czwartek, 13 maja 2021

Controversial tourism/Turystyka kontrowersyjna - Podniebne slumsy Hongkongu/ Sky Slums of Hongkong

 "Życie jest marzeniem dla mądrych,

grą dla głupców,

komedią dla bogatych.

i tragedią dla biednych"

/S. Aleihem/

"Life is a dream for the wise,

a game for fools,

a comedy for the rich.

and a tragedy for the poor "

/ S. Aleihem /Hongkong jedno z najbogatszych miast świata; pośród luksusu i stylowych, nowoczesnych apartamentowców ukrywa swój sekret - podniebne slumsy, które dostrzec można przede wszystkim z drapaczy chmur. Znajdują się one na dachach wysokich budynków i jest ich tak wiele, że do dnia dzisiejszego władze nie potrafią dokładnie oszacować przez ilu ludzi są one zamieszkane.

Nielegalne mieszkania o powierzchni  około 12 m2 są częstym przedmiotem handlu. Na czarnym rynku wyceniane są w granicach 20 tysięcy złotych ( dla porównania identyczny metraż zdobyty "legalnie" kosztuje około 400 tysięcy złotych) Zatem nikogo nie powinno już dziwić dlaczego tak wielu obywateli oraz migrantów decyduje się na zakup tej tańszej opcji mieszkaniowej.


Hong Kong one of the richest cities in the world; among luxury and stylish, modern apartment buildings, it hides its secret - the sky slums, which can be seen primarily from skyscrapers. They are located on the roofs of high-rise buildings and there are so many of them that until today the ruling are unable to accurately tell how many people they are living there.

Illegal 'flats" of around 12 m2 are a frequent subject of trade. On the black market, they are valued at around PLN 20,000 (for comparison, an identical space obtained "legally" costs around PLN 400,000). Therefore, no one should be surprised why so many citizens and migrants decide to buy this cheaper housing option.
Bardzo wysokie czynsze mieszkaniowe zmusiły część ludzi do osiedlenia się w malutkich lokalach znajdujących się w dzielnicy slumsów potocznie nazywanych podniebnymi slumsami. Wiele mieszkań podzielonych zostało na coraz to mniejsze powierzchnie, aby w ten oto sposób mogły pomieścić więcej ludzi. Jednocześnie za takim podziałem ukrywał się także czynnik ekonomiczny ponieważ im więcej jednostek mieszkalnych, tym większy zwrot w powierzchni kwadratowej. Z tych powodów większe mieszkania zostały podzielone na tzw. klatki mieszkalne. Ich lokatorami są zazwyczaj ludzie chorzy, migranci oraz starsi. Mieszkańcy zmuszeni są do korzystania ze wspólnych łazienek. Do kuchni dostępu zwykle nie mają co zmusza ich do korzystania z opcji stołowania się na wynos.  

Very high rents have forced some people to settle in tiny flats located in the slum district, commonly known as sky slums. Many apartments have been divided into smaller and smaller areas so that they can accommodate more people. At the same time, there was also hidden an economic factor behind because the more residential units, the greater the return in square meters. For these reasons, larger flats have been divided into so-called residential cages. Their tenants are usually sick, migrants and the elderly people. Residents are forced to use shared bathrooms. Usually, they do not have access to the kitchen, which forces them to use the take-away option.Inne z mieszkań w jednych z najbiedniejszych dzielnic Hongkongu to miniaturki, które jednocześnie pełnią funkcję  korytarza, sypialni, kuchni, salonu oraz spiżarni. Zamieszkują je  zarówno single, młodzi jak i starsi oraz całe rodziny często płacąc za nie równowartość połowy pensji ( około 2500 złotych miesięcznie)

Gorący klimat, brud, często brak dostępu do okien sprawiają, że takie miejsca stają się idealną przestrzenią do namnażania się bakterii, karaluchów oraz wszelkiego typu zarazków.

Władze starają się likwidować podniebne miejscówki proponując ludziom w zmian mieszkania komunalne - niestety ich koszt znacznie przewyższa dochody większości mieszkańców najbiedniejszych dzielnic, którzy pomimo uwłaczających ludzkiej godności warunków decycydują się w nich pozostać.


Other flats in some of the poorest districts of Hong Kong are miniatures that perform different functions - they are corridor, bedroom, kitchen, living room and pantry at the same time. They are inhabited by singles, young and old, and also whole families, whose often paying for them the equivalent of half of their salary (about PLN 2,500 per month)

The hot climate, dirt, and often the lack of access to windows make such places an ideal space for the multiplication of bacteria, cockroaches and all types of germs.

The people in power are trying to eliminate sky-high spots by offering people to change council housing - unfortunately, their cost far exceeds the income of most residents of the poorest districts, who, despite the conditions offending human dignity, decide to stay in them.pictures: internetwtorek, 4 maja 2021

Kosmetyki/Cosmetics Collagen Enough cream/ krem

 " Każda piękna chwila

ma swoją datę ważności"

"Every beautiful moment

has an expiration date "Ostatnio troszkę się działo w moim życiu i w kwestii pracy i w kwestii zdrowia. Obecnie czekam już tylko na wyniki badań i pierwszą dawkę szczepienia przeciw Covid. Dziś natomiast chciałabym Wam przedstawić kolejnego z moich kosmetycznych ulubieńców. 

Od jakiegoś czasu bardzo chętnie sięgam po kosmetyki z Azji. Moim tegorocznym odkryciem jest krem Collagen koreańskiej marki Enough. Jest to dość niepozornie wyglądający kream zawierający w składzie hydrolizowany kolagen ( odpowiedzialny za napinanie owalu twarzy i spłycanie zmarszczek), kwas hialuronowy, mocznik, komórki macierzyste żeń- szenia oraz betainę. Natychmiastowo po nałożeniu kremu odczuwalne jest uczucie nawiliżenia. Skóra twarzy jednocześnie staje się miękka w dotyku oraz napięta.

Krem Collagen ma żelową, ale jednocześnie dość gęstą konsystencję dzięki czemu jest bardzo wydajny. Wystarczy bowiem już niewielka ilość, aby odczuć skutki jego działania. Uwielbiam go jako krem na dzień i obecnie używam już drugie opakowanie.

***

Recently, some things have happened in my life, in terms of work and health. I am currently waiting for the test results one of an examination and the first dose of vaccination against Covid. Today, I would like to introduce you to another of my favorite cosmetics.

Since couple of years I have been eagerly reaching for cosmetics from Asia. My discovery this year is the Collagen cream of the Korean brand Enough. It is quite an inconspicuous-looking cream containing hydrolyzed collagen (responsible for tightening the face oval and reducing wrinkles), hyaluronic acid, urea, ginseng stem cells and betaine. Immediately after applying the cream, you feel a feeling of intensive hydration. The facial skin becomes soft and tight.

Collagen cream has a gel, but at the same time quite thick consistency, which makes it very efficient. A small amount is enough to feel the effects of its action. I love it as a daily cream and now I am using the second pack.


ZALETY/ PROS

- świetnie nawiliża / perfectly moisturizes

- konsystencja/ consistency

- wydajność/ efficiency 

- miękkość i elastyczność skóry /skin softness and elasticity

- skład/ composition


WADY/CONS:

- dostępność ( niektóre sklepy online)/ availability (some online stores)


POJEMNOŚĆ /CENA - VOLUME/PRICE

- 50 ml/ about 50 PLN / 10 Euro/ $13objętość kremu : 50 ml