wtorek, 20 listopada 2018

Travels- Calabria part 4 - Reggio di Calabria

"Musica sarà 
la forzza che hai dentro 
che tutta l'energia libererà
musica sarà
un sole che vai 
per chi 
per chi non ha luce."


"Muzyka będzie
Siłą, jaką masz
By wyzwolić całą swoją energię
Muzyka będzie
Słońcem wschodzącym
Dla tych
Dla tych, którym brak światła"


Ostatni przystanek naszej włoskiej wyprawy to znajdujące się naprzeciwko sycylijskiej wyspy miasto Reggio di Calabria. Spośród wszystkich miejsc, które zwiedziliśmy w Kalabrii jakoś to miasto zrobiło na nas najmniejsze wrażenie. 
 Do atrakcji turystycznych należałoby z pewnością zaliczyć zabytkowe kościoły, piękną   linię brzegową  z widokiem na Sycylię a także znajdujący się w centrum zamek czyli castello Aragonese. Ponadto znajdziemy tutaj zwłaszcza spacerując deptakiem cały szereg sklepów, kawiarni oraz lodziarni. Jeżeli chodzi o jedzenie to jeżeli mamy ochotę na typowo włoską wegetariańską pastę to niestety trudno jest znaleźć lokal, w której moglibyśmy ją zjeść. Zawiedzeni za to nie będą miłośnicy frutti di mare, gdyż restauracji serwujące lokalne specjały jest naprawdę kilka.
W trakcie naszego pobytu w Reggio byliśmy świadkami włoskiej ceremonii ślubnej w naprawdę pięknej bazylice.
Miasto niestety na tle pozostałych w pewien sposób rozczarowuje, ale ze względu na lokalizację jest doskonałą bazą wypadową.
The last stop of our Italian trip was the city of Reggio di Calabria, located opposite the Sicilian island. Of all the places that we visited in Calabria somehow, this city made the slightest impression on us. Tourist attractions should certainly include historic churches, a beautiful coastline with a view of Sicily and as well as the castle - castello Aragonese located in the city center. In addition, we can find here especially walking around the promenade, a whole range of shops, cafes and ice cream shops. When we talk about food, if we want a typical Italian vegetarian pasta, unfortunately it is difficult to find a place where we could eat them. The fans of frutti di mare will not be disappointed because there are several restaurants serving local specialties. During our stay in Reggio we were witnesses the Italian wedding ceremony in a really beautiful basilica. Unfortunately, the city is disappointing in some way, but cause of the location it is an excellent starting point.


naprzeciwko widać Sycylię / we can see Sicily from this place :-)
piątek, 16 listopada 2018

Fashion - Corset short history and photo shoots

"Come dance with me before you go
And any memory will stay
So nearly yours so nearly mine
And in the darkness stars can shine
The feeling's gone; it feels like
There ain't no magic in your eyes
I can't go on it has to end
My fractured heart just cannot mend"

"Chodź, zatańcz ze mną nim odejdziesz

I nie zostaną żadne wspomnienia

Tak blisko Ciebie, tak blisko mnie

I wśród ciemności gwiazdy rozbłyskają

Uczucie znika,

Nie czuć żadnej magii w Twoich oczach

Nie mogę odejść, to musi się skończyć

Mojego złamanego serca po prostu nie da się naprawić"


Gorset - element kobiecego stroju noszony przez panie od XVI wieku. Niegdyś przypominający nieco narzędzie tortur, nadające osobie go noszącej odpowiednia figurę, postawę oraz talię.
Samo słowo gorset pochodzi od francuskiego słowa corps czyli ciało. 

Najstarszy gorset powstał w roku 1556 i wykonany był z żelaza. Gorsety w ówczesnych czasach miały na celu uzyskanie tzw. talii osy, która była wówczas szalenie na topie. Z upływem stuleci zmieniał on swoją fason. W wieku XVII  obszywano je cennymi materiałami oraz złotymi koronkami. W wieku XVIII występował on jako element dwuczęściowych sukni a jego celem było podniesie kobiecego biustu oraz wysmuklenie talii.


Na przełomie XVIII oraz XIX wieku zaczęto od gorsetów odchodzić. Po czym nagle powróciły niejednokrotnie przyczyniając się poprzez swoja formę  do śmierci noszących go właścicielek.
Po pierwszej wojnie światowej zaczęto odchodzić od gorsetów na dobre. Z powodzeniem zastępując je wyłącznie stanikami.


