially surfers. Which, moreover, was especially noticeable in nearby towns, typically created to the needs of fans of this sport.
Większość dni spędziliśmy korzystajac z uroków willi, ale także pobliskiej plaży położonej w otoczeniu przepięknych oraz niezwykle malowniczych kliffów. Po ostatnich miesiącach taki rodzaj odpoczynku i podróżowania spędzony z bliskimi ludźmi, których przez sytuację związaną z pandemią nie mogłam widzieć tak często jak zwykle, był mi niezwykle potrzebny.

We spent most of the days enjoying the charms of the villa, but also the nearby beach surrounded by beautiful and extremely picturesque cliffs. After the last few months, this kind of rest and travel spent with close people, whom I could not see as often as usual due to the pandemic situation, was extremely necessary and important to me.

Jeśli chodzi o samo podróżowanie w trakcie pandemii to wiadomo trzeba zachować środki ostrożności. Na lotniskach, w samolotach,  zamkniętych miejscach publicznych ( takich jak sklepy czy stacje benzynowe) na terenie Portugalii obowiązywał nakaz noszenia maseczek. W sklepie skrupulatnie pilnowano liczby osób robiących zakupy. Zamknięte były place zabaw. Ogólnie jednak czuliśmy się tam bardzo bezpiecznie. Poza sezonem było mało turystów ( co zresztą widać po zdjęciach robionych na plaży), a dodatkowo przemieszczaliśmy się samochodami. Udało nam się zwiedzić też niewielkie miasteczko oddalone pół godziny od naszego miejsca, ale o tym w kolejnej części.

A jak tam wyglądały Wasze wyjazdowe oraz wakacyjne plany w tym roku ?


When we talk about the traveling during a pandemic, you must take precautions. There was an obligation to wear masks at the airports, inside planes, and inside closed public places (such as shops or gas stations) in Portugal. In the shop, the number of people who were making shopping was carefully monitored. Playgrounds were closed. Overall, however, we felt very safe there. In the off-season there were few tourists (which can be seen from the photos taken on the beach), and we also traveled by cars. We also managed to visit a small town half an hour away from our place, but more on that in the next part.

And "what they look " yours travels and holiday plans this year?