wtorek, 19 stycznia 2021

Cosmetics/Kosmetyki- Clarins gel Contour des Yeux

 "Piękno kobiety musi być widoczne w oczach,

poniewaz sa one dzrwiami do jej serca"

/Audrey Hepburn/

"A woman's beauty must be seen in the eyes,

because they are doors to her heart

/Audrey Hepburn/Krem pod oczy to zdecydowanie jeden z takich produktów, który kobieta mieć powinna. Przyznaję, że często je zmieniam i testuję nowe. Jeden z moich ostatnich nabytków to gel Contour des Yeux marki Clarince. Kupiłam go nieco spontanicznie na lotnisku. Produkt ten ma przyjemną żelową konsystencję i neutralny zapach. Używam go od dwóch miesięcy. Jego dużym atutem jest efekt przyjemnego chłodzenia po nałożeniu.


Eye cream is definitely one of those products that a woman should have. I admit that I change them often and test new ones. One of my recent acquisitions is Clarince gel Contour des Yeux. I bought it spontaneously at the airport. This product has a pleasant gel texture and a neutral scent. I've been using them since two months. Its great advantage is the pleasant cooling effect after application.+ PLUSY/PROS:

*  bardzo dobrze nawiliża / moisturizes very well

* przyjemna, żelowa dająca uczucie chłodu konsystencja/ nice, gel texture that gives a feeling of coolness

* wydajność ( pojemność 20 ml)/efficiency (capacity 20 ml)

* nie wywołuje alergii/ does not cause allergies


- MINUSY/

* cena  (około 140 złotych/  about 30 Euro)/Price ( about 140 PLN/ 30EURO)

*  jedynie delikatnie redukuje cienie pod oczami /it only gently reduces dark circles under the eyes


środa, 13 stycznia 2021

Culture/Kultura -Books December 2020/ Grudzień 2020

 " Powiedz mi, jakie książki masz w domu,

  a powiem Ci kim jesteś"

   /Jarosław Iwaszkiewicz/

"Tell me what books you have at home,

and I'll tell you who you are "

/ Jarosław Iwaszkiewicz /Nowy rok to zawsze szansa na nowy start oraz znalezienie choć kilku minut dziennie na literaturę. Zapraszam Was zatem na pierwsze podsumowanie książkowe, w tym roku. Szczerze liczyłam, że w grudniu korzystając z przerwy świątecznej uda mi się nadrobić zaległości w tym zakresie, ale niestety nie wyszło. No cóż ... jak to mówią życie. Wśród książek, które udało mi sie przeczytać dominują zdecydowanie thrillery, ale nie zabrakło też książki obyczajowej oraz reportażu. Zapraszam Was zatem na krótkie podsumowanie.

The new year is always a chance for a fresh start and finding at least a few minutes a day for literature. So, I invite you to the first book summary, this year. I sincerely hoped that in December, taking advantage of the Christmas break, I would be able to use the time and read more, but unfortunately it did not work out. Well ... like they say such a life. Among the books that I have read, thrillers are definitely dominant, but there is also novel of manners and reportage. So, I invite you to a short summary.
1. Sławomir Jastrzębowski " Toksyna" / "Toxin" - audiobook  4/10

Pierwsza z pozycji to audiobook "Toksyna", której głównym bohaterem jest Sławciu. Sławciu natomiast to typowy koks rasista uzależniony od seksu, alkoholu oraz narkotyków. Człowiek niezwykle prosty jeśli chodzi o kwestie emocjonalne, a wręcz niemalże całkowicie pozawiony uczuć wyższych. Od początku wzbudza w czytelniku negatywne uczucia. Książka ta to zbiór przeróżnych wydarzeń z życia Sławcia, włacznie z jego seksualnymi podbojami. Jest napisana charakterstycznym językiem, którym na co dzień wysławia się główny bohater dzięki czemu jako czytelnicy możemy bardziej wejść w jego świat. Pozostaje tylko pytanie czy na pewno tego chcemy....

The first position is the audiobook "Toxin", the main character of which is Sławciu. Sławcie is a typical racist coke addicted to sex, alcohol and drugs. An extremely simple man when it comes to emotional issues, and even almost completely devoid of higher feelings. From the beginning, it arouses negative feelings in the reader. This book is a collection of various events in the life of Sławcia including his sexual conquests. It is written in the characteristic language spoken by the main character thanks to which readers can enter into his world more deeper. The only question is whether we really want it ...

photo:internet


2. Jakub Szamałek "Gdziekolwiek spojrzysz"/ „Wherever you look” 8/10

Druga z pozycji to trzecia część serii "Ukryta sieć" z Julitą Wójcik w roli głównej.  W miejscowości Żelazna Góra dochodzi do niebezpiecznego wycieku miedzi. Wysoko postawieni analitycy komputerowi wykrywają złośliwego wirusa a nasza główna bohaterka odkrywa, że grupa przestępcza, którą zajmuje się od lat zainteresowała się z niewiadomych powodów pewnymi zbiorami bibliotecznymi. Autor w ciekawy sposób po raz kolejny pokazuje nam pułapki świata wirtualnego. Niesamowicie wciągająca i wartka akcja oraz ciekawa bohaterka sprawiają, że książkę, czyta się z dużą przyjemnością.

