piątek, 30 listopada 2018

Lifestyle - books - November

"“I cannot live without books.” 
― Thomas Jefferson“Nie potrafię życ bez książek.” 

― Thomas JeffersonJak co miesiąc tym razem powracam do Was ze spisem książek przeczytanych w listopadzie. Ponieważ  podobnie jak Thomas Jefferson - nie potafię żyć bez książek.

Like every month ( at least lately here) I am coming back to you with list of books that I read in November.  Beacuse similar like Thomas Jefferson I can't live without books.


1. Tomasz Michniewicz "Chrobot"

Najnowsze dzieło podróżnika oraz reportera Tomasza Michniewicza to próba zmaknięcia świata w jednej książce. To opowieść  o życiu siedmiorga ludzi pochodzących z różnych punktów kuli ziemskiej: Finlandii, USA, Kolumbii, Zimbabwe, Ugandzie, Japonii oraz Indiach. Historia opwiedziana od momentu  ich wczesnego dzieciństwa aż do dnia dzisiejszego. Niby zwyczajni ludzie, ale czy można powiedzieć, że jakiekolwiek życie jest zwyczajane.  W trakcie czytania i poznajemy ich losy, troski,sposoby myślenia ukształtowane przez rzeczywistości w których przyszli na świat. Jest ich siedmioro, ale autor sprawia, opróczgłównych bohaterów opisanych przez niego na kartach książki występuję także  cichy ósmy, którym jesteśmy my sami wraz z naszą historią życia.
Ta książka uczy pokory, pokazuje kompletnie inny świat, którego część stanowimy. Wywołuje cały szereg uczuć od wzruszenia poprzez bunt oraz gniew. Zmienia nasz punkt widzenia a także myślenia. Jest jak dobry nauczyciel.

The latest work of the traveler and reporter Tomasz Michniewicz is an attempt to close the world in one book. It is a story about the lives of seven people from different points of the globe: Finland, USA, Colombia, Zimbabwe, Uganda, Japan and India. A story told from the moment of their early childhood to the present day. Kind of ordinary people, but can you say that any life is ordinary. During reading we know closer  story about their fate, worries, ways of thinking shaped by the realities in which they came into the world. There are seven of them, but the author makes, that  apart from the main characters described by him on the pages of the book, also is one more - the quiet eighth, which we all are  with our life story.
This book teaches humility, shows a completely different world, part of which we are. It evokes a whole range of emotions from emotion through rebellion and anger. It changes our point of view and thinking. It is like a good teacher2. Martina Cole "Uwikłani"

Do przeczytania książki zachęcił  mnie mini serial "The take" ( zrobiony na motywach tej powieści) który bardzo mi się podobał. Lubię wątki mafijno - gangsterskie zatem z chęcią przystąpiłam do lektury. Opowiada ona historię rodziny Jacksonów na której czele stoją dwaj kuzyni - Freddy oraz Jimmy Jackson. W przeciągu kilku lat poznajemy ich poczynania w podziemnym świecie a także tragiczne kulisy ich życia prywatnego. Sam pomysł na fabułę jak najbardziej na plus- niestety gorzej jeżeli bierzemy pod uwagę styl pisania oraz język, którym posługuje się autorka. Mimo tej wady książkę czytało się całkiem przyjemnie.


To read the book I was encouraged by the mini-series "The take" (made on the motifs of this novel) which I liked a lot. I am fan of mafia-gangster topics so I happily started to read them. It tells the story of the Jackson family, headed by two cousins ​​- Freddy and Jimmy Jackson. Within a few years, we get to know their actions in the underground world of crime and as well as we receive a knowledge about the tragic backstage of their private lives. The idea of the book story is in  my opinion very positive- unfortunately, if we consider  the writing language used by the author it’s rather wrote in very bad style of writing. Despite this disadvantage, the book was quite pleasant to read. 
3. Remigiusz Mróz " Nieodnaleziona"


Ciekawy thriller psychologiczny. Damian Werner właśnie oświadczył się swojej dziewczynie Ewie, która chwilę po tym wydarzeniu znika w wyniku tragicznych okolicznościach. Pewnego dnia po upływie dziesięciu lat jego najlepszy przyjaciel  pokazuje mu na jednym z portali społecznościowych zdjęcie ukochanej zrobione podczas koncertu jego ulubionej kapeli rockowej. Wówczas wraz z pomocą profesjonalnej agencji detektywistycznej obaj starają się wyjaśnić co stało się z zaginioną.

