piątek, 24 listopada 2023

Travels / Podróże - Albania - Berat

 " Przyjeżdżając do Albanii, 

możesz myśleć tylko o niej."

" Coming to Albania, 

you can only think about it."Na  samym początku tego wpisu muszę Wam wyznać, że tyle się ostatnio u mnie dzieje, że ledwie nadążam z publikowaniem tutaj kolejnych postów. Ze względu na to, że wreszcie mam możliwość wykorzystania zaległych dni urlopu, to ostatnio trochę podróżuję. To jednak sprawia, że mam zdecydowanie mniej czasu na blogowe publikacje, a w związku z tym mam tutaj, w tym zakresie pewne zaległości. Obiecuję, jednak że już wkrótce stopniowo bedą pojawiać się kolejne wpisy podróżnicze. Tymczasem zabieram Was z powrotem do Albanii; do niezwykle uroczego, znajdującego się na liście  światowego dziedzictwa UNESCO miasteczka Berat, którego uwagę przykuwa zwłaszcza jego stara część. 

At the very beginning of this post, I must confess to you that there is so much going on at my place lately that I can barely keep up with publishing more posts here. Due to the fact that I finally have the opportunity to use up my overdue vacation days, I've been traveling a bit lately. This, however, means that I have far less time for blog postings, and as a result, I have some backlog here. I promise, however, that more travel posts will gradually appear soon. In the meantime, I take you back to Albania; to the extremely charming, UNESCO World Heritage-listed town of Berat, whose attention is especially drawn to its old part.


Berat, inaczej określany mianem "miasta tysiąca okien" położony jest w środkowej części kraju nad rzeką Osum. Liczy około 36 tysięcy mieszkańców. Samo w sobie, ze względu na swój kulturalny charakter,  jest zdecydowanie jednym z najchętniej odwiedzanych miast w Albanii. My do Beratu dojechaliśmy autobusem. Możecie go złapać na dworcu autobusowym w Tiranie. Znajdują się tam rozkłady jazdy, ale z naszego doświadczenia wiemy, że nie warto się nimi sugerować, ponieważ autobusy i tak jeżdżą tam jak chcą. Samo miasteczko jest jednak zdecydowanie warte odwiedzenia. Nam niesamowitą radość sprawiło krążenie pomiędzy urokliwymi uliczkami położonej na wzgórzu, starej części miasta, które zdecydowanie ma swój niesamowity oraz niepowtarzalny klimat. Żałuję, że z powodu komunikacji autobusowej, mogliśmy spędzić tam zaledwie pół dnia, i tym samym nie mieliśmy okazji podziwiać oświetlonego Beratu nocą. No cóż, kto wie, może uda nam się do zrobić jeszcze w przyszłości. 

Berat, otherwise known as the "city of a thousand windows," is located in the central part of the country on the Osum River. It has a population of about 36,000. In itself, due to its cultural character, it is definitely one of the most visited cities in Albania. We reached Berat by bus. You can catch it at the bus station in Tirana. There are timetables there, but in our experience, it's not worth suggesting them, as the buses go there as they please anyway. The town itself, however, is definitely worth a visit. We had the incredible joy of circulating among the charming streets of the old part of the town, located on a hill, which definitely has its own amazing and unique atmosphere. I regret that due to bus transportation, we could only spend half a day there, and thus did not have the opportunity to admire illuminated Berat at night. Well, who knows, maybe we will be able to do it again in the future.


poniedziałek, 13 listopada 2023

Street art/ Sztuka ulicy - Tirana murals/ murale w Tiranie

„Każdy artysta zaczynał 

    kiedyś jako amator” 


"Every artist started 

once as an amateur"


Ostatni tydzień spędziłam w kolejnej podróży ( obiecuję już wkrótce pojawi się seria postów pełnych letniego klimatu) a tymczasem wracam do Tirany. Stolica Albanii zdecydowanie może pochwalić się swoją artystyczną stroną. W wielu dzielnicach, uliczkach czy zakątkach możecie odnaleźć prawdziwe muralowe perełki. Poniżej prezentuję Wam kilka z tych, które udało nam się odnaleźć podczas naszych pieszych spacerów po mieście. Zapewniam Was, że jest ich w samej Tiranie znacznie więcej. Jestem ciekawa, która spośród nich jest Waszą ulubioną :-)