The second position is the third part of the "Hidden Net" series with Julita Wójcik in the lead role. There is a dangerous copper leak in the village of Żelazna Góra. High-ranking computer analysts detect a malicious virus and our main character discovers that the criminal group she has been following for years has become interested in certain library collections for unknown reasons. The author shows us the traps of the virtual world in an interesting way. Incredibly addictive and fast-paced action and an interesting main female character make the book is a pleasure to read.
3. Liliana Fabisińska " Śnieżynki" / „ Snowflakes”7/10

"Śnieżynki" to książka obyczajowa poruszająca niezwykle delikatny temat jakim jest in vitro. Monika jedna z bohaterek  od zawsze marzy o posiadaniu dziecka oraz dużej rodzinie. Niestety wraz z upływem czasu jej największe marzenie nie chce się spełnić. Dagmara natomiast jest skupionym na karierze muzykiem, dla której życie to pewnego rodzaju przygoda. Zbieg okoliczności sprawia, że poznaje Monikę, która stanowi jej przeciwieństwo. Z czasem obie panie połączy  przyjaźń oraz  obietnica, po której nic nie będzie już takie jak było. 

"Snowflakes" is a novel of manners dealing with an extremely delicate topic, which is in vitro. Monika, one of the main characters, has always dreamed of having a child and a large family. Unfortunately, as time passes, her greatest dream does not come true. Dagmara, on the other hand, is a career-focused musician for whom life is a kind of adventure. By coincidence, she meets Monika, who is her opposite. Over time, the two ladies will be united by friendship and a promise, after which nothing will be the same
4. Marek Rabij " Życie na miarę"/ „ A life to measure” 8/10

Ta pozycja to jedyny w tym zestawieniu reportaż ukazujący ciemne oblicze przemysłu odzieżowego. To historia dziesiątek tysięcy  zatrudnionych w fabrykach i szwalniach w Bangladeszu. Pracujących często w niebezpiecznych dla zdrowia warunkach za groszowe stawki. Autor zaprasza nas do ich  trudnego świata opowiadając historie tak wielu z nich. Książka niezwykle emocjonalna, ale zdecydowanie warta przeczytania.

This item is the only one report book in this ranking showing the dark face of the clothing industry. This is the story of tens of thousands of people employed in factories and sewing factories in Bangladesh. They are working often  in hazardous conditions for peanuts. The author invites us to their difficult world by telling the stories of so many of them. The book is extremely emotional, but definitely worth to read.
5. Andrzej Janikowski "Wiwisekcja"/ „Vivisection” 3/10

We wrocławskim parku zostają znalezione zwłoki mężczyzny. Kilka dni później kolejne ciało zostaje odnalezione na terenie ogródków działkowych. Morderstwa poczatkowo wydają się być oparte na motywach religijnych. Kolejnych ofiar przybywa a samo śledztwo jest nieco bardziej skomplikowane niż się wydaje. Fabuła książki jak i jej okładka zapowiadały się naprawdę obiecująco. Niestety po nawet całkiem niezłym poczatku musiałam się zmuszać, aby przeczytać ją do końca. 

A man's body is found in one of the parks in Wrocław. A few days later, another body is found in the allotment gardens. The murders initially appear to be based on religious motives. There are more and more victims and the investigation itself is a bit more complicated than it seems on the beginning. The story of the book and its cover looked really promising but unfortunately, even after a  quite pretty good start, I had to force myself to read it to the end.czwartek, 7 stycznia 2021

Turystyka kontrowerysjna/Controversial tourism - Kamagasaki (Nishinari-ku)

 "Nie mamy prawa opływać w luksusy i tylko udawać,

 że coś robimy, jeśli połowa świata żyje w nędzy."

/Helen Fielding/

"We have no right to enjoy luxuries and only pretend

 that we do something if half the world lives in poverty. "

/ Helen Fielding /
Witam Was wszystkich w Nowym Roku 2021.Dzisiaj po raz kolejny zabieram Was do Azji, a ogólnie rzecz biorąc do Japonii. Nawet ten teoretycznie uporządkowany kraj ma swoje ciemne miejscówki. Jedną z nich jest  dzielnica  Kamagasaki, do której podobno trafić nie jest łatwo. Nie znajduje sie ona bowiem  na żadnej z  map i stanowi wstydliwy sekret Japończyków.  Miano slumsu zyskała w latach 50-tych . Głównie zamieszkiwana przez biednych, bezrobotnych oraz ofiary wojny. To w tych latach najczęściej dochodziło tam do kradzieży oraz pobić a japońska mafia załatwiała tam swoje interesy. Ponadto kwitł hazard oraz prostytucja. Po roku 1966 dzielnica zmieniła nazwę na Nishinari-ku.

