środa, 10 lipca 2024

Other site of tourism/Inna strona turystyki - Žižkov Television Tower in Prague/ Zizkov wieża telewizyjna w Pradze

 "  Ilekroć przede mną wyrasta (a dzieje się to co chwila),    

  wrzyna mi się w ciało niczym śmiercionośna broń, 

choć szpicem celuje w niebo"

/Petr Kral/


 " Whenever it grows in front of me (and it happens every now and then), 

it cuts into my body like a deadly weapon, 

although with its spike it aims at the sky"

/Petr Kral/
Witam Was serdecznie po dłuższej przerwie. W czerwcu miałam niezwykle intensywny okres związany z pracą, próbami do spektaklu oraz dwoma krótkimi wyjazdami. Totalnie nie starczyło mi czasu, aby być tu z Wami częściej, co postaram się troszkę nadrobić. Zanim przejdę do relacji z podróży po Pradze, to zapraszam Was do krótkiego spotkania z budynkiem uważanym za jeden z najbrzydszych budynków na świecie. Žižkov Television Tower, bo to o nim mowa  jest najwyższą, mierząca 216 metrów budowlą w stolicy Czech-Pradze. Aby ją zobaczyć skorzystajcie z zielonej linii metra i wysiądźcie na stacji Jiriho z Podebrad. Wystarczy przejść kilka metrów i już będziecie mieli okazję podziwiać ten niezwykły budynek. Nie będę ukrywać, że gdy my zobaczyliśmy go po raz pierwszy zrobił na nas ogromne wrażenie wywołując silne uczucie niepokoju.

Hello everyone after a long break. In June I had an extremely busy period with work, rehearsals for a play and two short trips. Totally I didn't have enough time to be here with you more often, which I will try to make up for a little. Before I get to the report of my Prague trip, I'd like to invite you to a brief encounter with a building considered one of the ugliest buildings in the world. Žižkov Television Tower, as it is referred to, is the tallest building in the Czech capital-Prague, measuring 216 meters. To see it, take the green metro line and get off at Jiriho z Podebrad station. Just walk a few meters and you will already have the opportunity to admire this remarkable building. I won't hide the fact that when we saw it for the first time it made a huge impression on us causing a strong feeling of anxiety.

Žižkov Television Tower została zbudowana na przełomie lat 80-tych oraz 90-tych. Zaprojektowała ją trójka architektów: Vaclav Aulicky, Jiri Kozak  oraz Alex Bem.  Emitowane jest z niej siedem stacji radiowych oraz cztery multipleksy nadziemnej telewizji. Ponadto znajdują się na niej stacje bazowe telefonii komórkowej oraz urządzenia do monitoringu środowiska.

Žižkov Television Tower was built in the late 1980s and early 1990s. It was designed by a trio of architects: Vaclav Aulicky, Jiri Kozak and Alex Bem.  Seven radio stations and four above-ground television multiplexes are broadcast from it. In addition, it houses cell phone base stations and environmental monitoring equipment.

 Od początku była ona obiektem licznych kontrowersji. Zbudowana na dawnym żydowskim cmentarzu, mająca niezwykle futurystyczne wygląda rakiety kosmicznej wieża była krytykowana właśnie za swój wygląd. Okoliczni mieszkańcy obawiali się także negatywnego wpływu fal elektromagnetycznych. W roku 2000 dodatkowo została "ozdobiona" kilkoma rzeźbami raczkujących dzieci o zdeformowanych twarzach autorstwa  kontrowersyjnego czeskiego rzeźbiarza Davida Cernego. Stanowiły one symbol ery komunizmu, infantylności oraz niezdolności do osiągnięcia dojrzałości. Dla mnie osobiście element ten dodatkowo wpływa na niepokojącą już "z natury" konstrukcję.

