wtorek, 9 lutego 2016

Spring jewelry trends 2016

"O s o b o w o ś ć - mar­kową biżute­rią człowieka... "
 
"Personally,  - branded jewelery of a  man ..."Biżuteria stanowi nieodłączny dodatek każdej stylizacji. Podkreśla, ożywia oraz odświeża każdy outfit. Bez względu na, to czy zakładamy ją do randkowej sukienki, czy też marynarki, którą zakładamy do biura.
W zbliżającym się sezonie wiosennym będą królować trzy trendy. Oto one:

Jewelry is an integral addition of each styling. It makes alive and refresh every single outfit. No matter, whether we wear dating dress, or jackets, which we assume in to the office.
In the upcoming spring season will reign three trends. Here they are:


1. Opaskiw wersji dyskretnej jak i w postaci stroików.
2. Headbands - in the discrete version as well as in the form of the head wreaths

<br/><a href="http://oi63.tinypic.com/2zrfgn7.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>

<br/><a href="http://oi63.tinypic.com/35a29ad.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>2. Mocna szyja - czyli naszyjniki rządzą  - zwłaszcza chokery oraz te naszyjniki w wersji obcisłej
2. Strong neck - a necklace rule - especially chokers and these necklaces in a tight version 


 
 
 
 
 
 


3. Bardzo długie kolczyki - to one sprawią, że nasza szyja będzie optycznie wyglądać na dłuższą
3. Very long earrings - they make our neck will visually look longer.<br/><a href="http://oi68.tinypic.com/cth6h.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>
wtorek, 2 lutego 2016

Underwear


"Miłość to nie bieliz­na, nie zmienia się jej codziennie. "

Love is not underwear, do not change it every day."


Bielizną stanowi nieodłączny element każdej, kobiecej garderoby. Jej początki sięgają czasów starożytnego Egiptu. Miała ona wówczas bardzo prostą formę tuniki, a noszona było tylko i wyłącznie przez kobiet majętne.
Z upływem czasu panie prowadzące aktywny i sportowy styl życia owijały swój biust długim pasem materiału. Ten właśnie pas stanowił prototyp współczesnego biustonosza.
Z upływem wieków bielizna zmieniała swoją formę. Stawała się nieco bardziej odważna, a także komfortowa.
Pierwsze majtki dla kobiet pojawiły się natomiast we Włoszech w XVI wieku. Miały one postać długich kalesonów. Z upływem lat były one nieco bardziej zdobione.
Jednak największe zmiany w tym zakresie przyniósł wiek XVIII, w którym pojawiły się gorsety. Stały się one szalenie modne, ponieważ w łatwy sposób pozwalały uzyskać osią talię, która w ówczesnym okresie cieszyła się niesamowitą popularnością.
Pierwszy odpowiednik biustonosza został opatentowany przez Henry'ego Leshera w XIX, w Stanach Zjednoczonych.
W kolejnych stuleciach dokonywały się kolejne zmiany . Poza funkcją praktyczną miała ona także funkcję ozdobną. Niestety jej wadą wciąż był jej ciężar.
Ten problem został rozwiązany w wieku XX, w którym bieliznę zaczęto szyć także z bawełny. Dzięki temu była ona lekka i stała się naturalnym elementem każdego stroju.
Z czasem producenci  bielizny zaczęli wprowadzać kolejne ewolucje i innowacje, które zaspokajają kaprysy i zachcianki współczesnych kobiet.


<br/><a href="http://oi65.tinypic.com/24eyyx3.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>Lingerie is an integral part of each, woman's wardrobe. Its origins date back to ancient Egypt. The underwear  had  during that time the very simple form tunics and it was worn only by affluent women.Over time, women leading an active and sporty lifestyle to wrap your bust long strip of material. This particular strip was the prototype of the modern bra.Over the centuries, linen changed its form. It became a little more brave, and comfortable.First panties for women appeared  in Italy in the sixteenth century. They had a  form of long pants. Over the years they have been a bit more decorated.But the biggest changes in this respect brought the eighteenth century, which appeared corsets. They have become extremely fashionable as it easily allowed to get axis deck, which at that period of time enjoyed incredible popularity.The first equivalent bra was patented by Henry Lesher in the nineteenth century in the United States.In the following centuries, were taking place successive changes . In addition to the practical function it also had a decorative function. Unfortunately, her flaw was still her weight.This problem was solved in the twentieth century, which began to sew underwear by using cotton. As a result, it was light and become a natural part of any outfit.Over time, the producers of underwear started to introduce further evolutions and innovations that cater to the whims and desires of today's women


 model : me
underwear : Victoria's secret , H&M
 
 
 
