środa, 16 września 2020

Turystyka kontrowersyjna - Controversial tourist - Nakagin Capsule Tower

"Kioto zostało zaprojektowane 

z jakąś myślą przewodnią. 

Tokio w ogóle nie zostało zaprojektowane. 

Tokio się zdarzyło... " Marcin Bruczkowski


"Kyoto was designed

with a keynote.

Tokyo wasn't designed at all.

Tokyo Happened ... "Marcin Bruczkowski

Dzisiaj zabiorę Was w podróż do Azji, a konkretnie do japońskiego Tokio. To właśnie tutaj w roku 1972 powstała zaprojektowana przez Kisho Kurokawę słynna kapsułowa wieża Nakagin. Ta 13-piętrowa konstrukcja składa się w rzeczywistości ze zmodyfikowanych kontenerów, w których wycięto okrągłe okna. Każda z kapsuł ma identyczny metraż - powierzchnia mieszkalna każdej z nich wynosi bez łazienki 8m2. 

Today I am going to take you on a trip to Asia, specifically to Japanese city Tokyo. It is here that in 1972 the famous Nakagin capsule tower was designed by Kisho Kurokawa. This 13-floors structure actually consists of modified containers with cut out circular windows . Each of the capsules has the same size - the living area of each of them is 8m2 not including a bathroom area.


NAKAGIN CAPSULE TOWER OUTSIDE/NA ZEWNATRZ
W latach 70-tych nastąpił dynamiczny rozwój Tokio, dlatego też Nakagin Caspule Tower początkowo miała być hotelem dla biznesmenów bardzo późno kończących pracę. Tymczasem w bardzo szybkim czasie stała się ona budynkiem mieszkalnym. Każda kapsuła oprócz części sypialniano-biurowej ( zrobionej bardzo nowocześnie jak na tamte standardy) ma także wydzielona malutką część kuchenną oraz łazienkę. W budynku mieści się aż 140 kapsułowych mieszkań, które  można dowolnie dodawać lub odejmować. Obecnie zamieszkanych jest jedynie 30 z nich. Zaniedbana kanalizacja oraz stopniowe niszczenie budynku oraz obawy przed odpowiednim brakiem zabezpieczeń na wypadek trzęsienia ziemi sprawiły, że obecnie coraz częściej myśli się o wyburzeniu tego pierwszego na świecie budynku z wymiennymi modułami. Osobiście mam nadzieję, że do tego nie dojdzie i choć raz w życiu będę miała okazję spędzić w nim noc :-)

In the 1970s, Tokyo experienced a dynamic development, which is why the Nakagin Caspule Tower was initially intended to be a hotel for businessmen leaving their jobs offices very late. Meanwhile,very quickly it became a residential building. Each capsule, in addition to the bedroom and office part (made very modern for those standards), also has a separate small kitchen area and a bathroom. The building has as many as 140 capsule apartments, which can be added or subtracted freely. Currently, only 30 of them are inhabited. Due to the neglected sanitary system, the gradual destruction of the building, and also the fear of an adequate lack of protection in the event of an earthquake, made that now more and more often planned to demolish the world's first building with replaceable modules. Personally, I hope that it will not happen and I will be have the opportunity to spend in it at least one night in my life :-)


NAKAGIN CAPSULE TOWER INSIDE/WEWNATRZ

Tymczasem do zobaczenia tutaj pod koniec miesiąca :-) Właśnie zaczynam swój urlop i spakowana czekam aż w końcu po kilku miesiącach pojawię się na lotnisku.

See you here in the end of the month. I have just started my holiday and  already packed I am looking forward to  appear again in the airport :-)

photo : internet 

poniedziałek, 7 września 2020

Lifestyle - Let me introduce - Kasia Błoch - Pozwólcie, że Wam przedstawię : Kasia Błoch

„Dwa najważniejsze dni w życiu człowieka
 to dzień, gdy przychodzi na świat,
 i ten, w którym odkrywa – po co”. 
/Mark Twain/

“The two most important days in a person's life
  this is the day he comes into the world,
  and the one in which he discovers - what for ”.
/Mark Twain/

Jak wiecie ostatnie miesiące, przez korono wirusa, były trudne z przyczyn ekonomicznych dla wielu z nas. Dlatego też w dzisiejszym poście chciałabym Wam przedstawić pewną nietuzinkową kobietę, której pasją od wielu, wielu lat jest taniec. Nie byłoby może w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, iż Kasia Błoch ( mój dzisiejszy „postowy” gość) od urodzenia choruje na wrodzoną łamliwość kości. Choroba ta sprawiła, że jej kości były już złamane w różnych miejscach ponad 50 razy !!!

