czwartek, 30 maja 2019

Lifestyle- Culture/kultura- Książka czy e-book/ book or e-book

"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
 jaką sobie ludzkość wymyśliła"
Wisława Szymborska

"Reading books is the most beautiful game,
what kind of humanity has invented "
Wisława Szymborska


Wszystko zmieniło się kiedy Jan Gutenberg wynalazł druk. Wówczas pisane dotychczas ręcznie książki stały się dostępne dla ogółu społeczeństwa. Wraz z upływem stuleci oraz rozwojem nowych technologii na rynku pojawiły się pierwsze czytniki e-book. Ten fakt przyczynił się do pojawienia się książek w formacie elektronicznym.

Everything has changed when Jan Gutenberg invented the print. Then books written so far have become available to the general public. With the passing of the centuries and the development of new technologies, the first e-book readers appeared on the market. This fact contributed to the appearance of books in electronic format.


Pierwszy czytnik w życiu zobaczyłam u pewnej kobiety w londyńskim metrze. Pamiętam jak sobie pomyślałam, że fajnie ze względu na fakt, że uwielbiam czytać książki byłoby mieć takie urządzenie. Nie musiałam długo czekać i na kolejne urodziny otrzymałam go w prezencie od rodziców i siostry. Czytnik świetnie się u mnie sprawdza podczas podróży. Zamiast kilku książek, które zawsze zajmowały mi pewną cześć bagażu zabieram ze sobą małe urządzenie, które zajmuje zdecydowanie mniej miejsca. A do tego mieści w sobie małą bibliotekę.

Th first reader in my life I have seen in London subway - one woman used them coming back home. I remember when I thought that it would be nice to have this kind of gadget because I love to read books. I did not have to wait long and for the next birthday I received them as a gift from my parents and sister. The reader does a great job while I am traveling. Instead of a few books that always took up some of my luggage, I am taking a small device with me, which takes much less space than traditional book. And there is a small library in it.


Jednak gdy tylko mam okazję na co dzień raczej sięgam po książki  w formie papierowej. Uwielbiam ich zapach. Nie wyobrażam sobie, aby mieć w formie elektronicznej albumy ze zdjęciami, lub obrazami, książki związane z modą, książki kucharskie czy też szkoleniowo - naukowe. Te zdecydowanie preferuję i kupuję w formie papierowej.

However, as soon as I have the opportunity I reach often for books in paper form. I love their fragrance. I can not imagine to have in my books collection electronic albums with pictures and art, books related to fashion, cookbooks or training and also education books. I definitely prefer them and buy them in paper form.


Zdania w kwestii papier czy elektronika są podzielone. Są twórcy internetowi, którzy chętnie wydają swoje książki wyłącznie w wersji elektronicznej (osobiście nie jestem do końca do tego pomysłu przekonana), ale są też i tacy, którzy wybierają papier.

Opinions about paper or electronics are divided. There are internet creators who eagerly publish their books exclusively in an electronic version (I personally am not convinced by the idea), but there are also those who choose paper.Wiele osób myśli, że  w przyszłości czytniki oraz e-booki całkowicie z biegiem lat wyeliminują papier oraz tradycyjne książki. Osobiście jednak myślę, że to się nie stanie i tradycyjne książki jeszcze długo pozostaną w naszej kulturze.

Many people think that in the future readers and e-books will eliminate paper and traditional books  Personally,  I think it will not happen and traditional books will remain in our culture for a long time.
TRADYCYJNA KSIĄŻKA

+  zapach
+ fizyczna forma, można sprawdzić przed zakupem jej zawartość
+ nie trzeba jej ładować, " działa" w każdych warunkach
+ jest bardziej osobista, aniżeli książka w formacie elektronicznym

- mniej wygodna w podróży aniżeli e-book
- wymaga większych nakładów finansowych oraz  logistycznych


E-BOOK


+  mały, zajmuje mało miejsca

+ świetnie sprawdza się podczas podróży
+ mniejszy koszt logistyczny oraz finansowy "wyprodukowania" e-booka

- brak zapachu druku
- brak formy fizycznej, umożliwiającej sprawdzenie zawartości przed zakupem. Niekiedy jest to kupowanie takiego kota w worku.


A Wy preferujecie książki papierowe czy idziecie z duchem czasu wybierając te elektroniczne?
TRADITIONAL BOOK

+ scent of the paper
+ physical form, you can check its contents before purchasing
+ you do not have to charge it, it works in all conditions
+ is more personal than a book in electronic format

- less convenient to travel than e-book
- requires more financial and logistical expenses

E-BOOK

+ small, takes up little space
+ works great when traveling
+ a lower logistic and financial cost of "producing" an e-book

- no smell of print
- lack of physical form that allows checking content before purchase. Sometimes it is buying such a cat in a sack.