It has been the subject of much controversy from the beginning. Built on a former Jewish cemetery and having an extremely futuristic space rocket look, the tower was criticized precisely for its appearance. Local residents were also concerned about the negative impact of electromagnetic waves. In 2000 it was additionally "decorated" with several sculptures of crawling children with deformed faces by controversial Czech sculptor David Cerny. They were a symbol of the communist era, infantility and the inability to reach maturity. For me personally, this element further contributes to the already "inherently" disturbing construction.

Architekturę wieży zdecydowanie możemy określić mianem stylu high-tech. Na wysokości 66 metra w jej wnętrzu znajduje się restauracja oraz kawiarnia, natomiast na wysokości 93 metrów umieszczono punkt widokowy, z którego można podziwiać przepiękną panoramę Pragi. Dla osób gustujących w nietuzinkowych noclegach, wieża telewizyjna oferuje także możliwość wynajęcia apartamentu w jednopokojowym hotelu. Jego cena jednak nie należy do najniższych.

The architecture of the tower can definitely be described as high-tech style. At a height of 66 meters inside it there is a restaurant and a café, while at a height of 93 meters there is a vantage point from which you can admire the beautiful panorama of Prague. For those with a taste for unusual accommodations, the TV tower also offers the possibility of renting an apartment in a one-room hotel. Its price, however, is not among the lowest.

Žižkov Television Tower jest atrakcją, którą zdecydowanie warto uwzględnić podczas zwiedzania Pragi. Zdecydowanie, gdy będziecie mieli okazję zobaczyć ją z bliska, jej widok nie pozostawi Was obojętnym.

Žižkov Television Tower is an attraction that you should definitely consider when visiting Prague. Definitely, when you have the opportunity to see it up close, its view will not leave you indifferent.
wtorek, 18 czerwca 2024

Awesome architecture/Niesamowita architektura - Prague/Dancing house - Praga/Tańczący dom


"Ten taniec nam wystarczy

By blisko siebie przetrwać w nim do rana”

"This dance is enough for us

To stay close to each other in it until the morning"


"Tańczący dom, zwany inaczej Fred i Ginger to zdecydowanie jeden z najbardziej charakterystycznych architektonicznych budynków w stolicy Czech - Pradze. Został zbudowany na działce w pobliżu rzeki Wełtawy pod koniec lat 90-tych. Za jego projekt odpowiedzialny jest  natomiast chorwacki architekt Blado Milunic. Swoją oficjalną nazwę zawdzięcza niezwykłemu kształtowi przypominającemu tańczącą razem parę. Część kamienna nawiązywać ma  do aktora Freda Astaire'a, natomiast szklana do jego partnerki Ginger Rogers. "Tańczący dom" składa się z dwóch odmiennych względem siebie części : statycznej oraz dynamicznej, które mają symbolizować przejście Czechosłowacji od epoki komunizmu do okresu parlamentaryzmu.

"The Dancing House, otherwise known as Fred and Ginger, is definitely one of the most distinctive architectural buildings in the Czech capital Prague. It was built on a plot of land near the Vltava River in the late 1990s. However, Croatian architect Blado Milunic is responsible for its design. It owes its official name to its unusual shape resembling a couple dancing together. The stone part is said to refer to actor Fred Astaire, while the glass part to his partner Ginger Rogers. "The Dancing House" consists of two parts that are different from each other : a static part and a dynamic part, which are meant to symbolize the transition of Czechoslovakia from the communist era to the period of parliamentarism.


Ten niezwykły budynek należy do nurtu architektury awangardowej i reprezentuje  powstały w latach 80-tych styl zwany dekonstruktywizmem. Składa się on z 99 różnego rodzaju oraz kształtu betonowych płyt. Każde jego piętro ma nieco inny rozkład. Na jego szczycie umieszczona została duża, pozwijana  metalowa konstrukcja o pseudonimie Mary. Obecnie w jego wnętrzu znajdują się biura, galeria, luksusowy hotel, restauracja  Ginger &Fred a także bar z pięknym widokiem na miasto.

