środa, 29 kwietnia 2020

Culture/Kultura - TV series - gangs and mafia /seriale telewizyjne - Gangi i mafia

"Nie ma znaczenia, jak twardy jesteś.
 Jeśli oni chcą cię załatwić, 
to już do nich należysz. 
Najczęściej to twój najlepszy przyjaciel 
podchodzi do ciebie i zagaduje cię 
o zakłady futbolowe... i już cię nie ma."

"It doesn't matter how hard you are.
 If they want to get you out
 you already belong to them.
 Most often it's your best friend
 comes up to you and talks to you
 for football bets ... and you're gone. "

Muszę przyznać, że ostatnio całkiem sporo czasu spędzam na  oglądaniu seriali. W czasach telewizji internetowej jesteśmy nimi  " bombardowani"   niemalże  z każdej strony. Tych dostępnych pozycji jest tak naprawdę aż tyle, że nikomu z nas nie starczyłoby życia, aby je wszystkie obejrzeć.

W pierwszej kolejności chciałabym Wam zaprezentować moja ulubiona czołówkę seriali o tematyce mafijno-gangsterskiej.  Większość z nich obejrzałam już jakiś czas temu, ale wśród nich nie brakuje także nowości. Zatem zaczynamy.

I have to admit that I've been spending a lot of time watching TV series lately. In times of internet television we are "bombarded" with them from almost every side. There are so many of these available items that none of us would have the life to see them all.
First of all, I would like to present you my favorite top of the mafia-gangster series. I have seen most of them some time ago, but there are also new products among them. So let's get started.1. SYNOWIE ANARCHII/ SONS OF ANRACHY

To zdecydowanie jeden z moich ukochanych seriali, do którego bardzo lubię wracać.
Jego akcja toczy się w środowisku gangów motocyklowych, do którego należą między innymi tytułowi Synowie Anarchii (Samcro). Głównym miejscem rozgrywających się wydarzeń  jest niewielkie miasto Charming (  nie dajcie się nabrać na te jakże iście optymistyczna nazwę) w stanie Kalifornia, gdzie stopniowo poznajemy miłośników słynnych motorów Harley Davidson, należących do tzw. 1% ( tym mianem określane są kluby motocyklowe zajmujące się działalnością przestępcza).

Mocnym atutem serialu jest fabuła bazująca na działaniu słynnego klubu Hells Angels, świetnie napisane postacie, muzyka, krajobrazy. Dużym plusem jest także fakt, że serial utrzymuje bardzo wysoki poziom przez wszystkie 7 sezonów wliczając w to zakończenie. Dla fanów motocykli pozycja obowiązkowa.


This is definitely one of my beloved series, which I really like to come back to.
Its action takes place in an environment of motorcycle gangs, which includes, among others, the title Sons of Anarchy (Samcro). The main place of the events taking place is the small town of Charming (don't be fooled by this really optimistic name) in the state of California, where we gradually meet fans of the famous Harley Davidson motorcycles, belonging to the so-called 1% (this term refers to motorcycle clubs involved in criminal activities).
A strong advantage of the series is the story based on the famous Hells Angels club, well-written characters, music, landscapes. A big plus is the fact that the series keeps a very high level throughout all 7 seasons including the ending. A must-have for motorcycle fans.

       2.  Gomorra /GOMORRAH

Pozycja numer to produkcja prosto z Włoch. Serial powstał na podstawie książki Roberta Saviano. Opowiada przede wszystkim o środowisku związanym ze słynna mafia neapolitańska. Wraz z bohaterami przemieszczamy się głównie pomiędzy dzielnicami Neapolu i jesteśmy świadkami funkcjonowania narkotykowego świata. Serial o niezwykle surowym klimacie, w którym bohaterowie często zanim sięgną po broń, by pozbawić kogoś bez skrupułów życia zrobią znak krzyża. Bowiem religia ścisłe miesza się tu ze zbrodnia. Ten serial jest pełen charakterystycznych postaci, które trudno jest nam polubić. W tle towarzyszy nam genialna muzyka oraz ścieżka dźwiękowa, które dodatkowo robią niepowtarzalny oraz niepokojący klimat. 