Na co dzień Kasia pracuje jako stylistka paznokci, a także tańczy. Wzięła nawet udział w 11 edycji programu Mam Talent :-) Niestety jej życiowe jak i osobiste plany zostały pokrzyżowane przez pandemię korona wirusa. Odwołano wszystkie turnieje oraz pokazy tańca. Zamknięto zakłady kosmetyczne w związku z czym Kasia została bez pracy, a tym samym bez źródła utrzymania ...

***

As you know, the last months, cause of the the corona virus, have been difficult for many of us on economic grounds. Therefore, in today's post, I would like to introduce you to an extraordinary woman whose passion has been ( for many, many years) - dance. Perhaps there would be nothing extraordinary about it, if not for the fact that Kasia Błoch (my today's post guest) suffers from congenital bone fragility from birth. Due to this disease, her bones were already broken in various places over 50 times !!!

Kasia works as a nail stylist and dances. She even took part in the 11th edition of the Mam Talent program :-) Unfortunately, her life and personal plans were thwarted by the virus corona pandemic. All tournaments and dance shows have been canceled. Beauty salons were closed and Kasia was left without a job, and thus without a source of income ...


Zdjęcia internet : na zdjęciu Kasia ze swoim tanecznym partnerem :-)/ on picture Kasia and her dancer partner :-)


Mimo tych wszystkich rzeczy Kasia postanowiła walczyć. Początkowo zaczęła sprzedawać szyte przez siebie maseczki. W ten sposób odkryła w sobie pasję do szycia i tworzenia dzięki czemu zaczęły powstawać pierwsze własnoręcznie szyte przez nią worki, nerki oraz torebki. Jej marzeniem jest trafić do szerszego grona osób, które kochają ręcznie szyte rzeczy. Wszystkie torebki Kasi możecie zobaczyć oraz zamówić przez jej instagramowe konto :-) Serdecznie zapraszam do śledzenia :-)

Despite all these things, Kasia decided to fight. Initially, she started selling masks she made on her own. In this way, she discovered a passion for sewing and creating, thanks to which the first handbags, kidneys bags and handbags she sewed by her began to be created. Her dream is to reach a wider group of people who love hand-sewn things. You can see all Kasia's bags and order them through her Instagram account :-) I invite you from all me heart to follow them.https://www.instagram.com/tak_to_czuje/zdjęcia: facebook of Pazurki OK 

wtorek, 1 września 2020

CULTURE/KULTURA - BOOKS/ KSIĄŻKI- AUGUST/SIERPIEŃ

„Książki są jak towarzystwo, 

które człowiek sobie dobiera.” 

Charles Louis de Montesquieu


"Books are like company,

which man chooses for himself. "

Charles Louis de MontesquieuNie mogę uwierzyć, że już kolejny miesiąc za nami. W sierpniu miałam trochę więcej wolnego czasu, ale nadrabiałam przede wszystkim pozycje filmowe ( obiecałam sobie obejrzeć każdy film nagrodzony statuetką Oscara). Znalazłam jednak także trochę czasu na towarzystwo książek. Tym razem przeczytałam kilka pozycji totalnie różnych od siebie gatunkowo. Mam nadzieję, że choć któryś z moich papierowych towarzyszy przypadnie Wam do gustu.