This unusual building belongs to the trend of avant-garde architecture and represents the style called deconstructivism, which emerged in the 1980s. It consists of 99 different types and shapes of concrete slabs. Each of its floors has a slightly different layout. On top of it was placed a large, off-scroll metal structure nicknamed Mary. It currently houses offices, a gallery, a luxury hotel, Ginger &Fred restaurant and a bar with a beautiful view of the city.


Cały budynek ma 9 pięter oraz dwie kondygnacje podziemne.Większość jego wnętrza zaprojektowała Czeszko-brytyjska architekta Eva Jiricna. W momencie powstania budził on wiele kontrowersji a także wywoływał w ludziach sprzeczne emocje. Z upływem lat stał się  jednak symbolem różnego rodzaju styli, przemian a także wolnego państwa. Ponadto znalazł się on nawet na specjalnie wydanej  przez Narodowy Bank Czeski złotej monecie o nominale 2000 koron.

Osobiście miała go okazję podziwiać w miniony weekend podczas mojej krótkiej wyprawy do Pragi ( o tym w kolejnym turystycznym poście) i zrobił on mnie niesamowite wrażenie.

The entire building has nine floors and two underground floors.Most of its interior was designed by Czech-British architect Eva Jiricna. At the time of its construction, it aroused a lot of controversy and also evoked conflicting emotions in people. Over the years, however, it has become a symbol of various styles, changes and also a free state. In addition, it was even featured on a specially issued gold coin with a face value of 2,000 crowns by the Czech National Bank.

Personally, I had the opportunity to admire it last weekend during my short trip to Prague ( about that in the next touristy post) and it made an incredible impression on me
wtorek, 28 maja 2024

Travels/Podróże - Monaco/Monako

 "Monaco plasowało się na drugim miejsce

po Watykanie jako najmniejsze,

 niezależne państwo na świecie, 

o powierzchni 200 hektarów (...).

 Za cel postawiono przeistoczenie księstw

a w maszynkę do robienia pieniędzy 

dla hotelarzy i właścicieli kasyn."

 “Monaco ranked second 

after the Vatican as the smallest independent state in the world, 

with an area of 200 hectares (...).

The goal was to turn the principality

a into a money-making machine 

for hoteliers and casino owners.”


Podczas naszego pobytu w Nicei skorzystaliśmy z okazji odwiedzenia jednego z najmniejszych państw świata, czyli Monako. Rano udaliśmy się na znajdujący się w centrum Nicei dworzec kolejowy, z którego pociągiem pojechaliśmy do Monako.Podróż w jedną stronę zajmuje około 25 minut. Warto na miejscu kupić od razu bilety na pociąg w obie strony ( są ważne przez cały dzień). 

During our stay in Nice, we took the opportunity to visit one of the smallest countries in the world, Monaco. In the morning we went to the train station located in the center of Nice, from which we took a train to Monaco.The one-way trip takes about 25 minutes. It is worth buying return train tickets right away on the spot ( they are valid for the whole day). 

Monako ma bardzo dobre oznaczenia, dlatego bez problemu traficie do jego głównej, przyciągającej całe rzesze ludzi atrakcji, czyli kasyna Monte Carlo. Inicjatorem budowy tego obiektu był książę Karol III Grimaldi. Zdecydowanie warto wejść, aby zobaczyć jego niezwykle piękne wnętrze. Do pierwszej części, czyli holu można wejść bezpłatnie. Jednak w sytuacji, gdy macie ochotę zagrać w ruletkę, czy jednorękiego bandytę, to wówczas w kasach kasyna będziecie musieli kupić bilet. My tym razem z tej opcji nie skorzystaliśmy, ponieważ nie mieliśmy świadomości, że każdy turysta może tam, od tak po prostu wejść " z ulicy" po zakupieniu biletu.