And do you prefer paper books or do you go with the times of choosing electronic ones?
czwartek, 16 maja 2019

Lifestyle - theatre/stage - teatr/scena - etiudy video / etudes video

" Świat jest teat­rem, ak­to­rami ludzie, 
którzy ko­lej­no wchodzą i znikają. "
 William Shakespeare 
"The world is a theater, people are actors,
who come in and out. "
William Shakespeare
Ostatnio sporo się u mnie dzieje ( i tak będzie do prawie połowy czerwca), po obiecuję wrócić do regularnych wpisów tutaj.  Przede mną krótka podróż do UK, próby do spektaklu - gramy 09.06 na scenie Roboczej w Poznaniu, a także poprawki w ramach kursu pisania scenariuszy telewizyjnych ( o tym więcej w czerwcu)

Tymczasem zostawiam Was z obiecanym materiałem filmowym z naszych kilku wybranych etiud. 
Enjoy and stay tuned :-)


Last days so many things are going on  (and it will be like this until almost mid of June), after I promise to return to the regular posts here. A short trip to the UK, rehearsals for the performance - we're playing 09.06 on the scena Robocza in Poznan, and also corrections  of final script connected with the course of writing TV scripts (more  about this  in June) are still ahead of me.

In the meantime, I leave you with the promised footage of our chosen by me etudes. 
Enjoy and stay tuned :-)

piątek, 10 maja 2019

Lifestyle- Pub Quiz - nieco inny sposób na spędzenie czasu ze znajomymi / another way to spend time with your friends

"Ten, kto boi się przegrać, 
już przegrał."
George R.R. Martin
"This person who is afraid of losing
 has already lost."
Mamy piątek, a to oznacza dla sporej części osób początek weekendu :-) . W związku z tym dzisiaj post o nieco luźniejszej tematyce. Od kilkunastu miesięcy wraz z grupą znajomych  w każdy wtorek bierzemy udział w tzw. Pub Quizie. Poza fajną zabawą są do wygrania nagrody w postaci pieniędzy oraz alkoholu. Pub Quiz odbywa się w wielu miastach Polski, w różne dni tygodnia. Wystarczy zebrać grupę znajomych wpłacić wpisowe ( 5 złotych od osoby)  i gotowe. Od prowadzącego dostajemy specjalny formularz, w którym będziemy wpisywać odpowiedzi. Na każdym quizie pojawia się 9 różnych kategorii ( potrafią zaskoczyć), a każda z nich zawiera 5 pytań. Dodatkowo po ostatniej kategorii pojawia się pytanie dodatkowe - która drużyna będzie najbliżej poprawnej odpowiedzi na to pytanie wygrywa nagrodę dodatkową. Oczywiście podczas quizu nie można korzystać z laptopów, telefonów oraz innych pomocy naukowych. Jest to fajny sposób na sprawdzenie i pogłębienie swojej wiedzy, spotkanie ze znajomymi oraz świetną zabawę.


Jestem ciekawa czy ktoś z Was brał już udział w takim Pub Quizie?

 ***

We have a Friday, and that means for a large number of people the beginning of the weekend :-). Therefore, today I add the post about light  subject. Since several months, together with a group of friends every Tuesday, we participate in the so-called Pub Quiz. In addition to having fun, you can win prizes in the form of money and alcohol. Pub Quiz is held in many Polish cities on various days of the week. Just collect a group of friends, pay the entry fee (5 PLN per person) and  you are ready. We get a special form from the handler, in which we write the answer. Each of the quizzes has 9 different categories (they can  be a big surprise), and each of them contains 5 questions. In addition, after the last category it  appears  an additional question - which team will be the closest to the correct answer on this question wins the additional prize. Of course, during the quiz, you can not use laptops, phones or other things like this. It is a nice way to check and deepen your knowledge, meet friends and have fun.

I am curious if any of you have already participated in such Pub Quiz?
wtorek, 7 maja 2019

Lifestyle- Culture - films April 2019

"Czy kręcisz film w rytmie nowoczesności 
czy w rytmie własnego serca?"
Emir Kusturica

"Are you filming the rhythm of modernity
or in the rhythm of your own heart? "
Emir KusturicaFilmy pokochałam już w dzieciństwie. Od zawsze zabierały mnie w świat niesamowitych historii. Wielekrotnie oplecionych niezapomnianą ścieżką muzyczną. Każdy z nich to odmienna opowieść. Osadzona w innym miejscu, czasie oraz przestrzeni. W tym miesiącu na sali kinowej  miałam mozliwość obejrzenia kilka filmów z totalnie różnorodnych gatunków. Jestem ciekawa czy i Wam udało się obejrzeć któryś z nich.