I cannot believe that another month is behind ours back. In August, I had a little bit more free time, but I made up  my film positions (I promised myself to watch every Oscar-winning film to the end of the year). However, I also found some time for the company of books. This time I read a few items totally different from each other in terms of genres. I hope you will like at least one of my paper companions.1/2.  "Sons of Anarchy; Redwood original' vol 1 and vol 2 /Ollie Masters, Kurt Sutter, Eoin Marron 9/10

Pierwsze dwie propozycje to książki- komiksy oparte na znanym serialu telewizyjnym Synowie Anarchii. Seria Redwood Original opowiada o przygodach klubu a także Jaxa Tellera jeszcze jako prospecta, czyli kandydata na członka motocyklowego klubu serialowych kosiarzy. Sądzę, że te pozycje przypadną do gustu przede wszystkim fanom serialu do których sama osobiście należę. Pozycje te zostały wydane dotychczas wyłącznie w języku angielskim.

The first two proposals are comic books based on the famous TV series Sons of Anarchy. The Redwood Original series tells about the adventures of the club and Jax Teller as a prospect, a candidate for a member of the motorcycle club of serial mowers. I think that these items will be liked primarily by fans of the series to which I personally belong. So far, these items have been published only in English.3. Artur Domosławski "Wykluczeni"9/10

"Wykluczeni" to książka reportaż. To historia  ludzi porzuconych na margines z bardzo różnych przyczyn  oraz powodów. To "wycieczka" w różne zakątki świata na totalnie innej płaszczyźnie. To opowieści  wielu ludzi, często przytłaczające i skłaniające do głębszej refleksji. Książka dość mocna, dlatego czytałam ją w "ratach", ale zdecydowanie warta przeczytania. Po niej podróże do róznych zakątków z pewnością nie będą już takie same.

"Wykluczeni" is a reportage book. It is a story of people who have been abandoned for a variety of reasons. It is a "trip" to various corners of the world on a completely different surface. These are stories of many people, often overwhelming and provoking deeper reflection. The book is quite strong, so I read it  " in dribs and drabs", but definitely worth reading. After that, journeys to different places will surely not be the same.


4. R.A Ciężka " Sek(s)ta " 7/10

Ta pozycja jest debiutem literackim jednej z  odwiedzanych przeze mmie blogerek. Na pierwszy rzut oka skierowana jest ona dla młodzieży. Jednak są to tylko pozory ponieważ także i starszy czytelnik znjadzie w niej wiele dla siebie. "Sek(s)ta to historia  o dorastaniu, miłości, szukaniu swojego miejsca w świecie. Przepleciona odrobiną magii oraz sporą porcją cytatów z piosenek. Nakreślona z punktu widzenia kilku główych bohaterów tworzących unikatową grupę, w której moga liczyć na wzajemne wsparcie, akceptację i zrozumienie.

This position is the literary debut of one of the bloggers I have visited. At first glance, it is seems to be aim at young people. However, these are only appearances because the older reader will also find a lot in it. "Sek (s) ta" is a story about growing up, love, looking for one's place in the world. Intertwined with a bit of magic and a large portion of quotes from songs. Outlined from the point of view of several main characters creating a unique group in which they can count on mutual support, acceptance and understanding.

poniedziałek, 24 sierpnia 2020

Turystyka kontrowersyjna /Controversial tourism - Vele di Scampia Naples/ Neapol

 "Zobaczyć Neapol i umrzeć"

" See Naples and die"Dzisiaj w naszej serii przenosimy się do Neapolu. Opowiem Wam o dzielnicy zwanej Scampia, której jak mówił mi mój kolega pochodzący z tego miasta, unikaja nawet sami jej mieszkańcy. To własnie tutaj  na przełomie lat 60-tych oraz 70 -tych powstały słynne Vele, czyli Żagle. Zostały ono zaprojektowane przez Franza Di Salvo i stanowiły  kompleks 7 modernistycznych 15-piętrowych bloków. Swoim wyglądem przypominały żaglowce i stąd właśnie pochodz ich nazwa. 

Today in our series we are moving to Naples. I will tell you about a district called Scampia, which, as my friend coming from that city told me, is avoided even by its inhabitants. It is here at the turn of the 60s and 70s the famous Vele, or Sails, were created. It was designed by Franz Di Salvo and was a complex of 7 modernist 15-story blocks. They resembled sailing ships and that is where their name comes from.Początkowo miały one być obiektem modernistycznej utopii, z biegiem jednak lat okazało się, że nowoczesna jak na tamte czasy architektura, w której system przejść i kładek został  skonstruowany w formie narastających tarasowo licznych balkonów stawał się stopniowo gettem oraz idealnym punktem dla neapolitańskiej Camorry. Taka zaprojektowana przestrzeń miała na celu sprzyjać zaciśnianiu się sąsiedzkich więzi, jednak w ostateczności stała sie niezwykle korzystna dla rozwoju przestępczości.