Welcome to all of you in New Year 2021.Today once again I am taking you to Asia, and to Japan in general. Even this theoretically ordered country has its dark spots. One of them is the Kamagasaki district, which is said to be not easy to get to. It is not on any of the maps and is a shameful secret of the Japanese. It gained the name of a slum in the 1950s. Mainly inhabited by the poor, unemployed and victims of war. During these years  theft and battery were most common there, and the Japanese mafia did their business there. Moreover, gambling and prostitution flourished. After 1966, the district was renamed Nishinari-ku.
Życie najuboższych mieszkańcow  toczy w cieniu biurowca Abenobashi Terminal Building a sama dzielnica jest schronieniem dla tysiąca bezdomnych. Wiele mieszkających tutaj osób utrzymuje sie wyłacznie z zasiłków społecznych. Część z nich stara  dorobić się  chwytając różnych, najczęściej jednodniowych zleceń na budowach. To właśnie tej bardziej obrotnej części mieszkańców dzielnicy udaje się zapewnić sobie noclegi w bardzo tanich motelach. Pozostali korzystają z bezpłatnych nocelegowni ( o ile jest w nich miejsce), a cała reszta nocuje niestety na ulicach.

The lives of the poorest residents live in the shadow of the Abenobashi Terminal Building and the district itself is a shelter for thousands of homeless people. Many of the people who live here live off only social welfare. Some of them try to earn some money by "catching" various, usually one-day jobs at construction sites. Only more canny part of the district's inhabitants are manage to secure accommodation in very cheap motels. Others use free night shelters (if there is room in them), and unfortunately all the rest spend the night on the streets.

Mieszkańcy Kamagasaki którym nie udało zdobyć się żadnych zleceń, zwykle spędzają czas na otoczonym barakami trójkątnym deptaku - Sankaku. W samym jego centrum, na specjalnym podwyższeniu znajduje się telewizor, który urochomiany jest na kilka godzin dziennie. Stanowi on jedyne bezpłatne źródło rozrywki dla mieszkańców.

The people of Kamagasaki who did not manage to win any contracts usually spend their time on the triangular pedestrian street  Sankaku surrounded by barracks - . In its very center, on a special elevation, there is a TV set that is loved for several hours a day. It is the only source of free entertainment for residents.Po zmierzchu niemalże na każdej przecznicy oraz ulicy powstają niezwykłe konstrukcje z kartonów majace zapewnić nocleg tym, którym nie udało się go zdobyć. Dzięki takim konstrukcjom bezdomni zapewniają sobie chociaż minimum prywatności. Popularną noclegownią jest położony niedaleko ZOO dworzec kolejowy Ebisucho, którego brama otwarta jest przez całą noc. Bezdomni zwykle przenoszą się tam po godzinie 23:00, wtedy bowiem zatrzymywany jest ruch pociągów.

After dusk, unusual cardboard constructions are created on almost every street and block to provide accommodation for those who did not manage to get it. Thanks to such structures, the homeless ensure at least a minimum of privacy. A popular accommodation facility is the Ebisucho train station located near the Zoo, whose gate is open all night. The homeless usually move there after 23:00, when train traffic stops there.
Dzielnica ma swoje probemy, mimo to widoczna jest jej poprawa. Ulice coraz częściej są uprzątnietę    ( japończycy kochają ład i porządek) a domy częściowo wyremontowane. Znajduje się tutaj wiele hosteli młodzieżowych o niskim standardzie, ale ze względu na cenę są one popularne wśród turystów. Mieszkańcy radzą sobie jak tylko mogą. Organizacje charytatywne pomagają tym najbiedniejszym otrzymać niezbędny pakiet socjalny w ramach, którego objęci są oni bezpłatną opieką medyczną oraz  ubezpieczeniem w razie wypadku w pracy. Oferują też pomoc w zdobyciu zakwaterowania.

The district has its problems, but its improvement is visible. The streets are more and more often cleaned (the Japanese love law and order) and the houses are partially renovated. There are many low standard youth hostels here, and cause of the law the prices  they are very popular among the tourists. Residents are doing as best they can. Charitable organizations help the poorest to receive the necessary social package as part of which they are covered by free medical care and insurance in the event of an accident at work. They also offer help in finding accommodation. 

W dzielnicy znajduje się otoczony kolczastym drutem posterunek policyjny, a także nielegalne jaskinie hazardu oraz dwie nieco zniszczone szkoły podstawowe. Większość mieszkańców cierpi na schorzenia związane z nędzą takie jak zaplanie wątropy typu C, alkoholizm, depresja. Na ulicach częstym widokiem są popijacy sake mężczyźni. Dla wielu z nich alkoholizm jest sposobem na życie. Nałóg jest tak silny, że dla niego są w stanie zrezygnowac z darmowego noclegu w schronisku. Na szczęście są i tacy, dla których nocleg na pryczy z ciepłym kocem, prysznicem i paczką ciasteczek jest priorytetem.

