poniedziałek, 25 lipca 2022

Inna strona turystyki/ Other site of tourism - Milan Bosco Verticale/ Mediolan Bosco Verticale

 "- Zdumiewająca architektura, nie sądzi pani? - westchnął"

/Edmund Nizurski/


"Amazing architecture, don't you think?" He sighed.

/Edmund Nizurski/Jak już spora część z Was wie, mam słabość do blokowisk, nietypowych budynków, niespecjalnie turystycznych miejsc oraz architektury nowoczesnej i brutalistycznej. Z tych powodów wybierając się do Mediolanu wiedziałam, że oprócz miejsc, które zwykle znajdują się na mapie turystycznej tego miasta muszę koniecznie zobaczyć niezwykłe budynki mieszkalne ukryte pod nazwą Bosco Verticale, co w tłumaczeniu oznacza tyle co pionowy/wertyklany las. Nazwa ta, jak sie domyślacie nie jest przypadkowa. Bosco Verticale to bowiem dwa nietuzinkowe budynki znajdujące się w dzielnicy Porta Nuova. Ich pomysłodowacą jest Stefano Boeri - prekursor konceptu tzw. zielonych wieżowców. Projekt ten łaczy w sobie element nowoczesnego blokowiska oraz natury. Uwierzcie mi na żywo ta para robi niesamowite wrażenie.

Na Bosco Verticale składają się dwa budynki : pierwszy - Torre E o wysokości 11 metrów, mający 27 kondygnacji oraz drugi Torre D mierzący 76 metrów i posiadający 19 kondygnacji. Na ich terenia na licznych balkonach, tarasach oraz dachach rośnie łącznie około 20 tysięcy roślin, kwiatów, drzew oraz krzewów wytwarzających rocznie około 19000 kilogramów tlenu. Zatem Bosco Verticale nie tylko dobrze wygląda, ale także przyczynia się do budowania mikroklimatu pochłaniając rocznie 10000 kilogramów CO2. Dbaniem o roślinność zajmuje się reguralnie obsługa budynku. Budowa całości zajęła 5 lat i w ostateczności został on oddany do użytku w roku 2014.

Bosco Verticale zapoczatkował trend na zielone budynki na całym świecie. Podobne projekty znajdują się już między innymi na terenie Chin oraz Szwajcarii, ale o tym opowiem Wam innym razem. Minusem tych budowlanych piękności jest zdecydowanie to, że do ich powstania potrzebna była dużo większa liczba surowców oraz materiałów niż przy standartowych budynkach. Zatem miejmy nadzieję, że w przyszłości budowanie tego typu obiektów będzie mniej kosztowne dla przyrody bo chyba sami przyznacie, że taki miejski blokowiskowy las wygląda w centrum miasta niezwykle efektownie.

As many of you already know, I have a weakness for apartment blocks, unusual buildings, not particularly touristy places and modern and brutalist architecture. For these reasons, when I decided to go to Milan, I knew that in addition to the places that are usually on the tourist map of this city, I must necessarily see unusual residential buildings hidden under the name Bosco Verticale, which in translation means the same as vertical forest. This name, as you can guess, is not accidental. Bosco Verticale are two unusual buildings located in the Porta Nuova district. Their originator is Stefano Boeri - the precursor of the concept of the so-called green skyscrapers. This project combines the elements of a modern housing estate and nature. Believe me live, this pair of buildings makes an amazing impression.

Bosco Verticale consists of two residential buildings: the first - Torre E, 11 meters high, 27 storeys, and the second, Torre D, 76 meters high and 19 storeys. In their area, on numerous balconies, terraces and roofs, a total of about 20,000 plants, flowers, trees and bushes grow, producing about 19,000 kg of oxygen annually. So Bosco Verticale not only looks good, but also contributes to a microclimate by consuming 10,000 kilograms of CO2 each year. The building staff regularly takes care of them all. It took 5 years to build the whole building and it was finally put into use in 2014.

Bosco Verticale started the trend for green buildings all over the world. Similar projects are already in China and Switzerland, but I'll tell you about it another time. The minus of these construction beauties is definitely the fact that they needed a much larger number of raw materials and materials than in standard buildings. So let's hope that in the future building this type of buildings will be less expensive for nature, because you will probably admit that such an urban block forest looks very impressive in the city center.

sobota, 16 lipca 2022

Let's travel - Finland/Finlandia - Porvoo

 "Po fińsku kocha się zawsze tylko jakąś część drugiej osoby, 

nigdy całego człowieka."


"In Finnish, you always love only some part of the other person,

 never the whole person."Trzeciego dnia pobytu w Finlandii postanowiliśmy opuścić niezwykle zielone Helsinki i udać się  troszkę na wschód do miejscowości Porvoo. Aby dojechać do Porvoo należy udać się na dworzec autobusowy znajdujący się na dolnej kondygnacji tuż przy stacji metra Kamppi. My początkowo myśleliśmy mylnie, że nasz autobus sieci  Onnibus ruszy z miejskiego dworca autobusowego. Na szczęście kilka minut przed odjazdem dopytaliśmy o to czekającą na autobus Finkę i to ona powiedziała nam, że istnieje jeszcze jeden dworzec autobusowy na niższej kondygnacji. Na autobus na szczęście zdążyliśmy. Bilety kupiliśmy wcześniej na stronie operatora : tutaj ( cena w obie strony to około 9 Euro)

Porvoo to niezwykle malownicze, kameralne, urokliwe oraz jednocześnie najstarsze miasto w Finlandii.  Zachowało ono swój dawny układ urbanistyczny - w postaci niskich, kolorowych domków oraz wąskich uliczek. Części miasta połączone są ze sobą mostami pod którymi przepływa niewielka rzeka. Warto udać się na najstarszy z mostów, tak aby  następnie leśną ścieżką wspiąć się na punkt widokowy, z którego można podziwiać piękną panoramę miasteczka. W Porvoo znajduje się także piękna, średniowieczna katedra, którą udostepniona jest do zwiedzania dla turystów. Część domków przerobiona jest obecnie na różnego rodzaju sklepy, kawiarnie, miejsca usługowe. Poniżej zapraszam Was na relację zdjęciową z tego niezwykłego miejsca :-)

***

On the third day of our stay in Finland, we decided to leave the extremely green Helsinki and go a bit east to Porvoo. To get to Porvoo, we had to go to the bus station on the lower floor right next to Kamppi metro station. We initially thought that our Onnibus bus would start from the city's bus station. Fortunately, a few minutes before departure, we asked about that Finn who was waiting for the bus and she told us that there was another bus station on the lower floor. Fortunately, we managed to get to the bus. We bought the tickets earlier on the operator's website: here (the return price is about 9 Euro)

Porvoo is an extremely picturesque, intimate, charming and at the same time the oldest city in Finland. It has retained its old urban layout - in the form of low, colorful houses and narrow streets. Parts of the city are connected by bridges under which a small river flows. It is worth going to the oldest of the bridges, and then climbing the forest path to the viewpoint from which you can admire the beautiful panorama of the town. There is also a beautiful medieval cathedral in Porvoo, which is open to the public for tourists. Some of the houses are now converted into various types of shops, cafes and service places. Below I invite you to a photo report from this amazing place :-)
Our bus to Porvoo/ Nasz autobus do Poorvo