środa, 30 grudnia 2015

end of the year


"Każdy no­wy rok jest szansą by coś zacząć na no­wo. Po­dob­nie jak każdy miesiąc, każdy dzień, każda godzi­na, se­kun­da. Każda chwi­la."

"Every new year is an opportunity to start something again. Just like every month, every day, every hour, second. Every moment."
Każdy rok przynosi nam coś nowego. Uczy nas nowych rzeczy. Stwarza nowe możliwości. Pozwala poznać nowych, wyjątkowych ludzi. Daje nowe szanse, i tylko od nas zależy czy z nich skorzystamy, czy też nie.
Ten rok był dla mnie łaskawy. Mimo podwójnych obowiązków udało mi zrealizować kilka interesujących sesji zdjęciowych. W lutym po raz pierwszy w życiu miałam szansę zagrać mamę w krótkometrażowym filmie "Dysocjacja". Jesienią wzięłam udział w projekcie reklamowym Tributum Cura Happy. Natomiast na początku roku w kinach pojawił się film "Hiszpanka", w którym miałam zaszczyt zagrać malutki epizod.
Latem wzięłam udział jako modelka w pokazie charytatywnym podczas, którego poznałam jedną ze swoich najbliższych obecnych koleżanek.
Latem udało mi się odbyć podróż do Grecji i przepięknych Aten oraz odwiedzić moją siostrą w jej nowym miejscu zamieszkania - Bournmouth.
Jesienią miałam zaszczyt brać udział w pokazie KICK OFF 15/16 for H&M :-)
A pod koniec roku dzięki projektowi Połwiejska 2 oraz Fashion for you - poznałam cudowne poznańskie blogerki :-)

Mam nadzieję, że  ROK 2016 będzie pełen pozytywnych wrażeń  i pozwoli mi znaleźć czas,  abym mogła spełnić jedno z moich podróżniczych marzeń jakim jest Nowy York .

Wszystkim Wam chciałbym życzyć szampańskiego Sylwestra oraz szczęśliwego Nowego Roku 2016

wasza//

Each year brings us something new. It teaches us new things. It creates new opportunities. It allows you to meet new and unique people. It gives new opportunities, and only depends on us that we use them or not.This year has been kind to me. Despite the double responsibilities I was able to realize some interesting photo shoots. In February, for the first time in my life I had the chance to play mother in the short film "dissociation". In the autumn I took part in the project Tributum advertising Cura happy. And in the beginning of  this year in theaters appeared in the movie "Hiszpanka" in which I had the honor to play little episode.During the summer I took part as a model in the show charity during which I met one of my closest present colleagues .During the summer I was able to make the trip to Greece and beautiful Athens and as well to visit my sister in her new place of residence - Bournmouth.
During autumn I had a Chance to be one of the models during KICK OFF 15/16  for H&M.And in the end of the year thanks to the project Półwiejska 2 and fashion for you - I met a wonderful Poznan 's blogger :-)I hope that 2016 will be full of positive impressions and allow me to find time to make real one of my travel dreams - New York.

I would like to wish all of you champagne  New Year's Eve party and a Happy New Year 2016

yours
Shortly in pictutres the year 2015 :

some of the photoshoots:


<br/><a href="http://oi58.tinypic.com/2rgg806.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>

shoots of jewlery Paulina Teodorczyk made by Anubhav Sood
<br/><a href="http://oi61.tinypic.com/dc51f6.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>

on the set of movie "Dysocjacja" in Łódź - first time in my life I had a Chance to play mum :-)

<br/><a href="http://oi62.tinypic.com/2wgaq00.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>


I was one of the models during be'you'tiful charity fashion show :-)
Travel to Greece
Working with UsagiFashion as a model wearing her new collection :-)
 
Glamour party H&M 2016
Holiday in Bournmouth<br/><a href="http://oi66.tinypic.com/2m7ybyu.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>


H&M KICK OFF runawaybloggers meeting
<br/><a href="http://oi67.tinypic.com/291fiwz.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>

<br/><a href="http://oi64.tinypic.com/13z0q0.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>


niedziela, 27 grudnia 2015

Bloggers meeting in Połwiejska 2 again :-)

"Jak się spot­ka­li? Przy­pad­kiem, jak wszyscy. "

"How did they meet? By chance, like everyone else."
 
 
 
 
 
Last Friday together with other bloggers I had a chance to take a part in second meeting Fashion For You under the auspices of Połwiejska 2 . On the beginning of our meeting together with other girls we went to the caffe Sowa where during the conversation and gossips, we enjoyed of a taste delicious cakes and hot drinks.
 