The district has surrounded by barbed wire police station, illegal gambling caves and two slightly damaged elementary schools. Most of the inhabitants suffer from poverty-related diseases such as hepatitis C, alcoholism and depression. Men drinking sake in the streets are a common view in the streets. For many of them, alcoholism is a way of life. The addiction is so strong and cause of it they are able to give up free accommodation in a shelter. Fortunately, there are those for whom an overnight stay on a bunk with a warm blanket, shower and a packet of cookies is a priority.Ciekawą rzecza jest fakt, że mimo, iż dzielnia nie cieszy się najlepszą opinią - rzadko dochodzi tutaj do aktów przemocy . W czasach współczesnych to właśnie najubożsi mieszkańcy dzielnicy stają się ofiarami przęstepstw a nie ich sprawcami. Wielu mieszkańców miasta nawet nie ukrywa publicznie niechęci w stsounku do nich.Często dochodzi do sytuacji podczas których bezdomnym dokuczaja młodzi chłopcy. Obrzucają ich kamieniami czy petardami po czym uciekają.Tego typu zachowania sprawiły,że w 2008 roku wybuchły zamieszki przeciwko nierówności społezcnej. Chodziło przede wszystkim o kwestię policjanta, który nie udzielił pomocy bezdomnemu, w wyniku czego zmarł.Miejsca takie jak Kamagasaki ( Nishinari-ku) zmuszają nas w szczególny sposób do refleksji nad człowiekiem. Przekonują, że bez względu na pochodzenie, sytuację materialną,wykonywaną pracę- ludzie zasługują na szacunek oraz równe traktowanie.

An interesting fact is that, although the district does not have the best opinion, there are rarely acts of violence here. In modern times, it is the poorest inhabitants of the district  become the victims of crimes, not their perpetrators. Many residents of the city do not even publicly hide their dislike of them. There are often situations in which homeless people are teased by young boys. They throw stones or firecrackers at them and then run away. This type of behavior caused riots against social inequality in 2008. It was primarily about the question of the policeman who decided not help the homeless and  he died as a result. Places such as Kamagasaki (Nishinari-ku) force us to reflect on a person in a special way. They convince us that regardless of their origin, financial situation, or work performed, people deserve for respect and equal treatment.


pictures: internet

wtorek, 22 grudnia 2020

Lifestyle - Christmas time

"Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem,
A u żłóbka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta
Nad dzieciątka snem,
Nad dzieciątka snem."

"Silent night, holy night!
All is calm, all is bright.
Round yon Virgin, Mother and Child.
Holy infant so tender and mild,
Sleep in heavenly peace,
Sleep in heavenly peace"
Kochani z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chciałabym życzyć Wam wszystkim, aby były one przede wszystkim zdrowe oraz spokojne. Pamiętajcie, że czas, który spędzamy z bliskimi jest zawsze bezcennym i najpiękniejszym prezentem jakimi możemy otrzymać i ofiarować.


Dear readers from the occasion of the upcoming Christmas holidays, I would like to wish you all, that this Christmas would be healthy and peaceful above all. Remember that the time we spend with our loved ones is always a priceless and most beautiful gift that we can receive and give.


Chciałabym podzielić się z Wami smutną wiadomością. W niedzielę odszedł od nas mój ukochany wujek Jacek.


I would to like to share with you very sad new. On Sunday my beloved uncle Jacek died.pictures: internet

poniedziałek, 14 grudnia 2020

BOOKS/ KSIĄŻKI November 2020/ Listopad 2020

 " Czytanie- to jedna z bram

do wolności" 

/Robert Escarpi/

 "Reading- is one of the gates

to freedom"

/Robert Escarpi/Listopad zdecydowanie upłynął mi literacko. Pandemia, warunki pogodowe były wręcz idealne, aby spędzić czas w towarzystwie książki oraz herbaty. W tym miesiącu dominowały u mnie przede wszystkim thrillery prawnicze. Jednak oprócz nich, nie zabrakło też reportaży a nawet pojawiła się komiksowa manga. Mam nadzieję, że wśród poniżej zaprezentowanych pozycji każdy z Was znajdzie dlacoś dla siebie. A co interesującego Wam udało się ostatnio przeczytać?

