czwartek, 28 kwietnia 2016

Playground's nostalgia

" A na placu zabaw za domem pozostały zakopane w piaskownicy wspomnienia..."

"And on the playground behind the house remained buried in the sandbox memories ..."Dzieciństwo...Szczególny i niezapomniany okres w życiu każdego człowieka. Zwykle bywa słodkie oraz beztroskie, czasami jednak pojawia się w nim szary cień. Na zawsze odciska piętno na naszym dorosłym życiu. A także po latach budzi do życia niezwykłe wspomnienia oraz pewien rodzaj nostalgii. Dlatego dziś zdjęciowo spotykam się z Wami na starym, jeszcze komunistycznym placu zabaw, który był nieodłączną częścią mojego dzieciństwa ...

Childhood ... special and memorable period in the life of every human being. Usual it is sweet and carefree, but sometimes appears in them the gray shadow. Forever  It left the mark on our adult lives. And after the years it wakes to life extraordinary memories and a kind of nostalgia. This is the reason why today I will meet with you on an old, still communist playground, which was an integral part of my childhood ...
 
 
 
dress / suknia - H&M
shoes/buty - Lasocki
teddy bear / pluszowy miś - ponad 50-letni miś należący do mojej mamy / over 50 years old teddy bear belongs to my mum

<br/><a href="http://oi64.tinypic.com/28iqi5y.jpg" target="_blank">View Raw Image</a><br/><a href="http://oi65.tinypic.com/rqxlkp.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>

<br/><a href="http://oi64.tinypic.com/alt0jr.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>

<br/><a href="http://oi65.tinypic.com/352pvdz.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>

<br/><a href="http://oi68.tinypic.com/8xlwec.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>

<br/><a href="http://oi68.tinypic.com/2uy58g3.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>czwartek, 7 kwietnia 2016

virtual quest virtual experience

"Moje serce wydaje puste dźwięki. Nie potrafię stwierdzić, czy to sen, czy rzeczywistość"

                                          "My heart seems empty sounds. I can not tell if it was a dream or reality" 
Bardzo lubię próbować nowych rzeczy. Testować nowe miejsca. W ubiegłym tygodniu po raz pierwszy byłam w poznańskiej galerii wirtualnej Virtual Quest. Miejsce to oferuje wszystkim możliwość wirtualnego zwiedzania jednego ze światów. Tak więc możecie wybrać się w podróż na spokojną wyspę, do krainy dinozaurów, poznać podwodny świat oceanu, a także od teraz ( nowość) zwiedzić wszechświat. Wystarczy tylko założyć specjalne google i  już :-)
 
Każdy seans składa się z dwóch części- pierwszej podczas, której zwiedzacie wybraną wcześniej świat oraz drugiej podczas, której czeka na Was wyzwanie zabawa.
 
10 kwietnia wylatuję do UK na plan filmowy, z tego też powodu w kwietniu prawdopodobnie nie pojawi się tutaj żaden nowy post :-( Obiecuję powrót do Was z nowymi już na początku maja:-) Tymczasem możecie odwiedzać mnie na instagramie, gdzie w ramach możliwości będę starała się wrzucać zdjęcia na bieżąco :-)
 
pozdrawiam i do zobaczenia w maju :-D
 
 
I like to try new things. To test new places. Last week, for the first time I was in Poznan in virtual  galery called Virtual Quest. This place offers all the opportunity virtual tour of one of the worlds. So you can choose to travel on a quiet island, to the land of dinosaurs, explore the underwater world of the ocean, and from now you can   to explore the universe ( new). You only need to set up a special google and that's it :-)

Each session consists of two parts- the first one during them  you visit a world selected earlier   and the second on during it waits for you game challange.
 
10th of April I will fly making movie in UK. This is the raeson why perhaps in April will not appear new post :-( I promise that in  the beginning of May I will come back to you with bunch of new posts :-) Meanwhile you can visit my instagram where I will be try to put new pictures as often as I will be can.
 
Regards and see you in May : D 
 
 
 
 
 
 
 
 
<br/><a href="http://oi65.tinypic.com/2prd9xx.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>
 
 
 
 
and other people / i inni ludzie
 
 
 
W trosce o bezpieczeństwo osób odbywających wirtualną podróż stworzono dla nich specjalnie zabezpieczone stanowiska. Jest ich szesnaście

sobota, 2 kwietnia 2016

My Loview - small thing and big effect

"Życie zaczyna się tam, gdzie kończy się lęk". Osho

                                                                                                "Life begins where it ends up fear." Osho

Każdego z nas do działania motywuje coś innego. Warto słuchać głosu swojego serca, aniżeli ślepo podążać za trendami. Szukać własnych dróg, oraz myśli, które inspirują nas do działania. Warto otaczać się słowami, które nas dopingują oraz trzymać je w pobliżu siebie. Świetnym pomysłem jest dekorowanie za ich pomocą naszych domowych wnętrz. Dlatego też polecam Wam wszystkim Myloview, która oferuje szereg niesamowitych ściennych dekoracji za pomocą których Wasze domowe Ściany zyskają nową świeżość.Each of us to action motivates something else. It's a reason why we should listen to the voice of your heart, rather than blindly follow the trends. Look for their own ways and thoughts that inspire us to action. It is worth surrounded by the words that they cheer and keep them close to ourselves .Great decorating idea is to use them to our home interiors. Therefore, I recommend you all Myloview, which offers a variety of amazing wall decoration with which the walls of your home will gain a new freshness.