poniedziałek, 30 września 2019

Culture/Kultura - film/filmy August/Sierpień 2019


" Nigdy nie chodziłem do szkoły filmowej,
chodziłem do kina""I never went to film school,
I went to films"

Jak co miesiąc w przerwie pomiędzy kolejnymi postami podróżniczymi wkraczam na moment z kolejna porcją filmów, które miałam przyjemność zobaczyć na dużym ekranie w miesiącu sierpniu.
Tym razem jest to spora mieszanka gatunkowa. Oprócz kina amerykańskiego pojawi się tu także kilka propozycji z Europy. 

Jestem pewna, że wśród nich każdy znajdzie coś dla siebie.

***

As every month, in the break between another travels  posts, I enter for a moment with another portion of films that I had the pleasure to see on the big screen in the month of August.
This time it is a large mix of genres. In addition to American cinema, there will also be several European propositions.I am sure that everyone will find something for yourself.

1.     Pavatotti- w pewien sposób autobiograficzny film – uczta podany w pięknej oprawie muzycznej. Poznajemy w nim bliżej człowieka wybitnego w dziedzinie jaką był śpiew operowy, ale jednocześnie film to portret osoby, która błądzi a pomimo to ma ogromne serce dla innych oraz niesamowite poczucie humoru. Mnie zachwycił.

Pavatotti - in a way, an autobiographical film - a feast served in a beautiful musical setting. We get to know here much closer a man in the field of opera singing, but at the same time the film is a portrait of a person who makes mistakes but at the same time has a huge heart for others and an amazing sense of humor. I highly recommend.

  

 

 2.     Szybcy i wściekli : Hobbs and Shaw – klasyczne kino akcji, ale tym razem ktoś chyba jednak nieco przesadził z ilością absurdalnych scen w tym zakresie.

Fast and Furious: Hobbs and Shaw -classic action cinema, but this time someone probably a bit exaggerated with the number of absurd scenes in this respect.


 
3. Upiorne opowieści po zmroku- wybrałam się na ten film z lekką obawą a tymczasem otrzymałam całkiem ciekawie podany obrazek w tym zakresie gatunkowym. Jest klimat, upiorne opowieści piszą się same. A w tle lata 60-te , wojna w Wietnamie, która też stanowi w pewien sposób upiorną opowieść pisaną przez życie.

Scary stories to tell in the dark - I went to this movie with a slight fear and in the meantime I received a quite interesting picture in this genre. There is a climate, ghostly stories write themselves. And in the background of the 1960s, the Vietnam War, which is also in a way a ghostly tale written by life.4. Gdzie jesteś Bernadette ? – ten film to książkowa adaptacja opowieści o kobiecie - żonie oraz matce, która pewnego dnia postanawia zmienić coś w swoim dotychczasowym życiu i nagle znika, by odbyć podróż, która pozwala jej odzyskać dawne ja.

 Where’d you go, Bernadette? - this film is a book adaptation of a story about a woman - wife and mother, who one day decides to change something in her current life and suddenly disappears to make a journey that allows her to regain her former self.

 

5. Dawno temu w Ameryce – najnowsza propozycja od jednego z najciekawszych współczesnych reżyserów filmowych. Ten film to hołd oddany kinematografii pewnej epoki, która dla reżysera była szczególna. W tle klimatyczna muzyka filmowa, sekta Mansona, Sharon Tate, Polański w otoczeniu głównych bohaterów -  aktora oraz jego przyjaciela- kaskadera ( rewelacyjne kreacje aktorskie Brada Pitta i Leonardo DiCaprio)

Once upon a time in Hollywood - the latest movie proposition from one of the most interesting contemporary film directors. This film is a tribute to the cinematography of a certain era that was special to the director. In the background, atmospheric film music, Manson family, Sharon Tate, Polanski surrounded by the main characters of the upcoming Hollywood actor and his stunt friend (fantastic acting creations by Brad Pitt and Leonardo DiCaprio). 

 

6. Piranie  - film na podstawie powieści Saviano, autora słynnej Gomorry. Tym razem prezentuje on oblicze zupełnie nowej, młodej mafii neapolitańskiej. Bardzo dobrze zagrany, brutalny, mocny. Jeden z moich faworytów tego miesiąca.

Piranhas - film based on the novel Saviano, author of the famous Gomorrah. This time he presents the face of a completely new, young Neapolitan mafia. Very well played, brutal, strong. One of my favorites movies of this month.

 7. Królowe zbrodni – opowieść o kobietach, które w trakcie gdy ich mężowie odsiadują wyroki, próbujących przejąć kontrolę w jednej z nowojorskich dzielnic. Mimo ciekawej obsady ten film był dla mnie dużym rozczarowaniem.The kitchen  - the story of women who, while their husbands are serving time, trying to take control in one of New York's suburbs. Despite the interesting cast, this film was a big disappointment for me.

 

8. Świat w ogniu – bardzo zgrabnie skonstruowane kino akcji. Wartka akcja, spójny scenariusz oraz bardzo dobra obsada aktorska.

Angel has fallen - very neatly constructed action cinema. A fast-paced action, a coherent script and a very good cast.

