poniedziałek, 15 lipca 2019

Travel/lifestyle - Wielkopolska/ Sieraków

"Zachowaj tylko te wspomnienia,
 które dają ci radość."


"Keep only these memories
which give you a joy"

Tydzień temu wraz z moją quizową grupą Niepełnosprtyni, po raz pierwszy wybraliśmy się na weekendowy wyjazd integracyjny. W  większości udało nam się opłacić go z pieniędzy wygranych podczas tak zwanych pub quizów, o których pisałam Wam na blogu  jakiś czas temu. Miejscem naszej wyprawy był znajdujący się w Wielkopolsce – Sieraków. Zamieszkaliśmy, z dala od cywilizacji w drewnianych domkach na terenie ośrodka sportowego, które z pewnością pamiętają czasy komunizmu ;-)  Jednak miało to swoisty urok. Pozbawieni przez sporą cześć czasu Internetu, mimo często deszczowej pogody mieliśmy czas na spacery wokół jeziora, maratony gier planszowych a nawet wspólnego grilla.

Takie wyjazdy, podczas, których zostajemy pozbawieni tych wszystkich rzeczy oraz wygód, do których jesteśmy na co dzień przyzwyczajeni uświadamiają mnie zawsze jak niewiele czasami trzeba, by być szczęśliwym. Pozwalają cieszyć się obecnością natury, a także drugiego człowieka, dla którego wreszcie w takich momentach mamy cały pakiet godzin do dyspozycji.


A wy lubicie czasami oderwać się od codziennego świata, zaszyć w jakimś pustkowiu samemu lub z bliskimi osobami?


***

A week ago, together with my quiz group Niepełnosprytni, for the first time we went on a weekend integration trip. For the most part of this journey, we managed to pay using the money that we won during the so-called pub quizzes, about which I wrote to you on the blog some time ago. The place of our trip was Sieraków located in Great Poland. We lived, away from civilization in wooden houses in a sports center, which certainly remember the times of communism ;-) However, it had a special charm. Without for a large part of the time the Internet, despite often rainy weather, we had time to walk around the lake,  making marathons of board games and even a make a grill.

Such trips like this one, during which we are deprived of all the things and comforts to which we are accustomed every day, I realize how sometimes not too many  we need to be happy. They allow you to enjoy the presence of nature, and  also the presence of another human being, for whom we have finally a whole package of hours at their disposal.

Do you like sometimes to make this kind of  runaway from the everyday life  and stay alone or with your closest one far away from the modern world?
czwartek, 11 lipca 2019

Lifestyle- Safe the planet - Angry Earth / Chrońmy planetę - wkurzona Ziemia

"Być człowiekiem to właśnie być odpowiedzialnym.
 To znać uczucie wstydu w obliczu nędzy, 
nawet tej nędzy, której nie jesteśmy winni.
 To odczuwać dumę ze zwycięstwa odniesionego przez kolegów. 
To czuć, kładąc swoją cegłę, że się bierze udział w budowaniu świata."
Antoine de Saint-Exupéry
"To be a man is to be responsible.
It's to know the feeling of shame in the time of misery,
even this misery we are not guilty of.
It's to feel the pride of victory won by colleagues.
It feels like laying a brick to participate in building the world."
Antoine de Saint-ExupéryAngry Earth - toksyczna relacja planety Ziemia oraz człowieka

Niedawno trafiłam na Instagramie na niezwykły profil @angryearth. Za pomocą prostych rysunków artysta Frantisek Czanner prezentuje toksyczną relację naszej planety Ziemi z bytami ludzkimi. Żaden z rysynków nie wymaga słów, ponieważ przekaz każdego z nich jest nad wyraz oczywisty.
Mnie zachwyciła ich prosta forma, bogata tematyka oraz treść skłaniająca do refleksji. 