 

November definitely passed me literary. Pandemic, the weather conditions were just perfect to spend time with a book and tea. This month, I read mostly legal thrillers. However, apart from them, there were also reports and even a comic manga. I hope that each of you will find something for yourself among the items presented below. And what interesting did you read recently ?
1. REMIGIUSZ MRÓZ "OSIEDLE RZNIW" 8/10

"Osiedle RZNiW" to historia kryminalna osadzona w klimacie blokowisk oraz hip hopu. Główny bohater - wychowywany przez babcię -Deso pewnej nocy otrzymuje niepokojący sms. Postanawia oddzwonić do jego nadawcy, jednak w słuchawce słyszy tylko trzaski. Nazajutrz okazuje się, że w liceum, do którego uczęszcza, zaginęła jedna z  uczennic, a on sam jest ostatnią osobą, z którą próbowała się skontaktować. W ten oto sposób wraz z przyjaciółką zaginionej - Żabą postanawia na własną rękę rozwiązać zagadkę jej zaginięcia.

Nazwisko autora wzbudza różne oraz skrajne emocje. Tym razem jednak Remigiusz Mróz daje czytelnikowi książkę w nieco innym stylu. Nie brakuje w niej młodzieżowego, hip-hopowego slangu, ciekawej historii,  niebanalnego zakończenia a także poruszenia ważnych kwesti moralno-społecznych.


 "Osiedle RZNiW" is a crime story set in an atmosphere of apartment blocks and hip hop. The main character - raised by his grandmother -Deso receives a disturbing text message one night. He decides to call its sender back, but he only hears crackling sounds in the receiver. The next day it turns out that in the high school he attends one of the students is missing, and he is the last person she tried to contact. In this way, together with a friend of the missing person – girl called Frog, he decides to solve the mystery of her disappearance on his own way.

 The author's name evokes various and extreme emotions. This time, however, Remigiusz Mróz gives the reader a book in a slightly different style. There is no shortage of youthful hip-hop slang, an interesting story, an original ending, and also raising important moral and social issues.


picture:internet2. MARCEL MOSS " NIE KRZYCZ" 8/10

"Nie krzycz" to książka zamykająca całość tzw. trylogii hejterskiej. Składa się w pewien sposób z historii kilku osób, które jednak zgrabnie  łączą się w jedną całość. Potrzebująca pieniędzy na życie oraz zadłużona u swojej przyjaciółki Anita decyduje się na pracę anonimowej hejterki. Początkowo sceptycznie nastawiona do swojego nowego zajęcia, z czasem zaczyna je lubić. Pewnego dnia po zhejtowaniu jednego z polityków zaczyna otrzymywać na swoją skrzynkę niepokojące wiadomości.  W tym samym czasie, gnębiony przez swoją żonę Agatę - Michał stara się znaleźć sposób, aby uwolnić się z tej toksycznej relacji. W momencie, w którym dochodzi do wniosku, że jest to niemożliwe otrzymuje niespodziewaną szansę na zemstę.

Marcel Moss zdecydowanie należy do moich ulubionych autorów tego gatunku. Ciekawa fabuła, wartka akcja a także ciekawi bohaterowie sprawiają, że książkę czyta się z dużą przyjemnością.


"Don’t shout" is a book that closes the whole of the so-called hate trilogy. It is, in a way, the stories of several people who, however, neatly merge into one whole. Needing money to live and in debt to her friend- Anita decides to work as an anonymous hatter. Skeptical about her new job at first, she starts to like it with time. One day, after hating one of the politicians, she starts top receive disturbing messages in her mailbox. At the same time, being oppressed by his wife Agata - Michał tries to find a way to free himself from this toxic relationship. When he comes to the conclusion that it is impossible, he gets an unexpected chance for revenge.

Marcel Moss is definitely one of my favorite authors of this genre. An interesting plot, fast-paced action and interesting characters make the book a pleasure to read.3. JUNJI ITO ''REMINA: GWIAZDA PIEKIEŁ"/ "HELLSTAR REMINA" 5/10

Mangę Junji Ito dostałam w prezencie od swojej przyjaciółki. Po pozycje książkowo-komiksowe sięgam raczej okazyjnie. Ta składa się z dwóch historii. Pierwsza z nich jest w klimacie horror- scince fiction. Jej bohaterką jest odkryta przez profesora Ooguro planeta, której nadaje takie samo imię jakie nosi jego córka - Remina.  Żyjąca do tej pory w cieniu dziewczyna nagle staje się popularną celebrytką. Jednak gdy okazuje się, że planeta Remina ma  wobec Ziemii złowrogie zamiary zaczyna się mordercza nagonkę na jej ziemską imienniczkę. Druga z historii "Miliardy szwów" to bardziej thriller-horror. Głównym bohaterem tej mangi jest młody chłopak o imieniu Michio, który od dłuższego czasu nie opuszcza swojego domu. Pewnego dnia  na ulicy miasta, w którym mieszka zostają znalezione zszyte ze sobą ciała. Z upływem czasu  pozszywanych ze sobą ofiar umieszczonych w różnych miejscach pojawia się coraz więcej, co wywołuje ogólną panikę. Ludzie boją się opuszczać swoje domy ponieważ ten kto się gromadzi lub z kimś spotyka może stać się kolejną ofiarą. 