Słynne Vele miały być nowoczesnym przedmieściem a ich infrastuktura ( w dzielnicy znajdowała się stacja metra, park) miała być przyjzna  lokatorom i sprzyjać integracji społecznej. W słynnych wieżowcach planowano zapewnić warunki dla około  70 000  mieszkańców Neapolu. Jednak ich faktyczna liczba nigdy nie została zmierzona.

Initially, they were to be the object of a modernist utopia, but over the years it turned out that the modern architecture of those times, in which the system of passages and footbridges was constructed in the form of numerous terraced balconies, gradually became a ghetto and an ideal point for the Neapolitan Camorra. Such designed space was designed to the tightening of neighborly ties, but ultimately it became extremely beneficial for the development of crime.

The famous Vele was to be a modern suburb and their infrastructure (there was an underground station and a park in the district) was to be friendly to tenants and foster social integration. In the famous skyscrapers, it was planned to provide conditions for some 70,000 inhabitants of Naples. However, their actual number has never been measured.Początki degredacji osiedla przypadły na rok 1980, w którym trzęsienie ziemi pozbawiło dachu nad głową wielu mieszkańców tego rejonu, i których stopniowo zaczęto własnie przesiedlać do „Żaglowców”. Wiele  z tamtejszych mieszkań zajmowanych było wówczas nielegalnie. Bieda a także brak perspektyw oraz pracy sprawiły, że wielu mieszkańców zeszło na drogę przestępczości. Działalności tej, jak już wcześniej wspomniałam, sprzyjała właśnie chrakterstyczna urbanistyka osiedla. Pośród licznych zakamarków, oraz labiryntu tarasowych klatek schodowych, można było bez żadnych wiekszych problemów handlować narkotykami. Dzięki temu teren ten przęjeła słynna Camorra i klan Di Lauro, który kontrolował w czasach swej świetności handel narkotykami w całej dzielnicy. Przez bardzo długi czas w Sciampii brakowało posterunku policji ( powstał on dopiero w 1987 roku

 

The beginnings of the estate's degradation date back to 1980, when the earthquake deprived many inhabitants of this area of their homes and they began to be resettled to "Vele". Many of the local flats were illegally occupied at that time. Poverty and also the lack of prospects and jobs meant that many inhabitants turned to crime. As I mentioned earlier, this activity was favored by the characteristic urban planning of the estate. Among the numerous nooks and crannies and the labyrinth of terraced staircases, it was possible to trade drugs without any major problems. Thanks to this, the area was taken over by the famous Camorra and the Di Lauro clan, which during those days controlled drug trafficking throughout the district. For a very long time, there was no police station in Sciampia (it was only established in 1987Z upływem czasu piękne żaglowce zmieniły się we wraki. W wielu oknach były zbite szyby, ściany pokrywały liczne grafitti a klatki schodowe regurlanie dewastowano. Do tego wszystkiego wszędzie było mnóstwo śmieci. Na chodnikach, w pewnych punktach natomiast pojawiały sie duże, metalowe bramy, które w razie ewentualnych nalotów karabinierów, miały zablokować przejścia.  Część mieszkań po wyprowadzajacych sie z osiedla lokatorów zaczęli zajmować bezdomni oraz narkomani, jednak  pośrod nich wciąż żyli zwykli ludzie.

Over time, the beautiful sailing ships turned into wrecks. Many of the windows had broken glass, the walls were covered with numerous graffiti and the staircases were destroyed in a regularly. On top of that, there was a lot of garbage everywhere. On the sidewalks, at certain points they have appeared  large metal gates - they were some kind of protection in the event of possible raids by carabinieri. Some of the flats left by moving out tenants of the estate began to be occupied by the homeless and drug addicts, but among them there were still living ordinary people.