Proste obrazy w pewien sposób pokazują prawdę na temat tego wszystkie co uczyniliśmy i wciąż czynimy naszej planecie. Artysta za pomocą rysunków ( przynajmniej u mnie) skutecznie wywołuje w człowieku poczucie winy i sprawia,ze dodatkowo chce sie dla naszej planety zrobić cos dobrego.

Miejmy nadzieję,że wraz ze wzrostem świadomości dotyczącym róznych aspektów ekologicznych doczekamy się rysunków autora z serii Szczęśliwa Ziemia.


***

Angry Earth - toxic realtion betwwen Earth planet and human being

Recently, I have found  on Instagram  an unusual @angryearth profile. Using simple drawings, the artist Frantisek Czanner presents the toxic relationship of our planet Earth with human beings. None of the drawings requires words, because the message of each of them is extremely obvious.

I was impressed by their simple form, rich subject matter and the content that consider us to serious reflections.

Simple images in some way show the truth about all that we have done and we are still doing to our planet. By drawings (at least at my case), the artist effectively make us guilty and at the same time makes us want to do something good for our planet.

Let us hope that with the increase of awareness regarding various ecological aspects, we will see the drawings of the author from the Happy Earth series.
poniedziałek, 8 lipca 2019

Lifestyle - Culture/kultura- Books/książki - June 2019

"Książki są lustrem: widzisz w nich tylko to co,
 już masz w sobie."
Carlos Ruiz Zafón 
The books are mirror: you see inside them only
 things you have inside you."
Kolejny miesiąc za nami, zatem czas na kolejną porcję przeczytanych książek, większość z nich to zdecydowanie thrillery. Być może wśród nich odnajdziecie jakąś interesującą pozycję, po którą sami z przyjemnością sięgnięcie, a być może mieliście już okazję przeczytać, którąś z nich. Wówczas podzielcie się ze mną opinią na ich temat.


Another month behind ours back, so it's time for another portion of books that I read, most of them are definitely thrillers. Maybe among them you will find an interesting position, that you will read with pleasure , and perhaps you have already had the opportunity to read at least one of them. Then share your opinion about them with me.1. ANNA TODD "BEFORE"

Książka będąca dopełnieniem serii " After". Zdecydowanie najsłabsza pozycja całości pokazująca w wielkim skrócie historię z pierwszej części  widziną z perspektywy Hardina. Zdecydowanie można ją sobie odpuścić.

A book that  is complement of  the series "After". Definitely the weakest position of the whole, showing in a nutshell the story from the first part telling from Hardin's perspective. You can definitely let it go.


 


2. D.B THORNE "OBSERWATOR" / "TROLL"

Młoda kobieta Sophie Fortune znika w tajemniczych okolicznościach. Jej zapracowany ojciec nie wierzy w jej samobójstwo, dlatego postanawia ją odnaleźć. W ten sposób zostaje  on pionkiem w grze wyjątkowo inteligentnego porywacza, który prowadzi z obojgiem z nich swój własny, specyficzny rodzaj gry.


The young woman Sophie Fortune disappears under mysterious circumstances. Her overworked father does not believe in her suicide, so he decides to find her. In this way, he becomes a pawn in the game of an extremely intelligent kidnapper who leads with both of them his own specific type of game.
3. S.J WATSON "DRUGIE ŻYCIE"

Życie Julii Plummer wydaje się być ułożone oraz spokojne do czasu, we którym otrzymuje wiadomość o śmierci swojej siostry, która jest biologiczną matką wychowywanego przez nią syna Connora. Gdy policyjne śledzwo utyka w martwym punkcie - Julia decyduje się na własną rękę odszukać zabójcę siostry. W ten sposób trafia do świata damsko-męskich portali internetowych, gdzie poznaje pewnego mężczyznę, który sprawia, że zaczyna tracić kontrole nad swoim życiem.