Pierwsza z historii to nie do końca moje klimaty, za to bardzo podobała mi się druga i żałuję, że to nie ona była tą główną fabuła mangi. Dużym atutem tej pozycji są za to rysunki w wykonaniu Junji Ito.


I got Junji Ito manga as a gift from my friend. I read comic books rather occasionally. This one consists of two stories. The first one is in a horror-fiction atmosphere. Its main character is a planet discovered by Professor Ooguro, which is given the same name as his daughter - Remina. The girl who has lived in the shadows until now suddenly becomes a popular celebrity. However, when it turns out that the planet Remina has sinister intentions towards the Earth, a murderous campaign against its namesake begins. The second "Billions of Stitches" story is more of a thriller-horror film. The main character of this manga is a young boy named Michio, who has not left his home for a long time. One day, in the street of the city where he lives, are found stitched together bodies. Over time, the sewed-up victims placed in different places appear more and more, causing a general panic. People are afraid to leave their houses because whoever gathers or meets someone may become the next victim.

The first story is not exactly my cup of tea, but I liked the second one very much and I regret it was not the main plot of the manga. The big advantage of this item are the drawings by Junja Ito.

4. STEVE CAVANAGH "FIFTY FIFTY"  10/10


"Fifty- fifty" to książka, którą miałam zamiar przeczytac już jakiś czas temu. Mój egzemplarz kupiłam na lotnisku - niestety nie ma jeszcze polskiego tłumaczenia.  Głównym bohaterem książki jest znany z poprzednich części prawnik Eddie Flynn, który tym razem podejmuje się obrony w wyjątkowo skomplikowanym procesie karnym. Pewnego wieczoru policja odbiera zgłoszenie od Alexandry Avellino z informacją, iż jej własna siostra przed chwilą zamordowała ich ojca. Chwilę później identyczne zgłoszenie policjancji otrzymują od Sofii Avellino - siostry Alexandry. W tym momencie rozpoczyna się zabawa w kotka i myszkę oraz roztrzygnięcie na sali sądowej kwestii, która z sióstr jest winna. Niezwykle wciągający, interesująco napisany thriller prawniczy, który polecam z czystym serecem każdemu. Autor  na każdym kroku w fantastyczny sposób   zwodzi czytelnika serwując mu na sam koniec zaskakujące zakończenie.

"Fifty-fifty" is the book I was going to read some time ago. I bought my copy at the airport - unfortunately there is no Polish translation yet. The main character of the book is lawyer Eddie Flynn, known from the previous parts, who this time defends in an extremely complicated criminal trial. One evening the police receive a report from Alexandra Avellino saying that her own sister had just murdered their father. Moments later, they receive an identical report from the police from Sofia Avellino - Alexandra's sister. At this point, the game of cat and mouse begins, and the question of which of the sisters is guilty decides in the courtroom. Extremely addictive, interestingly written legal thriller, which I recommend from whole my heart. At every step, the author deludes the reader in a fantastic way, giving him a surprising ending.
5. STEVE CAVANAGH "TRZYNAŚCIE" / "THIRTEEN" 10/10


"Trzynaście" - to czwarty tom serii thrillerów prawniczych, których głównym bohaterem jest  były kanciarz a obecnie adwokat - Eddie Flynn. Tym razem podejmuje sie on obrony znanego aktora filmowego, który zostaje oskarżony o zamordowanie swojej ukochanej żony oraz ochroniarza. Eddie Flynn staje się częścią niezwykle medialnego procesu, w którym w roli jednego z ławninków występuję nasz morderca. Niezwykle interesująco, pomysłowo zbudowany thriller prawniczy, który wciąga czytelnika już od pierwszej strony. Dodatkowym atutem książki jest jej zaskakujące zakończenie. Podobnie jak pozycję wyżej i tę gorąco Wam polecam.

"Thirteen" - is the fourth volume of a series of legal thrillers, the main character of which is a former con artist and now an attorney - Eddie Flynn. This time he defends a well-known film actor who is accused of murdering his beloved wife and a security guard. Eddie Flynn becomes part of an extremely media trial in which our murderer plays the role of one of the benches. An extremely interesting, ingeniously built legal thriller that draws the reader from the very first page. An additional advantage of the book is its surprising ending. Like the position above, I highly recommend this one.

6. MARTYNA SKURA "PODRÓŻE NA WŁASNEJ SKÓRZE" 7/10

Od czasu do czasu bardzo lubię sięgać po reportaże podróżnicze. Tym razem wybrałam książkę napisaną przez jedną z blogerek podróżniczych, które cenię - Martynę Skurę. Jej pasją oprócz samego podróżowania jest również nurkowanie. W swoim reportażu zabiera nas ona do miejsc, w których osiedliła się na dłużej. Pokazuje przeróżnych ludzi, kulturę oraz opowiada dziesiątki ciekawych historii. Jednocześnie udowadnia,że podróże nie zawsze mają jasną stronę. W książce oprócz licznych historii podróżniczych możecie podziwiać piękne zdjęcia z różnych zakątków świata.