 9. Ból i blask - Almodovar wraca i to jeszcze jak wraca- za takie filmy właśnie kocham kino - piękna muzyka, dobre zdjęcia, świetny scenariusz oraz  historia. Scena kobiet robiących pranie nad  nad rzeką - perełka. W takim bólu i blasku spowijać na sali kinowej to ja się zdecydowanie mogę zawsze. 

Dolor y Gloria - Almodovar is coming back and in such a great way he is coming back- for this kind of  movies I just love cinema - beautiful music, good pictures, great script and story. Scene of women doing laundry by the river – it’s something fantastic. In such dolor and glory develop  in the cinema hall, I can definitely always go on.

 


10. Złodziej i oszustka – spodziewałam się głupiutkiej komedii sensacyjnej, a tymczasem otrzymałam coś zupełnie innego. Spójna fabuła filmu sprawiła, że całkiem przyjemnie się go oglądało.

Lying and stealing - I expected a silly sensational comedy, but in the meantime I received something completely different. The coherent plot of the film made it quite pleasant to watch.

 

11. Na zawsze razem – poruszająca propozycja kina francuskiego . Brat po tragicznej śmierci siostry postanawia zostać prawnym opiekunem jej 10-letniej córki Amandy.

Amanda - a moving proposition of French cinema. The brother after the tragic death of his sister decides to become the legal guardian of her 10-year-old daughter Amanda.


 

pictures - internet 

czwartek, 26 września 2019

Travels - Croatia/Chorwacja - jeziora Plitwickie, Plitvice lakes - part 2

"Życie to jezioro, my jesteśmy statkami. 
Nie bójmy się rozłożyć naszych żagli
i cieszmy się wiatrem który jest naszą nadzieją..."


"Life is a lake, we are ships.
Let's not be afraid to spread our sails
and let's enjoy the wind that is our hope ... "

Po burzowej nocy przywitał nas nieco deszczowy poranek. Ciepło ubrani udaliśmy się w stronę najbliższego przystanku autobusowego, gdzie złapaliśmy autobus jadący w kierunku dworca. Tam o godzinie 8:30 czekał na nas kolejny autobus , tym razem jadący w kierunku jezior Plitwickich. 
Po drodze mieliśmy okazję zobaczyć jak prezentuje się lokalny krajobraz : drogi serpentyny prowadzące w górę, liczne tunele, a także niewielkie urokliwe miasteczka mijane w trakcie przejażdżki.
Na miejsce dojechaliśmy po godzinie 10 rano i od razu udaliśmy się do kolejki dla osób, które kupiły bilety online ( polecam tę opcję - unikniecie czekania w długiej kolejce, dodatkowo ta opcja gwarantuje Wam pewne miejsce na dana godzinę).

Po przekroczeniu bramy ( na szcz
ęście już przestało padać) poszliśmy zwiedzać park, w którym mieści się 16 pięknych jezior krasowych połączonych ze sobą wodospadami. Widok na nie robi niesamowite wrażenie. Krystalicznie czysta  woda o turkusowym kolorze wręcz zapiera dech w piersi. Trudno uwierzyć, że wygląda tak w rzeczywistości.

Do wyboru na miejscu mamy kilka tras – wszystko zale
ży od tego jaką ilością czasu dysponujemy oraz od tego w jakiej jesteśmy kondycji. Na miejscu w ramach ceny biletu wliczony jest także krótki rejs statkiem po jednym z jezior. Obok mnie w trakcie jego trwania siedziała obok turystka ze Stanów Zjednoczonych, z która miałam okazję chwilę porozmawiać. Akurat zwiedzała tę część Europy wraz z kilkoma znajomymi. 
Na miejscu w parku znajdziecie także punkty, w których można coś zjeść, wypić lub kupić lokalne pamiątki.


Zwiedzanie terenu jezior Plitwickich zaj
ęło nam dobrych kilka godzin, po czym z powrotem udaliśmy w stronę Zadaru, gdzie w starej części miasta zjedliśmy przepyszną kolację w sprawdzonej dzień wcześniej restauracji.
***After a stormy night,  we have been greeted by a slightly rainy morning. Warmly dressed, we went towards the nearest bus stop, where we caught a bus going towards the station. There at 8:30 another bus was waiting for us, this time going towards the Plitvice Lakes.
Along the way, we had the opportunity to see the local landscape: serpentine roads leading up, numerous tunnels, and also small charming towns that we passed during the ride.

We arrived at the place after 10 am and immediately went to the queue for people who bought tickets online (I recommend this option -  in this way you avoid waiting in a long queue, in addition this option guarantees you a certain place for chosen by your earlier hour).

After crossing the gate (thankfully it has stopped raining) we went to visit the park with 16 beautiful lakes connected by awesome waterfalls. The view makes an amazing impression. The crystal clear turquoise water is simply take your breath away. It's hard to believe that they are real.
On place  have several routes to choose from - it all depends on how much time we have and the condition we're in. On site, the ticket price also includes a short boat ride on one of the lakes. During them I had a chance talked to tourist from the United States who was sitting next to me. She was visiting this part of Europe with a few friends.
On site in the park you will also find points where you can eat, drink or buy local souvenirs.

Visiting the area of ​​Plitvice Lakes took us a good few hours, then we went back to Zadar, where in the old part of the city we had a delicious dinner in a restaurant that we have been day before.