 
 

niedziela, 31 stycznia 2016

Karlie Kloss for Kurt Geiger

"Nie jest naj­ważniej­sze, byś był lep­szy od in­nych.Naj­ważniej­sze jest, byś był lep­szy od sa­mego siebie z dnia wczorajszego. "

"It is not important to be better than the others.The most important is to be better than yourself from yesterday."


Piękna modelka oraz kultowa marka połączyły się we wspólnej kampanii Wiosna-Lato 2016.

Karlie Kloss stała się bowiem najnowszą twarzą kolekcji Kurta Geigera. Kolekcja wyróżnia się sportowym charakterem oraz jest przeznaczona dla kobiet, które kochają aktywny styl życia a jednocześnie pragną pozostać stylowe i modne.

Za obiektywem aparatu stanął Erik Torstensson a efekty sesji możecie podziwiać na poniższych zdjęciach. Beautiful model and the cult brand joined together in  campaign Spring-Summer 2016.

Karlie Kloss became the latest face for the collection of Kurt Geiger. The collection stands out sporty character and is designed for women who love an active lifestyle and at the same time they want to remain stylish and fashionable.

Photos were made by Erik Torstensson and the results of the session you can admire on  the pictures below.
<br/><a href="http://oi65.tinypic.com/20j5vfs.jpg" target="_blank">View Raw Image</a><br/><a href="http://oi68.tinypic.com/96xf1d.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>


<br/><a href="http://oi66.tinypic.com/331dmoj.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>

<br/><a href="http://oi68.tinypic.com/wbuzbr.jpg" target="_blank">View Raw Image</a><br/><a href="http://oi68.tinypic.com/118i1cw.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>

czwartek, 28 stycznia 2016

warm, warmer, warmest :-)


"Pot­rzeb­ne jej było nie mo­je ra­mię, a ja­kiekol­wiek ra­mię. Pot­rze­bowała nie me­go ciepła, a ciepła dru­giego człowieka. Poczułem się win­ny, że ja to tyl­ko ja. " Murakami
 
"The thing she needed it was not my arm, but any shoulder. She needed not my heat, but heat another human being. I felt guilty that I'm just me" MurakamiCiepło, cieplej, najcieplej - nawet w te chłodne dni odpowiednio dobrana garderoba sprawi, że będzie nam cieplej. W dzisiejszym zestawieniu głównym elementem jest cieplutka, długa bluza, która dzięki fantazyjnemu kołnierzowi sprawia wrażenie szykownej i eleganckiej. Zestawiłam ją z legginsami z kolekcji Dream Nation oraz skórzanymi butami Kurta Geigera. Całość możecie podziwiać na poniższych zdjęciach :-)

Warm, warmer, the warmest - even in these chilly days a properly choosen clothes  can will make we  feel  warmer. In today's outfit main element is the heated, long jacket, which, thanks wonderful  collar gives the impression of chic and elegant. I joined them with leggings  from collection of Dream Nation and leather shoes by Kurt Geiger. The whole can admire on the pictures below :-)

pictures by Grzegorz ( Gresmay)


on me :

long jumper/ długa bluza - Reserved
leggings/legginsy -  Dream Nation
shoes/buty - Kurt Geiger
earings /kolczyki - Elixa for Apart  <br/><a href="http://oi63.tinypic.com/dzxobs.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>
 
<br/><a href="http://oi65.tinypic.com/sy60eh.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>
 
 
 
 
 
 
<br/><a href="http://oi67.tinypic.com/3atjr.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>
 
<br/><a href="http://oi67.tinypic.com/oub2qe.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>
 
 
 
 
<br/><a href="http://oi65.tinypic.com/2dayqdf.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>
 
 


<br/><a href="http://oi66.tinypic.com/w9tbg9.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>


 
 
 
<br/><a href="http://oi63.tinypic.com/dfkso0.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>
 
<br/><a href="http://oi66.tinypic.com/jrxp41.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>