czwartek, 30 grudnia 2021

Happy New Year 2022

 "Najważniejszy w każdym działaniu jest początek”

/Platon/


"The most important thing in any action is the beginning'

/Platon/
Życzę Wam wszystkim szczęśliwego oraz zdrowego Nowego Roku 2022 !!!!!!!

W Nowym Roku mam zamiar wrócić z nową energią i większa liczbą postów 😊I wish you all a happy and healthy New Year 2022 !!!!!!!

 In the New Year, I am going to come back with new energy and more posts 😊


wtorek, 14 grudnia 2021

ELF ON THE SHELF - CHRISTMAS TRADITION / ŚWIĄTECZNA TRADYCJA

  "Advent is the spiritual season of hope 

and in this season, the whole Church is called to be hope,

 for itself and for the world."


„Adwent jest duchowym okresem nadziei 

a w tym czasie cały Kościół jest powołany do bycia nadzieją,

dla siebie i dla świata”.

Małymi krokami zbliżają się do nas jedne z najpiękniejszych moim zdaniem świąt w roku - Święta Bożego Narodzenia. Powoli zaczynamy dekorować domy, robimy wieńce adwentowe, kupujemy kalendarze adwentowe a nawet w niektórych domach ubieramy wcześniej choinkę. 

With small steps is approaching us in my opinion one of the most beautiful holidays of the year - Christmas. We are slowly starting to decorate our houses, we make Advent wreaths, we buy Advent calendars and even in some houses we decorate the Christmas tree beforehand.

W Stanach Zjednoczonych a także w Wielkiej Brytanii gdzie kiedyś mieszkałam przez kilka lat w wielu rodzinach praktykowana jest przeurocza tradycja kryjąca się pod nazwą Elf on the shelf ( Elf na półce). Już wyjaśniam o co w niej chodzi. W domach, w których przebywają dzieci na początku adwentu, pojawiają się malutkie drzwi, z których wychodzi mały elf. Od tej pory jego zadaniem jest obserwowanie całej rodziny, a zwłaszcza jej małych mieszkańców :-) Gdy dziecko znajdzie w swoim domu elfa to jego pierwszym zadaniem jest nadanie mu imienia. Następnie Elf zostaje umieszczony w pozycji siedzącej a każdej nocy wymyka się z domu z raportem do Świętego Mikołaja. Po czym wraca i ponieważ ma jeszcze całkiem sporo czasu to z nudów zaczyna psocić. Wraz z pomocą rodziców dopuszcza się każdej nocy jakichś psikusów. Rankiem dzieci, zwykle po przebudzeniu szukają Elfa w mieszkaniu, aby zobaczyć co tym razem wywinął :-) Wyobraźnia Elfa ( czytaj rodziców) niekiedy naprawdę nie zna granic. 


In the United States and also in Great Britain, where I used to live for several years, many families practice a charming tradition "hidden" under the name of Elf on the shelf. I  explain below what it is about. In homes where are living children, at the beginning of Advent it appears tiny doors from which a little elf comes out. From now on, his task is to observe the whole family, especially its little inhabitants :-) When a child finds an elf in his home, his first task is to give him a name. The Elf is then placed in a sitting position and sneaks out of the house every night with a report to Santa Claus. Then he comes back, and because he has quite a lot of time before the child will wake up, he starts to mischief out of boredom. With the help of his parents, he engages in some pranks every night. In the morning the children usually wake up and look for the Elf in the apartment to see what he has done this time :-) The imagination of the Elf (read the parents) sometimes really knows no bounds.


Należy wspomnieć o jeszcze jednej ważnej zasadzie - małego Elfa nie można dotykać, wówczas straci  on swoją magiczną moc. 

Co myślicie o takiej świątecznej tradycji? Znałyście ją juz wcześniej, a może już u któreś z Was mały Elf na  dore zadomowił sie kilka dni temu ?

One more important rule should be mentioned - the little Elf cannot be touched, then he will lose his magical power.

What do you think about such a Christmas tradition? Did you know it before, or maybe some of you already have a little Elf for good at home a few days ago?
Poniżej dzielę się z Wami kilkoma zdjęciami Elfa z domu mojej siostry zrobionych w tym roku.

Here I share with you some pictures of Elf on the shelf from my sister's house made this year :-)
środa, 1 grudnia 2021

Street Art / Sztuka ulicy - Italy-Rome/ Włochy-Rzym

„Nie słuchaliście mnie dopóki nie zasłoniłem twarzy"

/Banksy/

You didn't listen to me until I covered my face"

/Banksy/

Ostatnio  znowu było mnie tutaj na blogu nieco mniej, ale sporo się u mnie ostatnio działo (praca, próby do spektaklu, troszkę wyjazdów) ale powolutku do Was wracam. Dzisiaj zabiorę Was raz jeszcze do Rzymu, a konkretniej do dzielnicy Pigneto i Ostiense, w których zdecydowanie króluje warta obejrzenia sztuka uliczna.

Recently, I wasn't  here so often here on the blog , but a lot of things has happened in my life lately (work, rehearsals for the play, a bit of trips) but slowly coming back to you. Today I will take you once again to Rome, more specifically to the Pigneto and Ostiense districts, where street art definitely reigns.

 

Zarówno Pigneto i Ostiense znajdują się poza standartowym szlakiem turystycznym. Jednak miłośnicy street artu, murali ( jak ja) zdecydowanie powinni się tam wybrać. Po uliczkach obu z dzielnic warto pobłądzić i odkryć różne street artowe perełki, których jest tutaj naprawdę sporo

 Both Pigneto and Ostiense are off the standard tourist trail. However, lovers of street art and murals (like me) should definitely go there. It is worth getting lost in the streets of both districts and discovering various street art gems, of which there is in thia area quite a lot.


Poniżej zapraszam Was na małe artystyczne zwiedzanie Rzymu, a swoją drogą ciekawa jestem jaki stosunek macie do murali, graffiti  oraz  generalnie rozumianej sztuki ulicznej.

Below, I invite you to a small artistic tour of Rome, and by the way I am curious what do you think about murals, graffiti and street art in general meaning.