wtorek, 28 czerwca 2022

Let's travel - Finland/Helsinki part 2/ Finlandia/Helsinki part 2


 "Mój dom, Finlandia. Dziewiąty, najgłębszy krąg piekieł.

Jezioro zamarzniętej krwi i win, 

powstałe z łez Lucyfera, 

zamienione w lód podmuchem jego skórzastych skrzydeł."


/James Thompson/"My home, Finland. The ninth and deepest circle of hell.

The lake of frozen blood and wine, 

made from the tears of Lucifer,

turned to ice with the gust of his leathery wings. "

/ James Thompson /


Kolejny dzień w Helsinkach rozpoczęliśmy od zwiedzania położonego na wysepce skansenu Seurasaari. Najłatwiej dojechać do niego autobusem po czym na samą wyspę dostajemy się za pomocą długiego mostu :-)

We started the next day in Helsinki with a visit to the Seurasaari open-air museum located on the small island. The easiest way to get there is take a bus and then to go directly the island via a long bridge :-)

Skansen znajduje się tutaj od  1909 roku i zostały w nim umieszczone wszystkie najstarsze drewniane budynki z całej Finlandii. Skansen Seurasaari jest najstarszym tego typu obiektem w całej Finalndii. Moim zdaniem jest miejscem zdecydowanie wartym obejrzenia. W pewien sposób przybliża nam dawne życie Finów. Po zakupieniu biletów otrzymujemy naklejkę oraz mapę.

The open-air museum has been located here since 1909 and all the oldest wooden buildings from all over Finland have been placed there. The Seurasaari open-air museum is the oldest of its kind in all of Finland. In my opinion, it is definitely a place worth visiting. In a way, it brings us closer to the old life of Finns. After purchasing the tickets, we receive a sticker and a map.

Kolejnym punktem do zobaczenia był Pomnik Sibeliusa - rzeźba w kształcie organów poświecona pamięci fińśkiego kompozytora- Jean'a Sibiliusa. Jego autorką jest fińska rzeźbiarak Eila Hiltunen. Pomink składa się z 600 wykonanych ze stali nierdzewnej rur. 

Another point to see was the Sibelius Monument - a sculpture in the shape of an organ dedicated to the memory of the Finnish composer - Jean Sibilius. Its author is the Finnish sculpture Eila Hiltunen. The memorial consists of 600 stainless steel pipes.


Następnie udaliśmy się z powrotem w centrum Helsinek, aby zobaczyć w środku sklany kościół czyli kościół  Temppeliauko. Jest to niezwykle zaprojektowany nowoczesna konstrukcja zaprojektowana przez braci Timo i Tuomo Sumolainen w 1969 roku. Obecnie należy do najpopularniejszych atrakcji Finlandii i musicie mi uwierzyć - na żywo robi niesamowite wrażenie. Ze względu na niezwykłą akustykę odbywają się w nim także koncerty.

Then we went back to the center of Helsinki to see the church of Temppeliauko inside. It is an extremely designed modern structure designed by brothers Timo and Tuomo Sumolainen in 1969. Currently, it is one of the most popular attractions in Finland and you have to believe me - it makes an amazing impression in real life. Due to the unusual acoustics, from time to time also concerts are held there.
Następnie postanowiliśmy  po prostu pochodzić sobie po mieście i tam natknęliśmy się między innymi na muzeum REX. Domyślam się, że w swoich zakamarkach stolica Finlandii ma do zaoferowania dużo więcej, ale nam niestety, aby to odkryć nie starczyło już czasu.

Then we just decided to wander around the city and there we came across  among other for the REX museum. I guess that the capital of Finland has much more to offer in its nooks and crannies, but unfortunately we didn't have enough time to discover it.