Do łask gorset powrócił w latach 80-tych XX wieku za sprawą projektanta Jeana Paula Gaultiera, który ubierał w nie jedną z najbardziej znanych piosenkarek świata - Madonnę.

Dziś gorsety swoja formą niczym nie przypominają tych noszonych kilka stuleci temu i stanowią wyłącznie elegancką bądź erotyczną część kobiecej garderoby. Bardzo chętnie łączoną w różnego typu zestawach o czym będziecie mogły się przekonać w dalszych outfitowych postach.

 ***

Corset - an element of a woman's outfit worn by ladies from the 16th century. Once a bit like a torture tool, giving the person wearing it the right figure, posture and waist.
The word corset comes from the French word corps or body.

The oldest corset was made in 1556 and was made of iron. Corsets at the time were aimed at obtaining the so-called waist wasp, which was then on top. Over the centuries, it has changed his cut. In the 17th century, they were covered with valuable materials and gold lace. In the eighteenth century, it appeared as an element of two-piece dress and his goal was to raise the female breasts and slim the waist.


At the turn of the eighteenth and nineteenth centuries began to depart from the corsets. After which they suddenly came back, often contributing to the death of the owners who wear them.
After the First World War, the corsets began to go away for good. Successfully replacing them only with bras.


The grace of the corset returned in the 1980s thanks to the designer Jean Paul Gaultier, who dressed in one of them one of the most famous singers of the world - Madonna.


Today, the corsets of their form do not resemble those worn several centuries ago and they are exclusively an elegant or erotic part of a woman's wardrobe. Very willingly combined in different sets of what will be able to convince in my further outfit posts.
On me :

Corset/gorset - Intimissimi
shoes/buty- Marks&Spencer

pictures: made by Zielony Street

wtorek, 13 listopada 2018

Lifestyle - Culture - David Lachapelle exhibition in Poznań

“I believe in a visual language that should be 
as strong as the written word.” – David LaChapelle“Wierzę,że język wizualny powinien być
tak silny jak  słowo pisane.” – David LaChapelle
Jakiś czas temu miałam okazję odwiedzić wystawę "La Chapelle songs for the world" Davida Lachapelle. Ta wyjątkowe wydarzenie związane jest z 15-leciem istnienia Starego Browaru w Poznaniu. Do galerii sztuki z tej okazji  trafiło 57 prac autora a ich tematyka , o czym przekonali się uczestnicy wydarzenia jest bardzo  zróżnicowana.

David Lachapelle to jeden z najoryginalniejszych współczesnych fotografów modowych ( zresztą nie tylko). Inspiracją dla jego prac stały się min. surrealizm, estetyka campu oraz twórczość Andyego Warhola.

W swoich dziełach bardzo często porusza tematykę absurdu życia codziennego, nawiązuję do technologii, mitologii a także motywów biblijnych. Skupia się przede wszystkim na wrażeniu oraz uwadze odbiorcy. Dlatego też jego prace pełne są wyrazistych, wręcz neonowych kolorów oraz kiczu. Zmuszają do głębszej refleksji oraz zastanowienia się nad współczesnym stanem rzeczy. A niejednokrotnie wręcz swojego odbiorcę szokują.


Nietuzinkowe nasycenie barw, nawiązania do popkultury oraz przestylizowanie pewnych elementów sprawia, iż zdjęcia autorstwa Lachapelle w pewien sposób stają się ucztą dla naszych oczu oraz spragnionych głębszego zastanowienia się nad otaczającą nas rzeczywistością dusz.

***

Some time ago I had the opportunity to visit David Lachapelle's exhibition "La Chapelle songs for the world". This unique event is related to the 15th anniversary of the existence of Stary Browar in Poznań. To the gallery on this occasion delivered  57 works of the author and their subject matter, as the participants of the event found out, is very diverse.

David Lachapelle is one of the most modern contemporary fashion photographers (not only). The inspiration for his work has been among others surrealism, aesthetics of the camp and the work of Andy Warhol. In his works, he often discusses the subject of the absurdity of everyday life, he refers also to technology, mythology and biblical motifs. He focuses primarily on the impression and the attention of the recipient. That is why his works are full of expressive neon colors and daub. They force us to reflect more deeply and to think little more about  modern state of the world. And often they shock their recipient.


Unusual saturation of colors, references to pop culture and over stylization of certain elements makes the photos made by Lachapelle in some  way become a feast for our eyes and those who are thirsty to think deeply about the reality of that surrounds us  souls.