Item number is production straight from Italy. The series was based on the book by Robert Saviano. It talks primarily about the environment associated with the famous Neapolitan mafia. Together with the characters, we mainly move between the neighborhoods of Naples and we are witnessing the functioning of the drug world. A series with an extremely harsh climate, in which the characters will often make a sign of the cross before they reach for their weapons to kill other people. For exact religion mixes with crime here. This series is full of characteristic characters that it is difficult for us to like. In the background we are accompanied by brilliant music and soundtrack, which additionally create a unique and disturbing atmosphere.

3. PEAKY BLINDERS

Na pozycji trzeciej zdecydowanie umieszczam chłopaków ze słynnego gangu Peaky Blinders. Akcja serialu toczy się przede wszystkim w Biringham oraz Londynie w okresie międzywojennym, gdzie śledzimy losy rodziny Shelbych. Stopniowo, krok po kroku obserwujemy jak sięgają po władze budując swoje imperium. Doskonała sceneria, kostiumy a także rewelacyjna obsada , w której zobaczycie min Cilliana Murphy'ego oraz Toma Hardy'ego oraz scenariusz to główne atuty tej serii.

On the third position I definitely put boys from the famous Peaky Blinders gang. The series takes place primarily in Biringham and London in the interwar period, where we follow the fate of the Shelbych family. Gradually, step by step, we observe how they reach for the power building their empire. Excellent scenery, costumes and a fantastic cast, in which you'll see Cillian Murphy and Tom Hardy and the script are the main advantages of this series.


4. ZERO, ZERO,ZERO 

Na miejscu czwartym uplasowała się całkiem nowa jednosezonowa propozycja kanału HBO. Serial ukazuje nam rynek narkotykowy poczuwszy od produkcji w Meksyku skończywszy na finalnym kliencie włoskiej Calabrii. Jesteśmy świadkami każdego etapu dystrybucji słynnego białego proszku, za który wielu zapłaci własna krwią. Ciekawy, również oparty na podstawie książki serial za który odpowiedzialni są twórcy wymienionej przeze mnie wyżej Gomorry :-)

On the fourth place I put brand new one-season HBO channel proposal. The series shows us the drug market from production in Mexico to the final client of Italian Calabria. We are witnessing every stage of distribution of the famous white powder, for which many will pay with their own blood. Interesting, also based on the book series for which are responsible the creators of the above-mentioned Gomorra  :-)

5. BAD BLOOD 

Czołową piątkę zamyka gangsterska  zła krew, czyli " Bad Blood". Ta kanadyjska seria składa się z dwóch sezonów. Na samym początku bliżej poznajemy historie rodziny Rizzuto stojącej na czele mafii w Montrealu. Głównym bohaterem serialu jest jednak przyjaciel oraz jej najbliższy współpracownik Declan Gardiner. Serial ten to nie tylko historia gangsterskich porachunków, ale przede wszystkim opowieść o lojalności, która w tym światku jest niezwykle cenna.

The top five is closed by gangster  "Bad Blood". This Canadian series consists of two seasons. At the very beginning we get to know the stories of the Rizzuto family at the head of the Mafia in Montreal. The main character of the series, however, is a friend and her closest colleague Declan Gardiner. This series is not only the story of gangster counts, but above all the story of loyalty, which in this world is extremely valuable.


Lubicie serialu związane z ta tematyka? Jeśli tak chętnie poznam Wasze ulubione serie :-)

Do you like TV series about this topic ? If yes with pleasure I will find out which are your favorite one :-)

Ściskam/ Hugspiątek, 17 kwietnia 2020

Let's talk - Fobie, lęki czyli strach ma wielkie oczy/ Phobia - fear makes things looks twice than they arepictures : internet

wtorek, 7 kwietnia 2020

Culture/kultura- books March 2020 - Marzec 2020

“Once you have read a book you care about, 
some part of it is always with you.”

"Po przeczytaniu ksiażki, na ktorej Ci zależy,
jakaś jej cześć jest zawsze z toba"

Ostatni miesiac jak każda z Was wie był dość szczególny. Świat nagle sie zatrzymał. Spora cześć z nas przeszła na prace w sytemie zdalnym. Osobiście potrzebowałam czasu, aby sie z ta nowa sytuacja jak pewnie wiekszość z Was oswoić. W pierwszej chwili myślałam,że uda mi sie nadgonić ksiażkowe zaległości. Jednak przez wieksza czesc czasu miałam ochote raczej nadrabiać seriale oraz układać puzzle. Dlatego też w miesiacu marcu udało mi sie przeczytać tylko 3 pozycje.