From time to time I really like to read travel reports. This time I chose a book written by one of the travel bloggers I like - Martyna Skura. Apart from traveling, her passion is also scuba diving. In her reportage, she takes us to places where she has settled for longer. It shows various people, culture and tells dozens of interesting stories. At the same time, she proves that travel does not always have a bright side. In the book, apart from numerous travel stories, you can admire beautiful photos from different parts of the world.


7. REMIGIUSZ MRÓZ "PRECEDENS" 9/10

"Precedens" to dwunasty tom z serii thrillerów prawniczych z  Joanną Chyłką i Kordianem Oryńskim w rolach głównych. Para adwokatów podejmuje się obrony znanej polskiej aktorki, której twarz widnieje na nagraniu, na którym wyraźnie widać jak morduje ona swoją ofiarę. Sprawa wydaje się być z góry skazana na przegraną. Tymczasem jednak oskarżona oznajmia prawnikom, że popełniła zbrodnię doskonałą. Seria z Chyłką to zdecydowanie moja ulubiona seria książkowa napisana przez Remigiusza Mroza. I tym razem nie zabrakło interesującej fabuły, dialogów a także elementu zaskoczenia.

"Precedens" is the twelfth volume in a series of legal thrillers starring Joanna Chyłka and Kordian Oryński. A pair of lawyers defend a well-known Polish actress, whose face is visible on the video, which clearly shows how she murders her victim. The case seems to be doomed to failure. Meanwhile, however, the accused informs the lawyers that she has committed a perfect crime. The series with Chyłka is definitely my favorite book series written by Remigiusz Mróz. This time there was also an interesting plot, dialogues and an element of surprise.8. TOMASZ MICHNIEWICZ  " CHWILOWA ANOMALIA. O CHOROBACH WSPÓŁISTNIEJĄCYCH NASZEGO ŚWIATA" 9/10

Tomasz Michniewicz zdecydowanie należy do czołówki moich ulubionych autorów reportaży. Pokochałam go przede wszystkim za reportaże z podróży. Jego najnowsza książka to spis własnych przemyśleń oraz rozmów ze specjalistami z różnych dziedzin życia. Porusza w niej ważną oraz aktualną tematykę chorób cywilizacji takich jak komunikacyjny chaos, rozprzestrzenianie sie fake newsów, działania rządów,degradację środowiska naturalnego i globalnego ocieplenia a także towarzyszącej nam od kilku miesięcy pandemii. Reportaż ten ma na celu zmuszenie czytelnika do głębszej refleksji nad światem oraz zachęcenie go do podjecia działań zanim będzie na to za późno.

 

"Tomasz Michniewicz is definitely one of my favorite reportage authors. I love him primarily for his travel reports. His latest book is a list of his own thoughts and conversations with specialists from various areas of life. He deals with important and current topics of diseases of civilization, such as communication chaos  the spread of fake news, government actions, environmental degradation and global warming, and the pandemic that has been accompanying us for several months. This report aims to force the reader to reflect more deeply on the world and encourage him to take action before it is  gonna be too late.

poniedziałek, 7 grudnia 2020

Turystyka kontrowersyjna/Controversial tourism - Bijlmermeer

 "Człowiek może być ubogi nie dlatego,

 że jest głodny, albo że nie posiada dóbr, 

lecz dlatego, że go lekceważą, pogardzają nim. 

Ubóstwo to stan niemożności wypowiedzenia się."

/Artur Domosławski/

"A man may be poor not because

  that he is hungry or has no goods,

but because they disregard him, they despise him.

Poverty is a state of inability to express itself. "

/Artur Domosławski/Osiedle Bijlmermeer powstało na bazie nurtu modernistyki na przełomie lat 60-tych oraz 70-tych na przedmieściach stolicy Holandii - Amsterdamu. Zostało zaprojektowane przez zespół, na którego czele stał Siegfried Nassuth.W jego skład wchodziło 31 bloków, w których znajdowało się łącznie 13000 mieszkań, w których zamieszkało 40000 osób.Wysokie, unikatowe budynki umieszczono na planie heksagonalnym. Otoczono je obszarami zieleni. Zbudowano wielopoziomowe garaże, aby ułatwić mieszkańcom dotarcie do samochodów. Bijlmermeer miało być dzielnicą rzyszłości. Niestety ta piękna idea zderzyła się z rzeczywistością.

The Bijlmermeer estate was built on the basis of the modernist trend at the turn of the 60's and 70's in the suburbs of the capital of the Netherlands - Amsterdam. Designed by a team led by Siegfried Nassuth, it consisted of 31 blocks with a total of 13,000 apartments and a total of 40,000 people. Tall, unique buildings on a hexagonal plan. They were surrounded by green areas. Multi-storey garages were built to make it easier for residents to get their cars. Bijlmermeer was supposed to be the district of the future. Unfortunately, this beautiful idea has collided with reality.
Zaledwie trzy lata po oddaniu, osiedle zyskało miano slumsu. Wskaźnik przestępczości bardzo szybko poszedł w górę. Szerzyła się narkomania oraz wandalizm.Dzielnica w tym aspekcie znacznie odstawała od pozostałych części miasta. Mieszkania stopniowo zaczęli osiedlać imigranci.Mimo to zaczęła zwiększać się liczba pustych mieszkań.