I have loved movies in my childhood. They have always taken me into the world of amazing stories. Repeatedly entwined with an unforgettable music track. Each of them is a different story. Embedded in a different place, time and space. This month at the cinema I had the opportunity to watch a few films from totally different genres. I am curious if you had a chance to see any of them .

1 .W domu innego / The Aftermatch

 Osadzona w powojennym Hamburgu opowieść o ludziach, których połączyło osobiste oblicze dramatu II wojny światowej.Ten film to także historia miłości oraz  podziałów  międzyludzkich. Otoczona piękną oprawą muzyczną.

Precipated out in  post-war Hamburg - a story about people who have been joined by  the personal tragedy of the Second World War. This film is also a story about love and interpersonal divisions. Surrounded by a beautiful music.


 
2. Dumbo

Fabularna ekranizacja słynnej bajki Disney'a - Dumbo. Dla mnie ten film piękny powrót do dzieciństwa.

Feature filming of the famous Disney animation movie - Dumbo. For me, this film is a beautiful comeback to my childhood.

 

3. Impostor/ The hole in the ground

Mimo dobrego poczatku i potencjału w tym gatunku, niestety im dalej, tym gorzej.
A szkoda .....

Despite the good beginning and potential in this genre, unfortunately with time is worse and worse.
What's a  a pity .....

 

4. Przedszkolanka/ Kindergarden teacher

Historia ogarniętej obsesją przedszkolanki ( w tej roli rewelacyjna Maggie Gyllenhaal). Z drugiej strony ten film to także opowieść o spadku roli kultury oraz sztuki w świecie zdominowanym przez telefony komórkowe i inne technologie.

A story of a  obsessed kindergarten (in this role amazing Maggie Gyllenhaal). On the other hand, this film is also a story about the decline of the role of culture and art in a world dominated by mobile phones and other technologies.

 

5. Biały kruk/ The white crow

Historia jednego z najbardziej charakterystycznych tancerzy baletowych Rudolfa Nureyeva. Ukazana w 3 płaszczyznach czasowych : w okresie dzieciństwa, na etapie edukacji oraz w momencie obecnym. Ukazana w czasach twającej zimnej wody. 

The story of one of the most characteristic ballet dancers - Rudolf Nureyev. Presented in three periods of time: during childhood, at the phase of education and at the present moment. The action of the movie takes place during  time of cold water.
6- Wilcze Echa/ LE chant de loup 

 Propozycja filmowa z Francji. Spójna, pełna napięcia fabuła, ciekawe postacie i bardzo dobry dźwięA movie proposition straightly  from France. A coherent, tense plot with interesting characters and a very good sound.


 


7- Przypły wiary/ Breakthrough

Film oparty na prawdziwych wydarzeniach. Opowiada piękną historię pewnego cudu. Pełen emocji. W moim przypadku nie obyło sie bez chusteczek.

A movie based on real story. It tells a beautiful story of a miracle. Full of emotions. In my case I couldn't watch it without handkerchiefs

 

8- After /After

Poszłam do kina z nieco sceptycznym nastawieniem, gdyż  miała to być now wersja filmowa w stylu 50 twarzy Greya. Jednak po obejrzeniu filmu stwierdzam, że na szczęście to raczej inny kierunek. Scenariusz filmu oparty  jest na książce. Fabuła bardzo schematyczna jednak świeża, młoda obsada sprawiła, że film ku mojemu zaskoczeniu ogladało się całkiem przyjemnie.

I went to the cinema with a slightly skeptical attitude, because it was supposed to be a new movie version in the style of 50 shades of Grey. However after watching this film, I say that luckily it's little different direction. A script based on a book, a very schematic plot, however, a fresh, young cast made that the movie screening was quite pleasant.


 

9. Avengers- end  game/ Avengers koniec gry

Ostatnia, kończąca cykl Avengersów część całej serii. Warto obejrzeć chociażby dla finałowej sceny bitwy.

The last, ending series of the Avengers part of the whole series. It is worth seeing at least for the final scene of the battle.

 


czwartek, 2 maja 2019

Lifestyle- culture- books April/ książki kwiecień 2019

“... a mind needs books as a sword needs a whetstone, 
if it is to keep its edge.” 
― George R.R. Martin


“... umysł potzrebuje książek , podobnie jak miecz
potrzebuje kamienia do ostrzenia.” 
― George R.R. Martin
Kolejny miesiąc za nami, a tym samym kolejna porcja książek, które udfało mi się w tym czasie przeczytać. Być może któraś z nich  przypadnie Wam  do gustu. Miłej lektury :-)

Another month behind ours back, and cause of this I present you  another portion of books that I read at the time. Maybe some of them will appeal to you. Enjoy :-)

pictures- internet1. M.J Arlidge  "Ene, due, śmierć " / "Eeny,meeny"


Pierwsza z serii książek o Helen Grace. Rasowy thriller, w którym sprawca porywa zawsze dwie związane ze sobą w jakimś stopniu osoby. Jedna z nich przeżyje, drugą czeka śmierć. Za każdym razem w zamkniętym pomieszczenie oprócz ofiar znajduje sie naładowana broń - przeżyje ten kto strzeli pierwszy.  Ciekawie napisany, trzymający w napięciu thriller, który zdecydowanie polecam fanom gatunku.