The life of Julia Plummer seems to be arranged and calm until she receives the news of her sister's death, the biological mother of her son, Connor, who is raised by her. When the police investigation gets stuck in one point - Julia decides to look for her sister's killer on her own. In this way she goes to the world of men's and women's internet portals, where she meets a man who makes her lose control over her own life.
4. Collen Hoover " Coraz większy mork" / "Verity

Pisarka Lowen Asleigh zostaje zatrudniona przez męża Verity Crawford do dokończenia słynnej serii kryminałów. Aby zapoznać się z zapiskami pisarki decyduje się ona zamieszkać w domu rodziny Crawford. W trakcie przegladania rzeczy pani domu natrafia w gabinecie na egzemplarz jej bardzo niepokojacej autobiografii. Kim jest autorka kryminałów oraz jakie inne niepokojace tajemnice nękają rodzinę Crawfordu dowiecie się z lektury tej książki. Bardzo polecam.


A writer Lowen Asleigh is hired by Verity Crawford's husband to complete the famous series of detective stories. To read the writer's notes she decides to live in the home of the Crawford family. When she browse Verity's things, she  finds a copy of her very disturbing autobiography in her office. Who is the author of detective stories and what other mysterious secrets are plagued by the Crawford family you will learn from reading this book. I highly recommend.


czwartek, 4 lipca 2019

Lifestyle- Theatre/Teatr - Acting/Aktorstwo - Innfiesto- diploma play / Innfiesto -spektakl dyplomowy

"Świat jest teat­rem, ak­to­rami ludzie,
 którzy ko­lej­no wchodzą i znikają." 
- William Shakespeare 


"The world is a theater, actors are people
 who enter and disappear in turn. "
William Shakespeare 
Innfiesto- spektakl dyplomowy


W pierwszej połowie czerwca, po licznych godzinach spędzonych na próbach miałam okazję wraz z częścią moich kolegów z tego roku zaprezentować w ramach festiwalu teatralnego Off Sytuacje nasz spektakl dyplomowy " Innfiesto". Naszym opiekunem a zarazem reżyserem spektaklu był jeden z naszych wykładowców - Maciej Zakrzewski. Każdy z nas grając czuł się częścią artystycznej całości. Poniżej przesyłam krótki opis spektaklu:

"A którzy czekali błyskawic i gromów, Są zawiedzeni.

A którzy czekali znaków i archanielskich trąb, Nie wierzą, że staje się już.
Innego końca świata nie będzie,
Witamy w Innfiesto!

prawdziwe centrum ufortyfikowanego euroamerykańskiego holiday parku!
Zapewniamy: obojętność, rozpasanie, wszystko-jedność, beztroskie rozczarowanie, a przede wszystkim dobrą zabawę bez moralnego kaca i wyrzutów sumienia."


Spektakl powstał na podstawie tekstów:

- Uczta podczas dżumy – Aleksander Puszkin oraz Versus – Rodrigo Garcia

Chciałbym sie z Wami podzielić kilkoma zdjęciami oraz krótkim materiałem video z tego wydarzenia. Enjoy :-)


*******Innfiesto- diploma play

In the first half of June, after numerous hours spent in rehearsals, I had the opportunity to present together with some of my colleagues from the  year, as part of the theater festival Off Sytuacje our diploma play called "Innfiesto". Our supervisor and the director of the performance was one of our lecturers - Maciej Zakrzewski. Each of us playing felt like  part of the artistic whole. Below I am sending  you a short description of the whole performance:


"And who were waiting for thunder and lightning, They are disappointed.
And who waited for the signs and the archangel trumpets, They do not believe that it is already becoming.

There will be no other end of the world,
Welcome to Innfiesto!

the real center of the fortified Euro american holiday park!
We provide: indifference, debauchery, all-unity, carefree disappointment, and above all good fun without a moral hangover and remorse. "


The spectacle was based on the following texts:

- Feast during the plague - Alexander Pushkin and Versus - Rodrigo Garcia\I would love to share with you some photos and a short video of this event. Enjoy :-)


Zdjęcia/ pictures : Piotr Bedliński