An interesting psychological thriller. Damian Werner has just proposed to his girlfriend Ewa, who shortly after this event, disappears as a result of tragic circumstances. One day, after ten years from this happening, his best friend shows him on one of the social media networks a photo of Damian's beloved one taken during the concert of his favorite rock band. Then, with the help of a professional detective agency, they both try to explain what happened to the missing girl.
4. Jenny Blackhurst "Zanim pozwolę Ci wejść"

Ta książka to historia trzech przyjaciółek - każda z nich  ma swoje sekrety oraz tajemnice, które za sprawą tajemniczej pacjentki jednej z nich wychodzą na światło dzienne. Całkiem interesująca fabuła, która prowadzi do ciekawego finału. Książka powinna zadowolić każdego fana intryg psychologicznych.

This book is the story of three friends - each of them has its own secrets which, thanks to the mysterious patient of one of them have seen the light of day. A very interesting plot that leads to an appealing finale. The book should please every fan of psychological intrigues.


 

5. Kasia Nosowska " A ja żem jej powiedziała"

Kasia Nosowska- wokalistka zespołu Hey tym razem prezentuje się nam w nowej roli.I robi to bardzo dobrze. Pełna humoru, ironii, mądrze "ubranych" myśli w stylu Kasi książka z pewnością zachwycijej fanów. Do przemyślenia, ale nie tylko...

Kasia Nosowska - vocalist of the polish rock band Hey this time presents herself  in a new role. And she does it very well. Full of humor, irony, cleverly "dressed up" thoughts in Kasia's style, the book will surely delight her fans. For thought, but not only ...


6. Collen Hoover " Wszystkie nasze obietnice"

Książka ta opowiada historię pewnego małzeństwa Quinn i Grahama. Jest podzielona na dwie części : teraz oraz wtedy. Poznajemy krok po kroku aż do dnia dzisiejszego historię ich niesamowiego związku. Prosta, a jednak ciekawa oraz bardzo wzruszająca fabuła sprawia,że nie sposób się od tej ksiązki oderwać. Polecam fanom gatunku.

This book tells the story of a couple of marriage : Quinn and Graham. It is divided into two parts: now and then. We know step by step up to the present day the story of their unbelievable relationship. A simple, but  interesting and very moving story makes that I read  this book very fast . I recommend this position all fans of this genre.
 pictures: source internet

wtorek, 27 listopada 2018

Travels - My bucket travel list part 1


“Once a year, go someplace 
you’ve never been before.” – Anonymous
“Raz w roku jedź w miejsce, 
w którym nigdy wcześniej nie byłeś.” – Anonim
Podróże to istotna część mojego życia. Sprawiają, że wstępuję we mnie nowa energia oraz radość życia. Uwielbiam ten klimat planowania i oczekiwania. Dlatego też każdego roku staram się odwiedzić przynajmniej jedno miejsce, w którym jeszcze nie byłam. Zobaczyć oraz poznać coś kompletnie nowego. Jak zapewne część z Was, mam także miejsca a także kraje do których bardzo lubię z pewnych względów powracać. 

Od jakiegoś dłuższego czasu prowadzę swoją własną, osobistą listę miejsc, które chciałabym zobaczyć na własne oczy. Im więcej czytam oraz oglądam tym bardziej lista ta z roku na rok ulega pewnym modyfikacjom. Pojawiają się kolejne punkty na mapie, w których pragnę postawić swoją stopę. Ponieważ miejsc tych jest całkiem sporo postanowiłam podzielić je na osobne notki. Dzisiaj prezentuję 25 spośród nich. Jestem ogromnie ciekawa czy ktoś z Was zdążył zobaczyć któreś z nich  czy może też macie je  dopiero w Waszych podróżniczych planach :-)

 ***


Travels  are an essential part of my life. They make that  energy lever is higher and higher and they bring me  joy of life. I love this climate of planning and expectations before them. Therefore, every year I try to visit at least one place where I have not been yet. I want to see and learn something completely new. As probably some of you, I also have places and as well as the countries to which I really like to return for some reasons.