The first in a series of books about Helen Grace. It's a good thriller in which the perpetrator always kidnaps two people who are in some way related to each other . One of them survives, the other one will die. Each time in a closed room, apart from the victims, there is a loaded weapon - the one who will pull the trigger first will stay alive. Interestingly written thriller which I definitely recommend to fans of this genre. 

2. B.A Paris " Za zamkniętymi drzwiami"/ "Behind closed door"

Bardzo dobry thriller psychologiczny. Ta książka to opowieść pewnego pozornie idealnego małżeństwa Grace oraz Jacka. Ona zawsze idealnie prezentujaca się żona. On nie odstępujący jej na krok mąż adwokat. Co skrywa się za zamkniętymi drzwiami "idealnego" domu? Warto przezcytać, aby poznać idealnie skonstruowane kłamstwo.

A very good psychological thriller. This book is the story of a seemingly perfect marriage couple: Grace and Jack. She's always a perfectly looking wife. He is a lawyer who never leaves her alone. What is hidden behind the closed door of the "ideal" home? It's worth to read this book to know the perfectly constructed lie.


 


3. Philip Kerr "Przewrotny plan"

Do rezeydencji w Nowym Meksyku zjeżdza się dwudziestu najbogatszych ludzi na ziemi. Żaden z nich nie ma pojęcia, że obsługuje ich grupa  pracująca  na zlecenie Billa Clarenco, którego celem jest uzyskanie utraconego na giełdzie majątku. Aby to uczynić postanawia on wraz z grupa zatrudnionych przez siebie ludzi wcielić w życie plan porwania najbogatszej dwudziestki. Całkiem ciekawa pozycja z przewrotnym zakończeniem.

Twenty of the richest people on earth are coming to New Mexico. None of them has any idea that they are supported by a working group commissioned by Bill Clarenco, whose aim is to obtain the property lost on the stock exchange. To do this he decides, along with a group of people he employs, to put into practice the plan to kidnap  the richest twenty.Quite an interesting position with a perverse ending.4. Robyn Harding "Złe towarzystwo"/ "The Party"

Impreza urodzinowa z okazji 16-tych urodzin Hannah okazuje się mieć tragiczne dla całej rodziny ( i nie tylko ) skutki. Pozornie idealne rodzinne życie po tym jednym wydarzeniu zaczyna się powoli oraz całkowicie sypać. Ta powieść to także obraz  życia nastolatków, które często stoją przed wyborem utrarty własnej tożsamości na rzecz popularności.

The Hannah 16 birthday party turns out to have a tragic consequences for the whole family (and not only). A seemingly perfect family life after this one event begins to slowly and completely fall. This novel is also a picture of the life of teenagers, who often have make the choice of losing their own identity in  the name of popularity.

 

5. Sebastian Fitzek/ Michael Tsokos

Połączenie tych dwóch nazwisk zaowocowało pojawieniem się poniższej pozycji. Z jednej strony mamy profesora Herzfelda, który podczas wykonywanej sekcji znajduje w ciele karteczkę z numerem telefonu swojej córki. Z drugiej natomiast przebywająca na wyspie Lindę, która ucieka przed swoim ex chłopakiem stalkerem. Oba wątki w ciekawy sposób się ze sobą łączą.


The combination of these two surnames resulted in the appearance of the following book. On the one hand, we have Professor Herzfeld, who during the section he is making has found in the dead body a piece of paper  with his daughter's phone number. On the other, we have staying on the island Linda, who escapes from his stalker ex-boyfriend. Both threads combine in an very interesting way.

 

6. Elazja "E-book o hashtagach"

Kupiłam i przeczytałam z czystej ciekawości. Większość informacji nie była dla mnie nowością.  Wolałabym więcej konkretów, zamiast przykładowo rad instagramerek. Co sie sprawdza na jednym koncie, niekoniecznie bedzie bowiem na innym. E- book niestety mnie nieco rozczarował. 

I bought and read from pure curiosity. Most of the information wasn't new for me. I would prefer more details, instead of example of instagramers advice. What works on one account will not necessarily  be works on another. E-book unfortunately disappointed me little bit.