Świat poznał historię Vele di Scampia dzięki pisarzowi Roberto Saviano i jego słynnej książce Gomorra na bazie której powstał film oraz serial telewizyjny. Potwierdzają one tylko złą sławę tego miejsca.


The world got to know the history of Vele di Scampia thanks to the writer Roberto Saviano and his famous book Gomorra, on the basis of which the film and TV series were created. They only confirm the bad reputation of this place.


Ostatecznie po wielu latach władze miasta w końcu się poddały i postanowiły zmienić architekturę osiedla. Lokatorzy zostali przeniesieni do nowych mieszkań, po czym  rozpoczęto akcję wyburzanie osiedla. Pierwszy budynek został zburzony w latach 90-tych. W marcu 2020 zniknęły dwa kolejne z nich. W ich miejscu władze obiecały zbudować nowe osiedle, które tym razem będzie dostosowane do potrzeb lokatorów. Część mieszkańców jednak bardzo przeżywa te wydarzenia i protestuje przed wyburzaniem pozostałych budynków.

Ja natomiast żałuję, że kolejna piękna utopijna idea niestety nie spełniła oczekiwań ....


Eventually, after many years, the city authorities finally gave up and decided to change the architecture of the estate. The tenants were moved to new apartments, and the demolition of the estate began. The first building was demolished in the 90's. Two more of them disappeared in March 2020. In their place, the authorities promised to build a new housing estate, which this time will be adapted to the needs of the tenants. Some residents, however, are very sad about these events and protest against the demolition of the remaining buildings.

However, I regret that another beautiful "utopian" idea, unfortunately, did not live up to expectations ...photos: internet

wtorek, 18 sierpnia 2020

Culture/ Kultura - July 2020/Lipiec 2020

 „Za książką kryje się autor. 

Jego pisanie jest więc zawsze listem do czytelnika. 

Piszemy zazwyczaj listy do przyjaciół. 

Książka jest listem autora do przyjaciela.”

“There is an author behind the book.

So his/her writing is always a letter to the reader.

We usually write letters to friends.

The book is the author's letter to a friend. " 

Książki, jak napisał kiedyś Iwaszkiewicz, to listy napisane przez pisarzy do czytelników. Każdy opowiada inną oraz wyjątkową historię. Każdego miesiąca żałuję, że tych wyjątkowych „listów” nie przeczytałam więcej. Tymczasem zapraszam Was na krótki przegląd tych, które udało mi się przeczytać w tym miesiącu. 

Books, as Iwaszkiewicz once wrote, are letters written by writers to readers. Everyone tells a different and unique story. Every month I wish I had read more of these unique "letters". In the meantime, I invite you to a brief overview of the ones I was able to read this month.


1. Maxime Chattam " Plugawy Spisek" / "L'appeal du neant 8/10


Cała Francja żyje serią licznych, okrutnych morderstw. Żandarmeria, nie mogąc złapać sprawców tych brutalnych zbrodnii prosi o pomoc emerytowanego kryminologa Richarda Mikelisa, który dołącza do ekipy policjantów pracujących nad tą sprawą. Liczba morderstw jednak z dnia na dzień drastycznie sie zwiększa, a jedynym co łączy ofiary jest symbol *e wyryty na ciałach ofiar lub namalowany w ich pobliżu. Książka zaskakuje zarówno swoim zakończeniem jak i całą fabułą – niesamowicie buduje napięcie zmierzając do zaskakującego i brutalnego   finału .

The whole France is living on a series of numerous cruel murders. Unable to catch the perpetrators of these brutal crimes, Gendarmerie asks for help a retired criminologist Richard Mikelis, who joins to the team of policemen working on this case. The number of murders, however, is increasing drastically every day, and the only thing that unites the victims is the symbol * e engraved on the bodies of the victims or painted near them. The book surprises with both its ending and the whole story - it builds the tension incredibly, leading to the surprising and brutal finale.