 
 
W ostatni piątek z innymi blogerkami miałam okazję wziąć udział w drugim spotkaniu Fashion For You pod patronatem of Półwiejska 2. Na początku naszego spotkania wraz z innymi dziewczynami poszłyśmy się w kawiarni Sowa gdzie podczas rozmów i ploteczek, delektowałyśmy się smakiem pysznych ciast oraz gorących napojów.
 
<br/><a href="http://oi67.tinypic.com/291fiwz.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>
<br/><a href="http://oi63.tinypic.com/1zz6q88.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>
with Sylwia, Kasia and Julia
<br/><a href="http://oi64.tinypic.com/nbrz82.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>
with Julia and Marta
<br/><a href="http://oi66.tinypic.com/2s0e33r.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>
hot chocolate with cherries - so so yummy :-) gorąca czekolada z wiśniami - pychota :-)
 
 
 with Julia we are wondering what we can eat  here:-) z Julią zastanawiamy się co by tu zjeść :-)
 
 
 
 
 
Later together we went to the shop Mohito where we all met together with Eliza from the blog http://fashionelka.pl/ :-)
 
Póżniej razem poszłyśmy do sklepu Mohito gdzie wszystkie spotkałyśmy się z Elizą z blogu http://fashionelka.pl/ :-)
 
 
 
 
 
 
<br/><a href="http://oi68.tinypic.com/15z117b.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>
 
Another point of or meeting it was creation by us of the outfits perfect for Christmas Dinner.
Below I want to share with you some of them. More you can find in the blog of the rest of the girls :-D Enjoy :-)
 
Kolejnym punktem spotkania było stworzenie przez nas stylizacji idealnych na świąteczną kolację. Poniżej chciałabym się  z Wami podzielić niektórymi z nich. Resztę możecie znaleźć na blogach pozostałych dziewczyn.
 
Outfits created by me :
 
 
<br/><a href="http://oi65.tinypic.com/2vjtzj6.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>
From Mohito/ z Mohito

 
from Mohito / z Mohito
 
   
from House/ z House
 
 
 
 
 
 
In the end we all  received small gifts from the sponsor of our event Półwiejska 2 :-)
Na koniec wszystkie otrzymałyśmy małe upominki od sponsora całego eventu Półwiejskiej 2 :-)
 
Thank you / dziękuję
 
 
 
 
kisses
 
 

 
 Pictures/Zdjęcia:
http://pocahontas-marta.blogspot.com/

wpis powstał w ramach współpracy z Półwiejska 2 :-)

 
 

wtorek, 22 grudnia 2015

Christmas time

"It's the most wonderful time of the year
With the kids jingle belling
And everyone telling you be of good cheer
It's the most wonderful time of the year""To najcudowniejszy czas w roku
  z dziećmi, które dzwonią dzwoneczkami
  I każdy mówi Ci, że będzie dobrze
  To najcudowniejszy czas w roku"
 
 
 
 
 
 
Dużymi krokami zbliża się najpiękniejszy okres w roku - Święta Bożego Narodzenia. Mimo, że od kilku lat trudno nazwać je białymi to ich urok jest nieśmiertelny. To cudowny czas, podczas którego ludzie gromadzą się przy jednym stole, aby  świętować wspólnie z bliskimi. To czas pełen dobra, miłości oraz otwarcia się na drugiego człowieka.
Chciałabym Wam wszystkim życzyć zdrowych, spokojnych, pełnych radości i prawdziwie radosnych Świąt Bożego Narodzenia :-)
 
Wasza
//
 
 
Big steps it's coming the most beautiful time of the year - Christmas. Although the last few years it's difficult to call them white - their charm is immortal. It's a wonderful time during  people gather at one table to celebrate together with loved ones. It is a time full of good, love and openness to other man.

I would like to wish you all a healthy, peaceful, full of joy and a truly Merry Christmas :-)


your
 
//
 
 
 
 
<br/><a href="http://oi64.tinypic.com/126a1pz.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>
 
 
 
<br/><a href="http://oi65.tinypic.com/2h83g50.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>
 
<br/><a href="http://oi65.tinypic.com/1175roy.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>
 
<br/><a href="http://oi63.tinypic.com/4q5y60.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>
 
 
<br/><a href="http://oi68.tinypic.com/24dq72t.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>
 
<br/><a href="http://oi68.tinypic.com/erheo0.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>
 
<br/><a href="http://oi67.tinypic.com/281vk7p.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>
 
<br/><a href="http://oi64.tinypic.com/2mzk4qp.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>
 
<br/><a href="http://oi68.tinypic.com/24me0qh.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>
 
<br/><a href="http://oi63.tinypic.com/2lc4j1j.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>
 
<br/><a href="http://oi64.tinypic.com/11vs41l.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>