Only three years after its completion, the estate was called a slum. The crime rate went up very quickly. Drug addiction and vandalism were widespread, and in this aspect the district stood out from the rest of the city. The flats were gradually settled by immigrants, yet the number of empty flats began to increase.

W latach 80-tych władze po raz pierwszy podjęły próbę rozwiązania zaistniałego problemu. W budynkach zainstalowano dodatkowe windy, zatrudniono ochronę, zamontowano kamery. Jednocześnie zlikwidowano poziomowe parkingi. Zrewitalizowano przestrzeń publiczną. Niestety powyższe działania nie przyniosły efektów. Błędnie bowiem rozpoznano oczekiwania mieszkańców. Przyczyną upadku było także złe zarządzanie osiedlą, niewystarczająca konserwacja budynków oraz imigracja niższych klas społecznych.

In the 1980s, the authorities made an attempt to solve the problem for the first time. They were installed additional elevators in the buildings, they hired a security and  installed cameras. At the same time, multi-level car parks have been removed. Public space has been revitalized. Unfortunately, this all above actions did not bring results. The expectations of the residents were wrongly identified. The reason for the decline was also poor management of the estate, insufficient maintenance of buildings and immigration of the lower social classes
Ponownie do próby rozwiązania problemu władze podeszły w latach 90-tych. Wyburzenie osiedla miało stanowić ostateczne wyjście z sytuacji. Rząd w końcu doszedł do wniosku,że aby rozwiązać problem; oprócz strony materialnej trzeba wziąć pod uwagę zarówno czynnik społeczny jak i ekonomiczny.

Ważnym czynnikiem skłaniającym władze do zmiany była mająca miejsce w roku 1992 katastrofa lotnicza. Wówczas samolot linii lotniczych EL AL rozbił się uderzając w jedn z bloków mieszkalnych. Zginęło wówczas 39 mieszkańców.Tragedia została określona mianem Bijlmerramp.To wydarzenie spowodowało, że problemem dzielnicy zainteresowały się media.

In the 1990s, the authorities made another attempt to solve the problem. The demolition of the estate was to be the final solution to the situation. The government finally concluded that to fix the problem; apart from the material side, one has to take into account both: the social and economic factors.

An important factor that prompted the authorities to change was the plane crash that took place in 1992. Then the EL AL plane crashed hitting one of the apartment blocks. Then 39 inhabitants died and the tragedy was called Bijlmerramp, which caused the media to get interested in the district's problem.

Współpraca mieszkańców oraz biura projektu odnowy osiedla przyczyniła się do powstania nowych miejsc pracy, miejsc kultury, kościołów oraz meczetów. Wysokie zabudowania zaczęto stopniowo zastępować niższymi blokami.Poprawiono komunikację z centrum miasta. Ciemne oraz brudne ściany pomalowano. Odnowiono przejścia podziemne.Stworzono w nich interaktywne ściany określane mianem moodwall. Składają się one z tysięcy diod reagujących na ruch.

Zmiana architektury oraz urbanistyki sprawiła, że na mieszkanie socjalnej w jej obrębie trzeba czekać minimum 5 lat. 

The cooperation of residents and the housing estate renovation project office contributed to the creation places of new jobs, places of culture, churches and mosques. High buildings were gradually replaced with lower blocks, and communication with the city center was improved. Dark and dirty walls were painted. Underground passages have been refurbished with interactive walls known as the moodwall. They consist of thousands of LEDs that respond to movement.

The change in architecture and urban planning means that you have to wait at least 5 years for a social housing within it.


Dzisiaj dzielnicę zamieszkuje ponad 100000 mieszkańców. Zbudowano kolejne punkty usługowe oraz kulturowe. To właśnie tutaj znajduje się stadion Arena Amsterdam, hala widowiskowa Ziggo Dome oraz największe centrum handlowe w Amsterdamie – Amsterdamse Poort. Bijlmermeer jest dowodem na to, że nawet najgorsza dzielnica przy odpowiednim zaangażowaniu władz  i społeczności oraz dobrych decyzji  może zamiast do klęski przyczynić się do sukcesu.

Today, the district has over 100,000 inhabitants. More service and cultural points were built. This is a place where they are :the Arena Stadium, the entertainment hall Ziggo Dome and the largest shopping center in Amsterdam - Amsterdamse Poort are located. Bijlmermeer proves that even the worst district with proper commitment of the authorities and community and good made decisions  can contribute to success instead of failure.