I've spent the last week on another trip ( I promise a series of posts full of summer climate will appear soon) and in the meantime I'm back in Tirana. The capital of Albania definitely boasts its artistic side. In many neighborhoods, streets or corners you can find real mural gems. Below I present to you some of those that we managed to find during our walking tours of the city. I assure you that there are many more in Tirana itself. I am curious to know which of them is your favourite :-)
środa, 1 listopada 2023

Travels- Unusual places - Bunk'Art in Tirana/ Nietypowe miejsca - Bunk'Art w Tiranie

 "Rodzina to silnik umożliwiający podbój świata, a zarazem bunkier, w którym można się schronić.""The family is the engine that makes it possible to conquer the world, and at the same time a bunker in which to take refuge."

Bardzo lubię nietypowe miejscówki, a do takich zdecydowanie można zaliczyć  Bunk'Art znajdujący się w pobliżu Dajti ekspres, o którym pisałam Wam w poprzednim poście. Jeżeli chodzi o bunkry, to na terenie samej Albanii znajduje się ich kilkaset tysięcy. Podczas ich budowy życie straciło wielu ludzi - dziś mówi się, że są oni takimi cichymi ofiarami decyzji o ufortyfikowaniu państwa, która została podjęta na początku lat 70-tych. Powstały one na wypadek ataku atomowego i miała się w nich razie potrzeby schronić cała ludność Albanii.

I like so much unusual places, and such definitely include Bunk'Art located near Dajti express, which I wrote you about in a previous post. As for bunkers, there are several hundred thousand of them in Albania alone. Many people lost their lives during their construction - today they are said to be such silent victims of the decision to fortify the country, which was made in the early 1970s. They were built in case of a nuclear attack, and the entire population of Albania was to take refuge in them if necessary.Budowa Bunk'Art rozpoczęła się jesienią 1972 roku, zakończona natomiast została w roku 1978. Bunkier ten był podłączony do prądu a ponadto miał swój własny niezależny system wentylacji. Wewnątrz znajdowało się ponad 100 pomieszczeń, które miały w razie czego być miejscem schronu dla najwyżej postawionych urzędników państwowych, w tym samego dyktatora Envera Hoxha. Jednym z pomieszczeń, które zdecydowanie nas zaskoczyło była całkiem sporych rozmiarów sala kinowa. 

Construction of Bunk'Art began in the autumn of 1972 and was completed in 1978. The bunker was connected to electricity and also had its own independent ventilation system. Inside there were more than 100 rooms, which were ,in case of emergency, intended as a shelter for top government officials, including dictator Enver Hoxha himself. One of the rooms that definitely surprised us was the quite large cinema room. Podczas całej wizyty zwiedzający mają okazję zobaczyć między innymi pamiątki z różnych okresów historycznych kraju, prywatne pokoje Hoxha, a także poznać dość szczegółowo historię Albanii, o której muszę przyznać -zbyt wiele wcześniej nie wiedziałam. Wrażenie zrobiły na mnie także części dedykowane dzieciom w okresie dyktatury, pomieszczenie poświęcone ofiarom, które straciły swoje życie podczas budowy bunkrów a także pokój z lustrami, na których widniały tytuły licznych gier wojennych. Zdecydowanie skłoniło mnie to do refleksji na temat ludzi grających w gry wojenne i traktujących to jako pewnego rodzaju rozrywkę, podczas gdy prawdziwe wojny wciąż toczą się na naszych oczach i z wcześniej wymienioną rozrywką nie mają one nic wspólnego.

Bunk'Art jest miejscem, który zdecydowanie warto zwiedzić i można to zrobić przy okazji skorzystania z Dajti Ekspres, ponieważ obiekty te znajdują się dość blisko siebie.

Throughout the visit, visitors have the opportunity to see, among other things, memorabilia from the country's various historical periods, Hoxha's private rooms, as well as learn quite a bit about the history of Albania, which I must admit - I didn't know much about before. I was also impressed by the sections dedicated to children during the dictatorship, the room dedicated to the victims who lost their lives during the construction of the bunkers and also the room with mirrors on which the titles of numerous war games were displayed. It definitely made me think about people playing war games and treating it as some kind of entertainment, while real wars are still being fought before our eyes and have nothing to do with the previously mentioned entertainment.

Bunk'Art is definitely a place worth visiting, and you can do so while taking the Dajti Ekspres, as the facilities are quite close to each other.