Last month, as each of you knows, was quite special. The world suddenly stopped. Many of us have started working from home office. Personally, I needed time to get used to this new situation like probably most of you. At first I thought I could make up for reading books. However, for the better part of the time I wanted to watch only TV series and put some puzzles. Therefore, in the month of March I was able to read only three book items.

1.    Szczepan Twardoch " Król" / Sczepan Twardoch "The king of Warsaw" 8/10

Po te pozycje siegnałam za namowa kolezanek z pracy i absolutnie tego pierwszego spotkania z panem Twardochem nie żałuje.
Mroczny, ciezki klimat przedwojennej Warszawy, przez która autor prowadzi nas niczym przewodnik  tamtej epoki. Pełnokrwiste postacie ukazane w brutalnej, pełnej przemocy oraz seksu rzeczywistości, a wśród nich główny bohater - żydowski gangster Jakub Szapiro. Ksiażka urzeka specyficznym, ale bardzo ładnym jezykiem. Pochłania nas w świat, którego cześcia z pewności nie chcielibyśmy być. Dodatkowo za atut tej powieści uważam bardzo interesujcy wprowadzony w drugiej połowie lektury twist, po którym czujemy sie troche jak w trakcie ogladania filmy Lyncha.

I reached for this position for persuasion of my colleagues from work and I absolutely do not regret this first meeting with Mr. Twardoch. The dark, heavy atmosphere of pre-war Warsaw, through which the author leads us like a guide of that era. Full-blooded characters depicted in brutal, full of violence and sex reality, among them the main character - Jewish gangster Jakub Szapiro. The book captivates with a specific but very nice language. It absorbs us into a world which we certainly would not like to be part of. In addition, I personally believe that  extra advantage of this novel is  very interesting twist introduced in the second half of the reading, after which we feel a bit like watching Lynch's movies.

 

2. Sczepan Twardoch “Królestwo”8/10


Kontynuacja bestsellerowej powieści Szczepana Twardocha, w której przedstawione sa dalsze losy bohaterów pierwszej cześci. Tym razem świat, w którym przyszło im żyć poznajemy dzieki narracji przedwojennej właścicielki burdelu Ryfki oraz Dawida- syna Jakuba Szapiro.
Ta ksiażka to mroczna opowieść o wojnie, w której poznajemy obie jej strony: zarówno oprawców jak ich ofiary.


Continuation of the best-selling novel by Szczepan Twardoch, in which the author presents the fate of the characters of the first part. This time, we learn about the world they live in thanks to the narrative of the pre-war brothel owner Ryfka and Dawid - son of Jakub Szapiro.This book is a dark tale of war in which we meet both sides : the tormentors and their victims.

 

 3. Magda Stachula „ Idealna”

To moje pierwsze spotkanie z autorka i zdecydowanie zaliczam je do udanych. Pani Magdzie udało sie skonstruować niezwykle interesujacy thriller psychologiczny, od którego nie sposób sie oderwać. Ania i Adam to młode kiedyś bardzo kochajace sie małżeństwo. Niestety problemy zwiazane z checia posiadania dziecka sprawiaja, że zaczynaja sie od siebie oddalać. Ona coraz wiecej czasu spedza śledzac internetowy monitoring różnych miast, on natomiast przy każdej nadarzajacej sie okazji „ucieka” z domu, by uniknać przebywania w towarzystwie kobiety, która kiedyś poślubił.
Pewnego dnia Adam poznaje Marte, z która zaczyna mieć sekretny romans. Tymczasem jego żona popada w coraz wiekszy marazm ...
Skomplikowane relacje midzyludzkie, ciekawe postacie, wieloosobowa narracja oraz dobre zakończenie to zdecydowane atuty tej ksiażki.