Since long time I have been running my own personal bucket list of places that I really want to see. The more I read and watch the more this list is subject to certain modifications year after year. There are more places on the map where I want to be even for a short while. Because there are quite a lot of these places, I decided to divide them into separate notes. Today I present 25 of them. I am very curious if anyone of you managed to see one of them or maybe you have them like me in your travel plans :-)

zdjęcia  źródło : internet
pictures sources : internet

1. Wydmy Sossusvlei / Sossusvlei dunes ( location - Africa, Namibia/ Afryka , Namibia)
 wycięte niczym z obrazów Salvadora Dali / cut out like from Salvador Dali pictures
2. Kjeragbolten ( location: Europe, Norway/ Europa,Norwegia)
Moim marzeniem jest usiąść na tym kamieniu w pozycji kwiatu lotosu/ my dream is sit on this stone in lotus flower position 


3. Bamboo forest Arashiyama/las bambusowy (location: Asia, Japan/Azja , Japonia)
4. Dambulla Cave Temple, Dambulla -jaskiniowa świątynia (location: Asia,Sri Lanka/Azja, Sri Lanka)

5. Crystal Ice Cave/ kryształowa lodowa jaskinia ( location: Europe, Iceland/ Europa/Islandia)

 Wciąż pamiętam jak pierwszy raz zobaczyłam to miejsce na jednej ze stron opisujących piękno Islandii - od tamtej chwili jest to moje "must see"

I still remember when I saw this place first time on one of the internet sites describing beauty of Iceland - since this moment its was my absolutely "must see"

6. Patagonia - region/rejon ( location: South America, Argentina/ Ameryka południowa, Argentyna)
7. My Son Hoi An temple, Świątynia My Son Hoi An ( location: Asia.Vietnam/ Azja/Wietnam)
8. Danxia mountains/góry Danxia ( location : Asia, China/ Azja,Chiny)

Kiedy zobaczyłam je po raz pierwszy nie mogłam uwierzyć ,że istnieja naprawdę :-)

When I saw the first time I couldn't believe they are real :-)


9. Salar de Uyuni - solnisko ( location: South America, Bolivia, Ameryka Południowa, Boliwia)

10. Petra ( location : Asia, Jordan / Azja. Jordania)
11. Wat Rong Khun "White temple" , Biała Świątynia ( location: Asia, Tajlandia/Azja Thailand)
12. Macchu Picchu - ( location: South America, Peru/Ameryka Południowa/Peru)
13. Saint Basil Cathedral /katedra Św. Bazyla ( location: Europe, Russia/ Europa,Rosja

Moim zdaniem bardzo brzydka, a przez to niezwykle interesująca na zewnątrz katedra od  kilku lat jest na mojej liście miejsc "must see"

In my opinion very ugly cathedral but thanks for this as well quite interesting from outside - since couple of years is on my list "must see"
14. Derweze - hell's door, wrota piekieł krater ( location: Asia, Turkmenistan/ Azja/Turkmenistan)


15. Cappadocia /Kapadocja ( location : Asia, Turkey/ Azja, Turcja)


16. Sea of stars - vaadhoo / morze gwiazd ( location: Asia, Maledives/ Azja, Malediwy)

17. Antarctica/ Antarktyda 

Uwielbiam ptaki - jednym z moich marzeń jest zobaczyć pingwiny w ich naturalnym środowisku. Mimo, że nie lubię zimna to dla tego miejsca mogę zdecydowanie się poświęcić :)

I love birds - one of my dreams is to see penguins in their natural environment. Despite the fact that I really hate cold weather this time I can handle this to see them in exactly this place.


18. Klasztory Meteory - Meteora temples ( location : Europe, Greece/ Europa/Grecja)
19. Tunnel of love- tunel miłości  ( location : Europe, Ukraina / Europa, Ukraina)
20. Lençóis maranhenses national park/park narodowy ( location: South America/Brazil/ Ameryka Południowa/Brazylia)
21. Swallow cave / jaskina jaskółek  ( location : South America/ Mexico, Ameryka Południowa, Meksyk)

To miejsce jest moim marzeniem ze względu na możliwość wykonania soku ze spadochronem - mam nadzieję,że pewnego dnia mi się to uda.

This place is me dream cause of the chance to make there parachute jumping - I hope one day I will gonna make it real.
22. Great koral reef , Wielka Rafa Koralowa ( location: Australia)

Ten punkt natomiast związany jest z nurkowaniem - marzę, aby choć raz w życiu zanurkować w tym cudownym miejscu.

This point is connected with scuba diving - I dream at least once in my life to make scuba diving in this wonderful place.


23. Massai Mara - safari ( location : Africa, Kenia / Afryka, Kenia)

24.Cheops Pyramid /piramida Cheopsa ( Location : Africa, Egypt/ Afryka, Egipt)
25.  Great Wall of China /Wielki Mur Chiński ( location : Asia, Chiny /Azja, Chiny)