2. Remigiusz Mróz "Lot 202" 7/10

Ta książka to mój pierwszy wysłuchany audiobook. Jego fabuła skupia się wokół porwanego z lotniska Okęcie w Warszawie samolotu z premierem Polski na pokładzie. Zwyczajny, trwający kilka godzin dzięki grupie terrorystów zmienia się w koszmar. Tymczasem wszystkie służby w kraju robią co mogą, aby powstrzymać sprawców i uratować pasażerów. Niestety jedyny trop prowadzi do znalezionego martwego ciała młodego mężczyzny...  Przyznaję, że książkę dzięki trafnemu doborowi aktorów słuchałam z dużą przyjemnością.

 This book is my first audiobook . Its plot focuses on the plane with the Polish prime minister on board hijacked from the Okęcie airport in Warsaw. Normal, lasting several hours thanks to a group of terrorists turns into a nightmare. Meanwhile, all the services in the country are doing what they can to stop the perpetrators and save passengers of the plane. Unfortunately, the only clue leads to the dead body of a young man ....I admit that I listened to the book with great pleasure thanks to the right choice of actors.3. Alicja Sinicka "Obserwatorka"

W dzieciństwie Iza oraz Arek byli przyjaciółmi. Mimo, iż pochodzili z dwóch różnych światów wychowali się na tym samym podwórku. Z upływem lat ich relacja jednak zanikła.

Po latach oboje spotykają się na izbie przyjęć szpitala, w którym Arek Milski pracuje jako lekarz. Z trudem rozpoznaje on w pacjentce swoją dawną ukochaną przyjaciółkę. Ich dawna relacja ożywa. A z upływem czasu, ku niezadowoleniu wielu bliskich osób Iza i Arek zostają parą. To właśnie przyjaciółka z dzieciństwa sprawia, że doktor Milski po śmierci swojej byłej partnerki układa sobie życie na nowo. Tymczasem Iza dostaje niepokojące wiadomości na Facebooku, a wszystko wskazuje na to, że śmierć  byłej ukochanej Arka nie była tylko nieszczęśliwym wypadkiem.

Nowa powieść Alicji Sinickiej obfituje w liczne zwroty akcji i zaskakuje czytelnika swym zakończeniem.


In childhood, Iza and Arek were friends. Although they came from two different worlds, they grew up in the same yard. Over the years, however, their relationship faded away.

After years they both meet at the ER of the hospital where Arek Milski works as a doctor. He hardly recognizes his former beloved friend in the patient. Their old relationship reappears. And over time, to the dissatisfaction of many relatives, Iza and Arek become a couple. It is a childhood friend makes that Dr. Milski rebuild his life after the death of his ex-partner. Meanwhile, Iza receives disturbing messages on Facebook, and all indications are that the death of the former beloved Arek was not only an accident.

Alicja Sinicka's new novel is full of twists and turns and surprises the reader with its ending.
4. Marcel Moss "Pokaż mi"

Ostatnia z propozycji to powieść polskiego pisarza piszącego pod pseudonimem Marcel Moss. Głowny bohater – Łukasz, za namową najlepszego przyjaciela rejestruje się w randkowej aplikacji „Pokaż mi”. Jej użytkownicy rywalizują między sobą o względy niejakiej Królowej. Każdy uczestnik, który chce wygrać główną nagrodę zobowiązany jest do wykonywania coraz to śmielszych zadań erotycznych. Początkowo sceptycznie nastawiony do aplikacji Łukasz coraz bardziej angażuje się w wirtualną znajomość, co sprawia, iż pewnego dnia zostaje uwikłany w kryminalną intrygę.

Niezwykle interesująca fabuła, ciekawie nakreślone postacie oraz niezwykle zaskakujące zakończenie sprawia,że książkę czyta się błyskawicznie.


The last of the proposals is a novel by a Polish writer writing alias Marcel Moss. The main character - Łukasz, at the urging of his best friend, registers in the dating application  "Show me".   Its users compete with each other for the favor of a certain Queen. Each participant who wants to win the main prize is obliged to make more and more daring erotic tasks. Initially skeptical about the application, Łukasz becomes more and more involved in virtual familarity, which means that one day he becomes involved in a criminal intrigue.

Extremely interesting plot, interestingly drawn characters and an extremely surprising ending make the book  is fantastic.


pictures: internet