 This is my first meeting with the author and I definitely consider them successful. Magda Stachula  managed to construct an extremely interesting psychological thriller that you can't break away from. Ania and Adam are a young, once very loving couple. Unfortunately, problems related to the desire to have a child make them start to move away from each other. She spends more and more time following the online monitoring of various cities, while he, at every opportunity, "escapes" from home to avoid being in the company of a woman who married. One day Adam meets Marta, with whom he begins to have a secret affair. Meanwhile, his wife falls into more and more apathy ...Complicated interpersonal relationships, interesting characters, a multi-person narrative and a good ending are the definite assets of this book.


pictures: internet

środa, 1 kwietnia 2020

Shopping - Baginning bags

"Don't cry
buy a bag
and get over it""Nie płacz,
kup torebke
i pogódź sie z tym"
A purse is a thing where, as they say, a woman carries the whole world with her. Wherever she goes, she has the most necessary things thanks to it. You could write books about the contents of women's handbags. Because how many women, so many different bags. And the last ones are never enough, because they have been the perfect complement to women's stylizations for many years. An extremely important addition integrating the entire outfit.


Currently, the market offers a whole range of different bags. From the smallest ones in which we can barely fit a mobile phone, through the medium ones preferred by most of us, ending with maxi handbags, ideal for those of the ladies who carry larger items on a daily basis.

 If any of you are currently looking for a new handbag, I invite you to familiarize yourself with the offer of the online store:  https://baginning.com
 On this site you will find a really wide and diverse selection of handbags. Certainly, each of you will find something for themselves.

 One of the most interesting and most convenient types of handbags is certainly the so-called waist bag. They are extremely practical in travels and situations when we need the freedom of both hands. You will find a wide selection of this kind of bags here: https://baginning.com/c/waist-bag/


 However, for those of you who are eagerly waiting for the warm rays of the sun and summer aura, the store has prepared an interesting offer of waist bags created ideally for holiday days, which can be found at: https://baginning.com/c/waist-bag/l/summer/


 For those of you who prefer elegance,chic style and are looking for something original and in a somewhat old style, Baginning has prepared an interesting collection of vintage handbags. You will find them in the following link: https://baginning.com/c/vintage-bags/ 

Enjoy your shopping :-)


***


Torebka to rzecz,  w której jak mówią, kobieta nosi ze soba cały świat. Dokądkolwiek pójdzie dzieki niej ma przy sobie najbardziej niezbędne rzeczy. O zawartości kobiecych torebek można by pisać ksiażki. Bowiem ile kobiet, tyle różnych torebek. A tych ostatnich nigdy dość, gdyż  od wielu lat stanowią one idealne dopełnienie kobiecych stylizacji. Niezwykle ważnym dodatkiem scalajacym całość outfitu.

Obecnie rynek oferuje całą gamę najróżniejszych torebek. Od tych najmniejszych, w których z ledwością zmieścimy telefon komórkowy, poprzez średnie, preferowane przez większość z nas, skończywszy na torebkach w rozmiarze maxi, idealnych dla tych z pań, które na co dzień noszą ze sobą przedmioty o większych gabarytach.

Jeśli któraś z Was poszukuje obecnie nowej torebki to serdecznie zapraszam Was do zapoznania się z ofertą internetowego sklepu :  https://baginning.com
Na ich stronie znajdziecie naprawdę szeroki oraz różnorodny wybór torebek. Z pewnością każda z Was znajdzie tutaj coś dla siebie.

Do jednych z najciekawszych i najwygodniejszych rodzajów torebek należą z pewnością tak zwane torebki na talię. Są niezwykle praktyczne w podróżach oraz sytuacjach podczas których potrzebujemy swobody obu rąk. Szeroki wybór torebek tego rodzaju znjadziecie tutaj : https://baginning.com/c/waist-bag/

Natomiast dla tych z Was, które z niecierpliwością czekają na ciepłe promienie słońca oraz  letnią aurę  sklep przygotował interesującą ofertę torebek na talię stworzonych idealnie na wakacyjne dni, którą znajdziecie na stronie :https://baginning.com/c/waist-bag/l/summer/

Dla tych z Was, które preferują elegancję, szyk oraz szukają czegoś oryginalnego oraz w nieco starym stylu firma baginning przygotowała interesującą kolekcję  torebek w stylu vintage. Znajdziecie je w następującym linku : https://baginning.com/c/vintage-bags/ 

Udanych zakupów :) BAGINNING BAGS :