Monaco has very good signage, so you will easily find your way to its main crowd-pleasing attraction, the Monte Carlo Casino. The construction of this building was initiated by Prince Charles III Grimaldi. It is definitely worth going in to see its extremely beautiful interior. The first part, the lobby, is free to enter. However, if you wish to play roulette or one-armed bandits, you will have to buy a ticket at the casino's box office. We did not use this option this time, as we were not aware that any tourist could just walk in off the street after buying a ticket.

W okolicach kasyna można podziwiać przepiękną panoramę morza a także panoramę samego miasta. Znajduje się tu wiele ciekawych rzeźb, oraz aleja sław, gdzie można podziwiać odciski rąk oraz stóp  przede wszystkim znanych piłkarzy

Gdy znaleźliśmy się na dole to w okolicy portu naszą uwagę zwrócił niewielki niezwykle interesująco wkomponowany kościółek, w pobliżu którego znajduje się sprzedająca przepyszne lody lodziarnia, którą z serca Wam polecamy. Po krótkim odpoczynku poszliśmy zwiedzić okolice portu a następnie udaliśmy się na wzgórze, na którym znajduje się zamek królewski oraz piękna część starego miasta, z którego można także podziwiać piękne widoki. Po zwiedzenia starego miasta udaliśmy się do uroczego parku, z którego rozlegał się widok na lazurowe morze. Po drodze natknęliśmy się także na ciekawy punkt widokowy w postaci ramy, w której również zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia.

In the area around the casino, you can enjoy a beautiful panoramic view of the sea and  the city itself too. There are many interesting sculptures here, and also the Avenue of Fame, where you can admire the hand and footprints of famous footballers in particular. 

When we got to the bottom of the harbour, our attention was drawn to a small, unusually interesting little church near which there is an ice cream shop selling delicious ice cream, which we heartily recommend to you. After a short break, we went to explore the harbour area and then to a hill with the royal castle and a beautiful part of the old town, from where you can also enjoy the beautiful views. After exploring the old town, we went to a lovely park, which overlooked the azure sea. Along the way, we also came across an interesting viewpoint in the form of a frame, where we also took souvenir photos.

Monako to przede wszystkim miasto kasyna oraz znanych na całym świecie wyścigów samochodowych, do których mam wrażenie jego mieszkańcy przygotowują się niemalże cały czas. W mieście znajdziecie wiele wyścigowo-samochodowych akcentów.

Aby zwiedzić Monako wystarczy Wam w zupełności kilka godzin i jeśli kiedykolwiek będziecie na Lazurowym Wybrzeżu zdecydowanie warto skorzystać z okazji, aby to niewielkie państwo odwiedzić. Na koniec jedna wskazówka dla tych, którzy będą chcieli się tam wybrać - pamiętajcie, aby przed wjazdem wyłączyć transfer danych, gdyż księstwo to znajduje się poza europejską strefą roamingową. A teraz chciałabym Was zaprosić na naszą zdjęciową relację z tego nietuzinkowego miejsca :-)

Monaco is first and foremost a city of casinos and world-famous car races, for which I have the impression its inhabitants prepare almost all the time. You will find many racing-car accents in the city.

A couple of hours is all you need to visit Monaco, and if you are ever on the Côte d'Azur it is definitely worth taking the opportunity to visit this small country. Finally, a tip for those who want to go there - remember to turn off your data connection before entering, as the principality is outside the European roaming zone. And now I would like to invite you to our photo report from this unusual place :-)Na dworcu w Nicei / At the train station in Nice
Monaco/Monako

Casiono Monte Carlo/ Kasyno Monte Carlo


W porcie/ in the port


A tu możecie zobaczyć ten  mały kościół o którym pisałam/ and here you can see this little church that I wrote above


Zamek królewski/ Royal Palace
Inside Monte Carlo Casino/ Wewnątrz kasyna Monte CarloCzas, aby powiedzieć żegnaj Monako /Time to say goodbye Monaco
na dworcu w Monako/ at the railway station in Monaco